web analytics
Posts Tagged "Vader"

Koningskind

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
6
feb

KONINGSKIND

Je bent een Koningskind
je bent geliefd en ook bemind
een kind om te benijden
met zo’n Vader aan je zijde.

Door liefde word je omgeven
Hij heeft zelfs Zijn Zoon voor jou gegeven
Hij is tot het uiterste gegaan
om jou in de vrijheid te laten staan.

Zijn oog volgt je dag en nacht
Hij houdt over jou de wacht
omdat Hij jou ziet zitten als Zijn kind
Je wordt oneindig door Hem bemind.

Kom maar gauw

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2
6
feb

KOM MAAR GAUW

Jezus staat daar en wenkt je zacht:
kom maar bij Mij m’n kind
Ik heb zo lang op je gewacht
Ik ben jouw Vader en je Vriend.

Ik stond steeds op de uitkijk
‘k heb iedere dag naar je verlangd
je hoeft Mij niet te vrezen
in de Liefde is geen plaats voor angst.

Je hoeft je ook niet op te poetsen
kom maar gewoon zoals je bent
jou in Mijn armen te mogen sluiten
is Mijn allergrootste wens.

Kom maar m’n kind, Ik houd van jou
Ik heb je altijd al gekend
met Mij kun jij het leven weer aan
Mijn Liefde kent geen enkele grens.

Kom maar, ’t is goed, je bent Mijn kind
Ik blijf je altijd trouw
Mijn Liefde stroomt nu door jou heen
kom maar m’n kind, kom gauw!

EEUWIGE VADER

Eeuwige Vader, trouw en goed
een Vader die mij leven doet
oorsprong van mijn bestaan
Hij kent mijn zitten en mijn staan.

Hij weet van mijn geluk en mijn verdriet
Hij hoort mijn lofzang en mijn treurig lied
mijn eigen fouten mag ik maken
toch blijft Hij steeds over mij waken.

Als een Vader stil en zacht
drukt Hij mij telkens aan Zijn hart
Hij bemoedigt en bevrijdt
Mijn eeuwige Vader, los van de tijd.

Depressie

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
6
feb

Depressie

Er is geen woord voor dat gevoel
er is geen tijd en ook geen doel
de hele wereld stort ineen
en jij daarin, zo heel alleen.

Er is geen kracht meer die jou draagt
er is geen hoop, reeds lang vervaagd
alleen nog drijfzand om je heen
ook daarin weer, zo heel alleen.

En toch, als jij je ogen sluit
het drijfzand jou bijna omsluit
is daar nog steeds die uitgestrekte hand
van een Vader die naar Zijn kind verlangt.

Is het nog geen tijd?

Ik voel iedere keer
zo’n diep en groot verdriet
het overweldigt me enorm
alsof de hele wereld mij verliet.

Is het Uw pijn lieve Vader
Uw verlangen en Uw smart
als u deze wereld aan ziet
voelt U dit ook in Uw hart?

Wat hebben wij er met elkaar
een rommeltje van gemaakt
we moorden en we haten
is het nog niet te laat?

Terreur en vijandschap
lijken soms te overwinnen
de Liefde delft het onderspit
wat moeten we toch beginnen?

Hoe moet het met onze kinderen
onze kleinkinderen onschuldig en klein
hoe zal de wereld er uit zien
als zij later groot zullen zijn?

Och Heer, ik kan alleen maar bidden
en Uw Liefde uit blijven dragen
te beginnen dicht bij huis
ook al zit ik met vele vragen.

Ik leg onze gebroken wereld
in Uw liefdevolle Vaderhand
de enige plek waar we veilig zijn
ongeacht huidskleur, ras of land.

Uw Liefde kent geen grenzen
U bent veel sterker dan haat of nijd
in Uw overwinning mogen wij staan
kom spoedig Jezus, is het nog geen tijd?

IK heb je lief

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop
5
mei

IK heb je lief

Gods voetenbank, dat is de wereld
die wij beminnen of haten
die God met zo veel liefde heeft gemaakt
en aan ons na heeft gelaten.

