web analytics

Een kruis op een berg (Goede Vrijdag)

Een kruis op een berg
een teken van hoop
van Gods oneindige Liefde
voor een wereld in nood.

Gods Vaderhart dat brak
toen Zijn Zoon daar stierf
en voor ons vergeving
en eeuwig leven verwierf.

Geen lijden zo hevig
geen pijn zo diep
of Gods lijden ging dieper
toen Jezus voor ons stierf.

www.myplaceofpeace.com-een-kruis-op-een-berg

Tags: ,

This entry was posted on maandag, maart 29th, 2021 at 09:41 and is filed under GEDICHTEN Cobi, Goede Vrijdag. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.