web analytics
Posts Tagged "overwinnaar"

Een stille zaterdag

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
16
apr

Een stille zaterdag

Stil zijn in de morgen
engelen bij het graf
Jezus is gestorven
de wereld wacht in spanning af.

Wat gaat er gebeuren
wie heeft het laatste woord
alle stemmen zwijgen
geen vogel wordt gehoord.

Alleen een roep om vrede
om liefde voor elkaar
waar wordt die strijd gestreden
wie maakt dromen waar?

In het dodenrijk gevangen
trotseert Jezus alle haat
verbreekt de sterkste ketenen
overwinnaar van het kwaad.

Zal die donkere nacht voorbij gaan
breekt de morgen ooit weer aan
stil maar nog even wachten
onze verlossing komt er aan…

www.myplaceofpeace.com/een-stille-zaterdag

In Jezus naam

In Uw naam wil ik bidden
heel dicht bij U zijn
Uw warmte voelen
in U geborgen zijn. 

U wil ik kennen
leren wie U bent
veel van U houden
door U worden gekend. 

Leidt mij Heer Jezus
wat ik ook voel
U bent Overwinnaar
breng mij tot Uw doel!

Amen

www.myplaceofpeace.com/in-jezus-naam

Het offer van Gods Zoon

Niemand kan dit leed doorgronden
niemand kan het echt verstaan
de pijn die Jezus heeft geleden
de weg die Hij moest gaan.

Niemand kan het echt begrijpen
geen Liefde op aard’ zo groot
Zijn leven vrijwillig gegeven
en toch overwinnaar van de dood.

God zo groot en ook een mens
kwetsbaar zoals wij
is Hij als een lam gegaan
Hij deed het ook voor jou en mij.

De beker die Hij leegdronk
tot op de laatste slok
Hij liet Hem niet voorbij gaan
maar bracht ons terug bij God.

Niets kan ons van Hem scheiden
geen ziekte, zonde of dood
de weg naar God is open
Zijn Liefde is oneindig groot!

www.myplaceofpeace.com/het-offer-van-Gods-Zoon

Een tuin van vrede

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overgave
15
feb

EEN TUIN VAN VREDE

Maak mij Heer tot een tuin van vrede
waar liefde woont en haat vergaat
maak mij tot een werktuig in Uw Handen
waar Jezus hoog in ’t vaandel staat.

Maak mij een boom geplant aan water
die vruchten geeft gaaf en zoet
waar een mens in nood zich mee kan laven
omdat zij hem leven doet.

Maak mij Heer tot een bloem, die stralend
alleen nog maar Uw geur verspreidt
een geur van Christus, van hier boven
die mensen blij maakt en bevrijdt.

Maak mij Heer zoals U mij bedoeld hebt
een kind van U nederig en klein
maak mij sterk Heer in mijn zwakheid
zodat U in mij Overwinnaar kunt zijn.

Overwinnaar

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
8
feb

OVERWINNAAR

Schuldig, schuldig,
altijd maar schuldig
het raast en het giert en het kolkt door mij heen
het maakt me zo triest en zo vreselijk alleen.

Nooit eens tevreden
niet helemaal vrij
op zoek naar Uw liefde
en kracht in mij.

“Ik wijs met geen vinger en veroordeel je niet
je doet jezelf zo veel verdriet.
Probeer maar te luisteren naar Mijn zachte stem
dan weet je zeker dat Ik het ben.

Je hoeft niet steeds meer
je mag zijn wie je bent
met je zorgen, je twijfels
weet dat Ik je ken.

Als mijn eigen kind, waar ik van houd
het is door Mijn genade en Mijn trouw
dat je vrij van schuld tot Mij mag gaan
Ik zie jou in Jezus aan.

Dus leef en lach
en voel je vrij.
je bent OVERWINNAAR
en dat komt door MIJ!”

Pasen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
7
feb

PASEN

Het lege graf
een nieuwe dag
een nieuw begin
Jezus overwint.

Triomfator
Overwinnaar
over leven en over dood
Hij die zelf het graf ontsloot.

Om eeuwig leven
aan ons te geven
daarvoor heeft Hij
aan ’t kruis geleden.

Dus juich en jubel
geef Hem d’eer
JEZUS CHRISTUS
onze Heer.

(zie ook Gedichtenkaarten Pasen)

De zon komt op
ik hoor geen vogel zingen
ze zwijgen stil
uit eerbied voor de Heer.

Er is in mij
een stil verwachten
dit is niet het einde
er is meer.

Meer van Zijn Liefde
meer van Zijn kracht
sterker dan de dood
Licht in de nacht.

De wereld wacht
in barensnood gevangen
het mensdom schreit
van spijt en van verdriet.

Heeft Jezus hen
voorgoed verlaten?
Stil maar
God verlaat je niet!

Blijf maar hopen op een wonder
ergens woedt een felle strijd
waar Jezus uit komt als overwinnaar
nog even wachten, ’t is bijna tijd…