web analytics
Posts Tagged "kidsVerdriet/Bang"

Hier ben IK

Posted by: Cobiin Dicht bij God, GEDICHTEN Cobi
5
dec

In het gezang van de vogels
in de lach van een kind
in het geruis van de bomen
in het waaien van de wind.

in een bloeiende bloem
in een pasgeboren kind
in het kabbelen van het water
in de aandacht van een vriend

in die arm om je schouder
in een hand die je drukt
in een traan die wordt gedroogd
in verdriet en in geluk.

Je kunt Mij overal vinden
en horen bovendien
als jij je hart maar voor Me opent
dan zul je Mij zien.

Daar is God

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven2
21
jul

God vind je niet in de drukte van je bestaan
als je geen tijd neemt om even stil te staan
Hij loopt niet mee in de race naar rijkdom en macht
je komt Hem niet tegen als je alles van mensen verwacht.

Hij kan je niet helpen als jij je rugzak vast blijft houden
zelf je lasten wilt dragen en Hem niet durft te vertrouwen
boos en verkrampt, je handen tot vuisten gebald
hoe kan Jezus je dan optillen wanneer je valt.

Wel als je bent gebroken en stil van verdriet
als je nergens meer hoop en uitkomst ziet
als je iemand nodig hebt om je tranen te drogen
als je door mensen bent verlaten en bedrogen.

Als jij je handen uitstrekt naar boven om kracht
als je alles alleen van God verwacht
als jij je lasten niet alleen kunt dragen
als je niet te trots bent om hulp te vragen.

Dan is God daar, waar Hij altijd al was
in en om je heen en Hij houdt je vast
Hij droogt je tranen en Hij tilt je op
ver boven jezelf, hoog op een Rots!

Je knie kapot?
Moeder kan het maken.

Jouw pijn verzachten?
Moeder hoeft het alleen
maar aan te raken.

Door vriendjes op school gepest?
Het wordt minder erg
als moeder haar armen
om je heen legt.

Liefdesverdriet
of een gebroken hart?
Moeder kan het helen
je weet dat zij op je wacht.

Heb je het allermooiste nieuws gehoord?
Vertel het gauw aan moeder
dat ze oma wordt.

Wat was ze trots
en wat voelde jij je groots
moeder met jouw kind op schoot.

Zo bleef ze deel van heel jouw leven
samen delen, samen geven
tot ze op een kwade dag
meer je kind dan moeder was.

Nu ben jij het
die haar zorgen moet verlichten
vreemde handen die haar helpen
aan haar bed onbekende gezichten.

Je ziet haar onmacht
en haar stil verdriet
maar haar wonden helen
dat kun je niet.

Zo is het tij gekeerd
zonder woorden is alles gezegd
als zij haar bevende handen
in jouw handen legt…

Ik zie steeds Uw Vaderarmen
zo beschermend om ons heen
om alle pijn en moeite
U laat ons niet alleen.

Om ons verdriet, onze twijfels
onze vragen en ons leed
U bent een God van heel dicht bij
een Vader die ons Liefde geeft.

Die vol geduld en mededogen
fluistert: Kom bij Mij
juist als het leven pijn doet
ben Ik je heel dicht nabij.

Leg al je zorgen en je twijfels
maar bij Jezus neer
alleen Hij kan het dragen
zo komt rust in je leven weer.

Soms dan loop ik over
over van geluk
ik wil zingen en juichen
de dag kan niet meer stuk.

Soms ben ik alleen
overmand door verdriet
de zon schijnt door de ruiten
maar ik zie het niet.

Soms ben ik zo dankbaar
ik kan geen woorden vinden
om dit naar God te uiten
m’n hart kan alleen maar zingen.

Soms ben ik zo depri
zo depri als een deur
alle kleuren zijn verdwenen
de wereld is gehuld in een grauwe sleur.

Maar hoe ik mij ook voel
gelukkig of depressief
God verandert nooit
Hij heeft mij zo lief.

Hij geeft mij nieuwe moed
om toch weer door te gaan
met Hem beklim ik de hoogste top
samen met God kan ik alles aan.

Juist dan…

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop, In het dal
26
okt

Bj intens verdriet en pijn
wil God juist heel dicht bij ons zijn
als wij ons soms geen raad meer weten
zal onze God juist uitkomst geven.

Als angst en vrezen ons belagen
dan juist wil God ons dragen
daar waar mensenwoorden falen
zal juist Gods Liefde stralen.

Want Hij is opgestaan, ons voorgegaan
op de weg naar ’t eeuwig leven
dit wonder voor ons volbracht
geeft hoop in de zwartste nacht.

Schuilen bij U

Mag ik even bij U schuilen
mag ik even bij U zijn
mijn hoofd op Uw schouder
zo verzacht U alle pijn.

Mag ik even bij U komen
heel dicht aan Uw Vaderhart
Uw Liefde en warmte voelen
ik heb veel te lang gewacht.

Mag ik even bij U huilen
van verdriet en ook van spijt
van verloren momenten
verdwenen in de tijd.

Wilt U mijn gedachten vullen
nergens vind ik de rust
die ik alleen bij U kan vinden
als U mij met Uw Liefde kust.

Dank U lieve Vader
U geneest mij en vergeeft
ik mag weer opnieuw beginnen
omdat U mij leven geeft!

Troost Heer

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Troost
26
jul

Troost Heer

Hoe groot moet Uw verdriet wel zijn
hoe groot Uw smart, hoe diep Uw pijn
als mijn hart zelfs gebroken is
bij het zien van zo veel rouw en diep gemis.

Hoe groot is ook Uw troost, Uw kracht
de Liefde die U zo graag wil geven
aan allen die zo zwaar worden getroffen
in dit aardse leven.

U bent een schuilplaats voor de zieken
de weduwen en ook de wees
de vluchteling, de eenzamen
U houdt van hen het allermeest.

U weet wat lijden is
U droeg het allemaal aan het kruis
U ziet elke traan
en bewaart ze in een kruik.

Ontferm U Heer over Uw kinderen
die door zo’n diep dal moeten gaan
kom met Uw troost en Uw erbarmen
raak hen met Uw Liefde aan.

Bij God

Posted by: Cobiin Dicht bij God, GEDICHTEN Cobi
15
jun

Bij God

Het is goed bij God te zijn
te vertoeven bij de Heer
alles bij Hem neer te leggen
rust en vrede keert dan weer.

Het is goed om God te loven
Hem te prijzen in een lied
hoe jij je ook mag voelen
in vreugde of verdriet.

Het is goed om stil te zijn
aan de voeten bij de Heer
je hoofd in Zijn schoot te leggen
niets is dan belangrijk meer.

Een Godsgeschenk

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven
1
jun

Een Godsgeschenk

Soms dan stroom ik over,
over van geluk
van grote en kleine dingen
de dag kan niet meer stuk.

Soms dan ben ik stil
gebroken door verdriet
de zon breekt door de wolken
maar ik zie het niet.

Soms ben ik zo dankbaar
heel dicht bij de Heer
ik tel al mijn zegeningen
het worden er steeds meer.

Soms ben ik zo ondankbaar
ongelukkig en ontevree
het gras is bij de buren groener
ik waai met alle winden mee.

En toch wil ik met niemand ruilen
door God gewild en door Hem gekend
bemind en geliefd als Zijn eigen kind
mijn leven is een Godsgeschenk.