web analytics
Posts Tagged "Goede Vrijdag"

Een kruis op een berg (Goede Vrijdag)

Een kruis op een berg
een teken van hoop
van Gods oneindige Liefde
voor een wereld in nood.

Gods Vaderhart dat brak
toen Zijn Zoon daar stierf
en voor ons vergeving
en eeuwig leven verwierf.

Geen lijden zo hevig
geen pijn zo diep
of Gods lijden ging dieper
toen Jezus voor ons stierf.

www.myplaceofpeace.com-een-kruis-op-een-berg


Wie hing daar aan het kruis?
 
Weet je wie daar hing
gespijkerd aan het kruis
Jezus, God zelf 
eenzaam en verguisd. 
 
Hij zat niet hoog op een troon
boos met een vingertje te zwaaien
Hij daalde zelf naar de aarde af
vol van Liefde en genade. 
 
Het was geen ongeluk
maar een deel van Gods plan
toen de mens als God wilde zijn
en het heft in eigen handen nam. 
 
Alle zonden nam Hij op zich
niets ging aan Hem voor bij
Hij hing daar uit vrije wil
voor jou en ook voor mij. 
 
Groter Liefde kun je niet bedenken
een groter offer werd nooit gebracht
toen God zichzelf in Jezus kruisigde
en heel de wereld redding bracht. 
 
www.myplaceofpeace.com/wie-hing-daar-aan-het-kruis


Dank U Jezus (Lijdenstijd)
 
Het lijden van Jezus
en het lijden van de mens
zijn verbonden met elkaar
er is geen grens. 
 
Geen grens aan Zijn Liefde
Zijn lijden zo diep
Hij weet en begrijpt
en heeft ons zo lief. 
 
De weg die Hij ging
vastgenageld aan het kruis
werd een open weg
naar het Vaderhuis. 
 
Hoe diep was Zijn lijden
hoe groot Zijn pijn
hoe Godverlaten
en eenzaam moest Hij zijn?
 
Opdat wij nooit 
alleen zouden staan
maar Jezus als een Vriend
altijd naast ons zou gaan. 
 
Ik sluit mijn ogen
in stilte kniel ik neer
en ik stamel zacht
“Dank U, Heer!”
 
www.myplaceofpeace.com/dank-u-jezus

Een dag zonder einde (Goede Vrijdag)

Een dag die past in deze tijden
van tranen en verdriet
van angsten en vreselijk lijden
van God verlaat mij niet.

Van een moeder die haar kind ziet sterven
van spotten en van hoon
van een doornenkroon
een speer in de zijde
van Jezus Gods eigen Zoon.

Maar ook een dag die spreekt van Liefde
voor ieder mens voor jou en mij
waar Jezus Zijn leven heeft gegeven
deze beker ging niet voorbij.

Een dag van hoop en van verlangen
naar een nieuwe wereld die komen gaat
van overwinning in de strijd
het is nog niet te laat.

Een dag van stilte en van knielen
stamelend danken bij het kruis
dank U Jezus voor dit lijden
U opent voor ons de weg naar Huis.

Dit is een dag zonder einde
met juist een nieuw begin
want Jezus leeft en wij met Hem
die zekerheid geeft je leven zin.

www.myplaceofpeace.com/een-dag-zonder-einde-goede-vrijdag

STERKER DAN DE DOOD

Had U de kruisweg
maar niet hoeven gaan…

Was ik maar bij U gebleven
U niet alleen laten staan…

Had ik U maar niet verloochend
gezegd dat ik U niet ken…

Had ik maar niet geroepen:
“Kruisig, kruisig Hem!”

Had U maar niet hoeven sterven
niet voor mij…

Was Uw lijden nu maar
voorgoed voorbij…

Oh Heer, het spijt me zo
dat U die weg moest gaan
maar hoe zou ik anders
vrij tot God kunnen gaan?

U deed het voor mij
voor onze wereld in nood
dank U Jezus voor Uw lijden
Uw Liefde is sterker dan de dood.

