web analytics
Posts Tagged "Koningszoon"

Op weg naar Bethlehem

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
12
dec

Op weg naar Bethlehem

We zijn op weg
naar Bethlehem
hoorden de klank
van een engelenstem.

Een Kind geboren
een Koningszoon
geen paleis maar een stal
en een doornenkroon.

We volgen de weg
die de ster ons zal wijzen
ontmoeten de herders
en ook nog de wijzen.

De weg is zwaar
en gaat niet over rozen
een kind is ons geboren
dàt willen we geloven.

De een neemt de weg
die de wijzen zijn gegaan
de ander blijft bij de herders
even weifelend staan.

Soms zijn we de weg kwijt
het Licht is verdwenen
we dolen in het donker
heeft er ooit een ster geschenen?

Maar als je moedig voorwaarts gaat
vol verwachting en vertrouwen
dan zullen de wolken weer verdwijnen
en mag je het wonder gaan aanschouwen.

Zo klein zo teer
zo onnoemelijk groot
de Redder van de wereld
bij Maria op schoot.

En als je vol aanbidding
neerknielt bij deze Koningszoon
weet je dat je eens mag knielen
in de hemel voor Zijn troon.

www.myplaceofpeace.com/op-weg-naar-Bethlehem

ZULLEN WE GAAN?

Van een Koningszoon naar een mensenkind
van een Paleis naar een stal
van een Gouden Troon naar een voederbak
van Hemelhoog naar het aardse dal.

Zo gaf Jezus zichzelf aan ons
verliet alles wat Hij bezat
werd geboren in een arme stal
tot Hij zelfs Zijn leven gaf.

Een kribbe, een kruis, een open graf
Gods liefde eindigt nooit
Hij wacht tot ook jij bij die kribbe knielt
dan pas is Zijn werk voltooid.

Van een mensenkind naar een Koningskind
van een huis naar een Hemels Paleis
van de dood naar een leven in Eeuwigheid
van een tranendal naar een Paradijs.

Leven in vrijheid
een liefdevol bestaan
de weg is open
zullen we gaan….?

Een Kindje in een kribbe
Hij is onze hoop
vervulling van verlangen
Liefde oneindig groot.

Een troost in bange dagen
twee armen om je heen
een schouder om op te huilen
nooit meer eenzaam of alleen.

Een oor dat altijd luistert
een stem die zachtjes spreekt
Zijn leven dat Hij heeft gegeven
de dood die Hij overwonnen heeft.

Kracht om te kunnen strijden
een Hand naar je uitgestrekt
een Voetspoor om in te lopen
een Wegwijzer op jouw levensweg.

Een Vriend om op te bouwen
een Schuilplaats en een Rots
een Mens zo heel gewoon
een Koningszoon, onze Vader God.