web analytics
Posts Tagged "groeien"

Groeien in de woestijn

Posted by: Cobiin In het dal
30
okt

Groeien in de woestijn

In de woestijn zal je groeien
ook al is het er dor en droog
door de kracht van Gods Geest
mag je bloeien
worden als een pas geplukte roos.

Sterker nog dan ooit tevoren
zal je weer recht op gaan staan
want je was daar nooit alleen
Jezus is steeds naast je gegaan.

Hij beweegt altijd met je mee
met een bewogen hart
het kwade kan niet blijven bestaan
als je het goede van God verwacht.

Ook daarin mogen wij Hem volgen
en als Jezus zijn
meebewegen met de ander
die nu rond doolt in de woestijn.

Dan zullen goedheid en genade
je volgen op al je wegen
en kun je Gods Liefde
aan ieder door gaan geven!

n.a.v. preek Ds. Dennis Mohn

BEWOGEN BEWEGEN :: De verleiding der verleidingen | Ds. Dennis Mohn

ZIN IN IETS NIEUWS?

“Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,
laat het verleden nu rusten.
Zie, ik ga iets nieuws verrichten
nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?
Jesaja 43 : 18, 19a

Zit je vast in alle nare dingen die jou ooit zijn overkomen?
Vergeet je nu te leven omdat jouw leven beheerst wordt door het verleden?
Voel jij je gekwetst door de woorden die iemand ooit tegen je sprak, beheersen ze jouw leven?

Dan heb ik goed nieuws voor je, God gaat iets nieuws maken van jouw leven, heb je het nog niet gemerkt?
Dit doet Hij niet op de puinhopen van het verleden, nee….die mag je eerst los laten.
Hij begint helemaal opnieuw. Het verleden mag je in Zijn Handen leggen èn het daar laten.
Al je pijn en verdriet wil Hij voor jou dragen, als jij ze los laat. Dan pas komt er ruimte voor iets nieuws.
God maakt iets nieuws van jou, een nieuwe schepping. Hij wast je helemaal schoon, je mag opnieuw beginnen.
Je bent rein en witter dan sneeuw.

Al dit moois in jou is al aan het ontkiemen, ook al heb je het misschien nog niet gemerkt.
Het ìs er wel en het gaat groter groeien en jouw leven vullen met Gods Liefde en Zijn kracht.
Hij gaat iets moois maken van van jouw leven, het is nooit te laat om opnieuw te beginnen.
Hij heeft dit beloofd en Hij gaat het doen, in jou.

Je groeit

Posted by: Cobiin JUWEELTJES, leven-juweeltjes
24
feb

JE GROEIT

“Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,
laat het verleden nu rusten.
Zie, Ik ga iets nieuws verrichten,
nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?”
Jesaja 43 : 18, 19a

“Heb je het nog niet gemerkt?” vraagt de Heer.
God is in ons aan het werk en soms merken we het niet eens.
We blijven maar staren naar het verleden, naar wat toen is gebeurd.
Ook al was die tijd vreselijk moeilijk en begrijpt God als geen ander hoe moeilijk het is om het verleden los te laten, Hij wil het samen met jou doen.

En het mooie is…er ontkiemt al iets. Ook al is het nog zo pril en heel kwetsbaar, het ìs er wel.
Een heel klein ontkiemend zaadje in jou…en God ziet het…Hij koestert het…èn Hij zorgt er voor. Hij laat het groeien tot het eens een grote sterke plant zal zijn.
God maakt iets nieuws in jou en Hij is er nù mee bezig.
Misschien zie je het zelf nog niet, maar het is er al wel èn het groeit omdat God het met Liefde en heel veel geduld verzorgt.

Zo blijft God jou met Zijn Liefde en heel veel geduld omgeven, verzorgen en als het ware vertroetelen, tot ook jij op mag bloeien als een sterke plant.
Ben je ook zo benieuwd hoe je zijn zal?
Kijk maar eens goed naar jezelf, het begin is er al en God houdt heel veel van dat kleine kwetsbare plantje.

JE BENT NOG NIET AF

God heeft je goed gemaakt
dat is waar…
natuurlijk maak je fouten
want je bent nog lang niet klaar.

Je weet niet hoe je zult worden
of hoe je eens zult zijn
maar je bent nu al goed
ook al ben je nog maar klein.

Want als je Jezus mag leren kennen
dan leer je iedere dag
en helpt Hij je om te worden
zoals God jou ooit zag.

Blijf maar spelen, leren en groeien
het is fijn om een kind van God te zijn
Hij maakt af waaraan Hij is begonnen
tot je eenmaal als Jezus zult zijn.

HOE JIJ GROEIDE

Er was eens een eitje
nog maar heel piep-klein
het woonde in jouw mama’s buik
en zou daar altijd zijn.

Maar op een mooie blijde dag
kwam daar een zaadje aan
het zwom eens om het eitje heen
toen zijn ze samen verder gegaan.

Ze bleven heel dicht bij elkaar
en werden samen één
ze groeiden steeds maar door en door
tot er een hoofdje verscheen.

Met ogen, een neusje en ook oren
een lijfje met armpjes en beentjes er bij
God blies ook nog Zijn adem er in
toen ging je leven, want dat was jij.

