web analytics
Archive for the "Hoop2" Category

Gods boog

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
29
jul

Gods boog

Het blijft me ontroeren
een teken van hoop
Gods boog in de wolken
Zijn Liefde is groot.

De wereld Zijn schepping
zo wonderlijk schoon
Zijn grootste geschenk
het offer van Zijn Zoon.

Zijn plan met deze wereld
dat blijft bestaan
Hij zal het voleindigen
daar verandert niemand iets aan.

Als de zon achter de wolken
bijna verdwijnt
houd ik me vast aan Gods belofte
als die kleurenpracht verschijnt.

Zijn boog staat aan de hemel
voor ieder mens en dier
en ik weet Hij is ons niet vergeten
God is hier!

www.myplaceofpeace.com/gods-boog

Zo lang de Liefde maar bestaat

Geloof, hoop en Liefde
dat draag ik om mijn nek
niet als een molensteen
maar een belofte
door God mij toegezegd.

Geloof zo klein als een mosterdzaadje
dat is al genoeg
wankelend of twijfelend
voor God is het altijd goed.

Hoop waar ik mij aan optrek
als niets meer staande blijft
de wereld op zijn grondvesten schudt
en bijna bezwijkt.

Geloof, hoop en Liefde,
dat is waar het echt om gaat
mijn dank zal ten hemel stijgen
zo lang de Liefde maar bestaat.

Zingen in de winter

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
13
feb

Zingen in de winter

De vogels hoorde ik
al heel vroeg zingen
het deed me denken
aan hele mooie dingen.

Aan een wereld
waar alleen vrede bestaat
het niet om prestaties
maar om liefde gaat.

Waar dromen over gaan
in werkelijkheid
waar we niet afhankelijk zijn
van plaats of tijd.

Waar verschillende religies
elkaar respecteren
de ander hoger achten dan jezelf
hoef je dan niet meer te leren.

Waar jong en oud
zorg dragen voor elkaar
iedereen gelijk
niemand vreemd of raar.

Waar de bloemen niet verdorren
maar altijd blijven bloeien
mens en dier gelukkig zijn
leeuw en lam samen stoeien.

Waar men onvoorwaardelijk
van elkander houdt
en zingen in de winter
ook al is het koud.

Het is geen utopie
maar een tijd die zal komen
die ik niet kan bevatten
zelfs niet in mijn stoutste dromen.

Ik luister naar de vogels
in hun uitbundig lied
en ik weet het zal gebeuren
ook al zie ik het nu nog niet…

De woestijn zal bloeien

De woestijn zal bloeien

En altijd weer
is er schoonheid te vinden
zullen er bloemen bloeien
in de woestijn.

Het kwaad zal het nooit
van het goede winnen
er zal altijd Liefde
in en om ons zijn.

Misschien moeten we
soms lang zoeken
is ons zicht vertroebeld
een beetje verblind.

Maar wie zoekt
die mag zeker weten
dat hij uiteindelijk
vrede vindt.

Een vrede
die je niet kunt bevatten
diep van binnen
ondanks pijn

is er hoop
en mogen we zeker weten
God maakt alles nieuw
eens zal er echte vrede zijn.

Kom je buiten spelen?

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
8
jun

KOM JE BUITEN SPELEN?

Kijk de zon eens heerlijk schijnen
de bloempjes barsten uit hun knop
de vogeltjes kruipen uit hun eitjes
allemaal glimlachjes van God.

De winter is al lang verdwenen
ijlings op de vlucht gegaan
lange dagen zwoele nachten
de zomer komt er aan.

De natuur haalt opgelucht adem
de bomen wuiven in de wind
de lammetjes dartelen in de wei
zo gelukkig als een kind.

De narcissen en crocusjes
kunnen zich eindelijk verwarmen
we voelen ons weer geborgen
in Gods Vaderarmen.

Depressies..ze verdwijnen
als sneeuw voor de zon
en de wind fluistert zacht
kom je buiten spelen, kom!

Een nieuwe dimensie

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2, Leven2
16
dec

EEN NIEUWE DIMENSIE

Oh Heer, hoe zal dat toch zijn
een hemel op aarde en alles volmaakt
heel Uw schepping, mens en dier
ten diepste door U aangeraakt.

Het werk dat U in ons bent begonnen
voleindigd en volbracht
Uw Liefde ten volle kennen
in vrijheid leven vol van Uw kracht.

Nu reeds mogen wij daaruit leven
al is het nog steeds onvolmaakt
hier begint het eeuwige leven
U hebt alles goed gemaakt.