Een wereld waarvan Hij eens sprak
“Zie, het is zeer goed”
vol schoonheid, Liefde en volmaakt
waarin HIj alles leven doet.

De zon, de maan en sterren
plaatste Hij aan het firmament
de natuur met alle dieren
ze worden door Hem gekend.

Maar als kroon op Zijn schepping
formeerde God de mens
Hij wilde met hem een relatie
dat was Zijn grootste wens.

God is nog steeds dezelfde
Zijn stem klinkt net als vroeger in de Hof
“Waar ben je , lieve kind, Ik heb je lief,
Ik ben jouw Vader en je God!

Kinderen van het Licht

Jezus kwam niet om te oordelen
Hij maakt je vrij
het oordeel laat Hij aan de Vader over
Jezus steekt het licht aan in jou en mij.

Vrij van moeten en van plichten
die je jezelf hebt opgelegd
vanuit Liefde mag je leven
in een voortdurend gebed.

Gooi geen stenen naar die ander
maar schijn met je Licht in de donkere nacht
dan zal het duister vanzelf verdwijnen
als Jezus in ieder wordt verwacht.

Wees jezelf, jij bent het Licht
sterker dan je zelf beseft
accepteer elkaar zoals je bent
Mijn waarheid heb ik in jullie gelegd.

Kinderen van het Licht
brengen goede vruchten voort
van Liefde, waarheid en gerechtigheid
omdat dit bij Gods kinderen hoort.

Uw wil geschiede

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overgave
18
apr

Uw wil geschiede

Ik zie een mens eenzaam en alleen
door Zijn vrienden verlaten
Hij knielt in uiterste wanhoop neer
waarom moesten mensen Hem zo haten?

Ik zie het angstzweet veranderen in bloed
het stroomt over Zijn gelaat
kan de beker aan mij voorbij gaan Vader
of is het daarvoor al te laat?

Hoe kunnen wij ooit begrijpen
hoe Jezus heeft geleden
de beker die niet voorbij ging
zijn smekingen en gebeden.

Maar niet mijn wil
Uw wil geschiede lieve Heer
voor Uw geliefde kinderen
leg ik mijn leven neer.

Het is goed, Ik zal gaan
opdat de wereld wordt bevrijd
en ieder mens bij U kan komen
van nu aan tot in eeuwigheid.

Godsverlangen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop
24
mrt

Soms verlang ik zo naar Mijn Vader
een intens en diep verdriet
alsof Hij mij voorgoed heeft verlaten
en mij als een wees achterliet.

Niets is er dan nog belangrijk
dan enkel Zijn aanwezigheid
ik hoor bij Hem en Hij bij mij
dat is mijn enige zekerheid.

De wereld trekt niet meer
met zijn luxe en klatergoud
ik voel me verbonden met mijn Vader
die zo veel van mij houdt.

Ik sluit mijn ogen en word stil
dan hoor ik Zijn zachte stem:
“Kijk eens naar buiten lieve kind
dan zul je zien dat Ik er ben.”

Ik zie de natuur zo wonderschoon
voor mijn oog ontwaken
en in mij ontwaakt de zekerheid
God heeft mij nooit verlaten.

Op zoek naar de Schutter

We zijn op zoek naar de Schutter
de Schutter van de pijl
die ons eens ten diepste raakte
maar we kunnen er niet bij.

We zoeken het in geld
in aanzien of bezit
maar we komen er spoedig achter
dat dit niet van waarde is.

We doen onze goede werken
leven naar de wet
maar we falen hopeloos
dwalen af van de goede weg.

Tot we Jezus mogen leren kennen
zuiver en volmaakt
was Hij soms de Schutter
die ons eens heeft aangeraakt?

Zou de pijl die Hij eens afschoot
ons hart nog steeds doorboren
zodat we diep van binnen
mogen weten dat we bij Hem horen?

Hij zal in ons voleindigen
wat Hij eens is begonnen
de pijl zal Hij verwijderen
als we eenmaal in de hemel komen.

Nu is het nog onze houvast
al doet het soms veel pijn
de pijl verbindt ons met Jezus
tot we eenmaal aan Hem gelijk zullen zijn.