God liet je groeien in mama’s buik
lekker veilig en zo warm
tot je een baby was geworden
toen duurde het niet meer zo lang.

Want op een dag werd jij geboren
een wonder, dat God schiep
je bent voor altijd in Zijn Hand geborgen
omdat Hij jou bij name riep.

In kleinheid groot

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overgave
15
feb

IN KLEINHEID GROOT

Als je Jezus leert kennen
word je al maar groter
want je bent Gods geliefde kind
bemind door de Allerhoogste.

Jij mag Abba, Papa zeggen
tegen die grote sterke God
Hij heeft je in Liefde gemaakt
je bent geen speelbal van het lot.

Maar als je God leert kennen
word je ook steeds kleiner
je sterft dan aan jezelf
je eigen ik zal verdwijnen.

Maar dan gebeurt er een wonder
levensecht en wonderlijk groot
je wordt opnieuw geboren
niet uit de moederschoot.

Niet uit vlees en bloed
maar door Gods Geest, die in jou wil wonen
het oude is voorbij gegaan
het nieuwe is gekomen.

Dan ben je klein en nederig
buig je eerbiedig je hoofd
weet je dat je mag gaan groeien
want in je kleinheid ben je groot.

Als een bruid

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop, Lente, Leven
23
apr

Steeds meer bloesem aan de bomen
als een witte sluierpracht
zoals de bruid van Jezus Christus
die Zijn wederkomst verwacht.

Steeds meer knoppen, steeds meer bloemen
ontspruiten aan de kille aarde
uit het niets lijken zij te ontstaan
en toch van zo veel waarde.

Voor hun Schepper, voor hun Maker
voor de Heer van het heelal
die ze met zo veel Liefde vormde
en hen vervolmaken zal.

Zo mogen wij ook groeien, bloeien
zoals God het had bedacht
steeds meer op Jezus lijken
als een bruid die haar bruidegom verwacht.

Van groei naar bloei

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven
11
jul

Van groei naar bloei

Groeien als een baby
maar dan in het geloof
steeds meer op je Vader lijken
die zo vast in jou gelooft.

Hij koestert en Hij voedt je
Hij is zo trots op jou
geeft je alles wat je nodig hebt
omdat Hij zo veel van je houdt.

Hij weet hoe jij gaat worden
Hij heef je zelf geschapen
met talenten en gaven
waarmee je God groot kan maken.

Zo mag je steeds meer ontdekken
hoe God jou in de beginne schiep
Zijn levensadem in jou legde
en jou zo tot leven riep.

Je bent zo kostbaar en unique
geliefd en bemind door je hemelse Vader
Hij helpt je om tot bloei te komen
en slaat jou steeds in Liefde gade.

Worden als de kinderen…

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi
15
sep

Worden als de kinderen…

Eigenlijk maken we het ons zelf veel te moeilijk.
We hoeven niet meer te zijn als een kind, kwetsbaar, klein en vol vertrouwen in vader.
Vader weet de weg, vader kent de tijd, vader zorgt voor hem, vader is volkomen te vertrouwen, zo denkt en voelt een kind.
Het zal zich ook geen zorgen maken over de dag van morgen of wat er ooit misschien zal kunnen gebeuren.
Nee, het speelt en maakt plezier en geniet van iedere dag.
Zo ziet het leven van een kind er uit (onder normale omstandigheden).

Lijken wij daar nog op?
Of zijn we dit onderweg allemaal kwijt geraakt?
Vertrouwen we nog wel op onze hemelse Vader, verwachten we het nog wel van Hem of houden we liever alles in eigen hand?

Hij zal het maken, Hij heeft alles in de Hand, wij hoeven slechts te volgen.
Gewoon zoals een kind mee huppelt aan de hand van zijn vader.
Kunnen we eigenlijk nog wel huppelen?
Gunnen we onszelf wel die vanzelfsprekende blijdschap en geluk, die een kind van nature nog in zich heeft?

Het is zeker de moeite waard om het weer te leren, probeer het maar eens.
Je hoeft alleen maar de Hand van je Vader te pakken, naar Hem opzien en het van Hem verwachten, ook voor deze nieuwe dag, en naast Hem voort huppelen.

En als je dat verleert bent….begin dan maar met een heel klein sprongetje.
Ik ga in ieder geval een sprongetje wagen….

IN KLEINHEID GROOT

Als je Jezus leert kennen
word je al maar groter
want je bent Gods geliefde kind
bemind door de Allerhoogste.

Jij mag Abba, Papa zeggen
tegen die grote sterke God
Hij heeft je in Liefde gemaakt
je bent geen speelbal van het lot.

Maar als je God leert kennen
word je ook steeds kleiner
je sterft dan aan jezelf
je eigen ik zal verdwijnen.

Maar dan gebeurt er een wonder
levensecht en wonderlijk groot
je wordt opnieuw geboren
niet uit de moederschoot.

Niet uit vlees en bloed
maar door Gods Geest, die in jou wil wonen
het oude is voorbij gegaan
het nieuwe is gekomen.

Dan ben je klein en nederig
buig je eerbiedig je hoofd
weet je dat je mag gaan groeien
want in je kleinheid ben je groot.