web analytics
Archive for the "Hoop2" Category

Blijf maar dromen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
12
feb

BLIJF MAAR DROMEN

Blijf maar dromen van een toekomst
waarin de vrede nog bestaat
waar geen honger is of oorlog
waar geen plaats meer is voor haat.

Blijf maar dromen van een wereld
die bevrijd is van het kwaad
waar geen pijn meer wordt geleden
waar de Liefde nog bestaat.

Blijf maar dromen van de mensen
die door God worden gekend
die Hem Vader willen noemen
gaan waarheen Hij hen zendt.

Blijf maar dromen dat ook jij eens
oog in oog met Hem mag staan
dan worden dromen werkelijkheid
volkomen is dan jouw bestaan.

Vrij

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
11
feb

VRIJ

Vrij te mogen zijn
je geliefd te mogen weten
Hij alleen is Heer
dat mag je nooit vergeten.

Alle banden zijn verbroken
door Jezus Christus, Gods Zoon
Zijn waarheid maakt je vrij
heilig, rein en schoon.

En mocht je toch ooit falen
jij bent en blijft Zijn kind
’t is alleen door Gods genade
dat je echte vrijheid vindt.

Hij is onze hoop

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2, Kerst
11
feb

HIJ IS ONZE HOOP

Met Kerst moet ik eigenlijk huilen
ik voel geen blijdschap in m’n hart
ik moet steeds maar denken
aan al die mensen overmand door smart.

Aan hen die ons ontvielen
die weten te moeten gaan
ik zie alleen maar duisternis
en vul m’n dagen met een traan.

Is Kerst niet meer dan duisternis
meer dan een lach of traan
meer dan ik kan bevroeden
is Jezus ons niet voorgegaan?

Op weg naar ’s Hemels luister
te beginnen in een stal
nederig als een kindje klein
die deze wereld redden zal?

Dan springt m’n hart weer op van vreugde
als ik denk aan Hem waar ik in geloof
omdat ik in Zijn Licht mag leven
Hij verandert duisternis weer in hoop.

IN LEVEN ÈN DOOD

Je hoeft niet alleen te gaan
de Heer gaat aan je zij.
Ook ’t laatste stukje van je pad
is Hij er steeds bij.

Het geeft niet dat je niet kunt lopen
Hij wil je immers dragen.
En daar op die veilige plek
mag je alles aan Hem vragen.

Vertel Hem maar van je verdriet
je angsten en je pijn
hoe moeilijk het is om los te laten
ook al zou je nu al bij Hem willen zijn.

Huil maar uit bij Hem op schoot
Hij houdt je hand vast in leven èn dood
Niemand kan troosten zoals Hij
Jezus maakt jou weer volkomen vrij.

U verlost mij

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2, In het dal
7
feb

U VERLOST MIJ

Houd me vast Heer
ik kan het even niet
sla Uw armen om mij heen
want ik heb zo’n verdriet.

Mijn rust is ver te zoeken
vrede is voorbij
stormen zijn aan ’t woeden
wanneer gaat dit voorbij?

Het kolkt en bruist van binnen
het kookt en gist maar door
hoe moet ik overwinnen
hoe moet ik het leven door?

Bij U daar is een schuilplaats
een veilige sterke rots
daar mag ik in vertoeven
tot U mij van mezelf verlost.

Stil verlangen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
7
feb

STIL VERLANGEN

Ik verlang zo naar dat land
enkel vrede nergens zuchten
bloeiende bloemen, blauwe luchten
nergens oorlog of geweld
alleen de liefde die daar telt.

Mens en dier in vree’ naast elkaar
geen dood, geen ziekte, geen gevaar
geen haat, geen hang naar geld of goud,
omdat men van elkander houdt.

Geen honger of een greep naar macht
je mag daar leven in Jezus’ kracht
niemand arm of niemand rijk
iedereen de Koning te rijk.

Kleine beekjes, kabbelend water
ik verlang zo erg naar later
als ik stuit op mijn onvermogen
blijf ik in dat land geloven.

Spijt

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
7
feb

SPIJT

 Wat een spijt Heer, zal ik hebben
als ik zien mag wat U zag
niet de dood en niet het lijden
maar alleen het open graf.

Wat een spijt Heer, zal ik hebben
als mijn ogen open gaan
de kansen die ‘k heb laten liggen
de wonderen die ‘k heb laten staan.

Wat een spijt Heer, zal ik hebben
als mijn oren kunnen horen
de woorden die U tot mij sprak
toen ik ze nog niet wilde horen.

Wat een spijt Heer, zal ik hebben
als U mijn denken hebt vernieuwd
Uw liefde stroomt door heel mijn wezen
als ik voor U lig geknield.

Wat een genade Heer, mag ik ontvangen
als U zich naar mij overbuigt
mij reinigt met het bloed van Jezus
en U mij in Uw armen sluit.

Blijf maar zoeken

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
7
feb

BLIJF MAAR ZOEKEN

Jezus laat zich altijd vinden
ook al heb je Hem nooit gekend
Hij wil jou al Zijn Liefde geven
omdat jij voor Hem zo kostbaar bent.

Jouw hart wil Hij graag bereiken
en jou bevrijden van alle pijn
Hij zal jou nooit iets opdringen
maar wil er altijd voor je zijn.

Blijf maar naar hem zoeken
‘k Weet zeker dat ook jij Hem vindt
Hij is volkomen te vertrouwen
laat je nooit alleen, Hij is ook jòuw Vriend!