Het kruis

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Goede Vrijdag
8
mrt

HET KRUIS

Als ik denk aan het kruis
word ik verdrietig en blij
Jezus stierf daar
voor jou en voor mij.

Als ik denk aan Zijn lijden
zo intens en zo diep
Zijn van God verlaten zijn
Hij had de wereld zo lief.

De spijkers door Zijn handen
de doornenkroon op Zijn hoofd
het spotten en de slagen
van alles werd Hij beroofd.

Niets bleef er nog over
van Zijn leven en Zijn eer
Hij gaf het vrijwillig op
en legde alles neer.

Om jou en mij te besparen
wat Hem is overkomen
nooit te worden verlaten
en eeuwig bij God te mogen wonen.

Ik kan alleen maar stamelen
en knielen bij het kruis
dank U Jezus voor dit offer
voor U is mijn hart een Huis.

HET IS VOLBRACHT

Ik denk aan de weg
die Jezus moest gaan
aan Zijn pijn en Zijn lijden
hoe Hij alleen kwam te staan.

Verlaten van mensen
van Vader en vriend
Hij droeg onze straf
Die Hij niet had verdiend.

Ik zie Hem daar hangen
een wond in Zijn zij
gehoond en bespuugd
voor jou en voor mij.

Ik hoor de echo van de slagen
die de spijkers door z’n handen sloeg
ik zie de striemen op z’n rug
Zijn zweet dat werd tot bloed.

Zijn Handen doorboord
op Zijn hoofd een doornenkroon
bloed uit zijn wonden
een Koningszoon.

Zijn intens van God verlaten zijn
De woorden: “Zie de mens”.
Zijn liefde voor de moordenaar aan het kruis
vergeving was Zijn laatste wens.

Stil ga ik de weg naar Golgotha
aan het kruis kniel ik neer vol ontzag
vrij van zonden en straf, voldaan is mijn schuld,
omdat Jezus alles heeft volbracht.

Kruisig Hem

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Goede Vrijdag
11
feb

KRUISIG HEM

Zou ik ook geroepen hebben:
“Kruisig, kruisig Hem”?

Zou ik ook gezegd hebben,
dat ik Hem niet ken?

Zou ik dat ook hebben gedaan,
of denk ik dat ik anders ben?

Vergeef me Heer,
dat U ook voor mij
de kruisweg bent gegaan
aan ’t kruis mijn zonden op U nam
en ze droeg als een onschuldig Lam.

Uw lichaam gebroken
Uw bloed dat voor mij vloeit.
Ik kan het niet begrijpen
dat U zo veel voor mij voelt.

Niet alleen voor mij
maar voor ieder mensenkind.
Uw leven had U voor ons over
omdat U ons zo intens bemint.

GOEDE VRIJDAG

Dat U daar voor mij hing, o Heer
dat U daar zo moest lijden.
Dat U zo voor mij stierf, o Heer
ik kan het niet begrijpen.

Ik weet o Heer, het moest gebeuren
ik weet, het voorhangsel moest scheuren.
Maar Heer, het doet mij toch zo’n pijn
dat U daar alleen, zonder God moest zijn.

Uw lijden is met geen pen te beschrijven
U ervoer onze zonden aan de lijve.
“Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?”
Waarom moesten mensen U zo haten?

Tot U riep: “Het is volbracht!”
Nu wordt het voor ons nooit meer nacht.
Ik dank U Heer, dat U Uw leven hebt gegeven
opdat wij voor eeuwig mogen leven.

Deze dag wil ik niet beleven
ik zou hem het liefste overslaan
ik wil niet knielen bij het kruis
de spijkers door Zijn Handen horen slaan.

Ik wil het geschreeuw niet horen
“Kruisig, kruisig Hem”
ik wil niet net als Petrus
doen alsof ik Hem niet ken.

Ik wil Zijn lijden niet zien
Zijn van God verlaten zijn
waarom oh God, waarom
moest dit toch zo zijn?

Dank U Jezus voor het kruis
’t is te groot, te diep
ik kan het niet begrijpen
maar U had ons zo lief.