Zo krijgt ons leven een nieuwe dimensie
als we hart en ziel openen voor onze Heer
want samen met God is alles mogelijk
ons leven kent dan geen grenzen meer.

God maakt heel wat is gebroken
vernieuwt ons lichaam en onze geest
geeft vrijheid waar men is gebonden
en maakt alles nieuw wat is geweest.

Zon en maan zijn dan niet meer nodig
geen sterren aan het firmament
God zal zijn alles in allen
en door ieder mens worden gekend.

Is er nog hoop?

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
29
jun

IS ER NOG HOOP?

Het kan me zo intens benauwen
wat er om mij heen gebeurt
het lijden van de mensheid
harten die worden verscheurd.

Door onmacht en verdriet
keuzes die anders hadden moeten zijn
wat mensen elkaar aan doen
het leven doet soms zo veel pijn.

Waar is nog hoop te vinden
waar is nog uitzicht in al dat leed
wie kan die pijn verzachten
is er iemand die redding geeft?

“Ik ben jouw kracht, Ik ben jouw troost
Ik ben jouw hoop in donkere dagen
Ik neem de wereld in Mijn armen
laat Mij haar maar dragen.

Er is geen hulpkreet die Ik niet hoor
geen traan die Ik niet zie
geen pijn die Ik niet voel
mijn kinderen heb Ik zo lief.

Ik zal niet slapen
ook sluimer ik niet
het leed van deze wereld
doet Mij ook veel verdriet.

Wees nu maar stil
Ik zal voor je strijden
alles maak Ik nieuw
er komen andere tijden.”

SLECHTS ENKELE KLANKEN

Als ik ’s nachts niet slapen kan
als mijn gedachten gaan dwalen
als heuvels bergen worden
en kuilen hele diepe dalen.

Als het duister mij omringt
als een kille klamme deken
de hemel van koper lijkt
ik mijzelf niet kan vergeven.

Als ik steeds dieper dreig weg te zinken
in medelijden en zelfbeklag
als er geen einde lijkt te komen
aan die lange donkere nacht.

Dan kunnen enkele klanken van muziek
de hemel openbreken
de sterren weer doen stralen
en mij weer hoop en uitzicht geven.

Ze vullen mijn oren en mijn hart
met vrede en met rust
en ’t is alsof God zelf
mij met Zijn Liefde kust.

Jouw nieuwe leven

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
16
feb

JOUW NIEUWE LEVEN

Het leven is soms moeilijk
het doet je zo veel pijn
je weet niet meer hoe te leven
soms zou je er niet meer willen zijn.

Je ziet geen doel of toekomst
alleen een donker gat
je roept tot God: “Hoe moet ik leven,
U bent het toch die mij dit leven gaf?”

God ziet wel al jouw twijfels
je vragen en je pijn
Hij laat je niet alleen
en wil ook nu dicht bij je zijn.

Bij iedere stap die je zet
het zij goed of fout
blijf jij God’s geliefde kind
omdat Hij zo veel van je houdt.

Geef nooit op en houd toch moed
God houdt jou in Liefde omvat
Hij helpt je en geeft nieuwe kracht
ook in deze donkere nacht.

Zodat er toch weer licht gaat gloren
bij het aanbreken van de morgen
leg je Hand maar in God’s Hand
en laat Hem maar voor je zorgen.

Stap voor stap en dag na dag
zal Hij jou genezen
laat je maar door Hem dragen
dan begint vandaag jouw nieuwe leven.

debruidegomkomteraan

DE BRUIDEGOM KOMT ER AAN

De bruidegom is vertrokken
uit z’n Vaders Huis
Hij heeft alles verlaten
voor jou Zijn geliefde bruid.

De gasten zijn uitgenodigd
het eten staat al klaar
de muziek speelt een liefdeslied
je bent welkom daar.

Hij wacht alleen op jou
Zijn geliefde bruid
Hij wil jou Thuis brengen
in Zijn Vaders Huis.

Alles mag je los laten
heden, toekomst en verleden
en je met huid en haar
aan Hem overgeven.

Het kan niet naast elkaar blijven bestaan
het nieuwe en het oude
er ontstaat alleen nieuw leven
als je niets meer vast wilt houden.

Geef aan Zijn roep gehoor
trek je bruiloftskleed maar aan
Hij heeft het zelf voor jou gemaakt
het zal je prachtig staan.

Het feest kan pas beginnen
als er niemand meer ontbreekt
en ook jij jouw leven
aan Hem overgeeft.