web analytics
Posts Tagged "geliefd"

Mijn gebed voor jou

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
15
nov

MIJN GEBED VOOR JOU

Dat je geluk zult mogen vinden
in de kleine dingen van het leven
dat je Liefde mag ontvangen
en weer door kan geven.

Dat tevreden en een thuis
jouw deel mogen zijn
dat er altijd hoop zal zijn
ook al doet het leven pijn.

Dat jij je geborgen mag weten
bij een God die van je houdt
dat je Hem echt mag leren kennen
zodat je Hem vertrouwt.

Dat als je niet kunt slapen
je Gods aanwezigheid mag ervaren
en Hij je mag beschermen
bij onrust en gevaren.

Dat je in Zijn armen
veilig zal mogen rusten
en Hij met Zijn Liefde
jouw angsten weg zal kussen.

Dat Hij jou als je ziek bent
zal kunnen genezen
en wanneer dat niet gebeurt
jou rust en vrede zal geven.

Dat als je bent gevallen
je samen met Hem weer op zult staan
en je zeker zal mogen weten
dat Jezus altijd naast je zal gaan.

Dat jij je geliefd mag weten
wat dat stemmetje van binnen ook zegt
zo zegen ik jou in Jezus naam
dit is mijn gebed.

Wie ben ik?

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi
15
feb

WIE BEN IK?

Je bent niet wat je doet
je bent niet wat een ander van je denkt
je bent niet wat je bezit
je bent geliefd door Hem, Die zegt “Ik ben!”

Jahwe, de Schepper van hemel en aarde
die de weg bestuurt van maan en zon
Hij zal nooit laten varen
wat Zijn Hand in jou eens begon.

In Hem vind jij je oorsprong
in Hem ligt jouw bestaan
door Hem mag jij eeuwig leven
in Hem vind jij de vervulling van je bestaan.

Dus hoef je nooit te twijfelen
wie of wat je bent
nu je weet dat God je Vader is
je bent door Hem gewenst.

Nu je weet van Gods Liefde
waarin en -door je leven mag
dan krijgt jouw leven waarde
en dank je Hem voor iedere dag.

JIJ BENT MIJN GELIEFDE ZOON/DOCHTER

Weet je hoeveel God van je houdt?
Weet je wel hoe kostbaar je bent?
Zijn Liefde voor jou verandert nooit
Hij weet wie je werkelijk bent.

Hij weet wel van jouw vragen
Hij kent jouw diepste pijn
je twijfels en verlangens
je mag wel anders zijn.

Nog voor je werd geboren
hield God al van jou
Hij heeft jou in Liefde gemaakt
en blijft je heel je leven trouw.

Daar hoef je nooit aan te twijfelen
welke wegen jij ook gaat
recht je rug en kijk omhoog
jij bent Gods zoon/dochter
en heel veel waard!

Vrij

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
11
feb

VRIJ

Vrij te mogen zijn
je geliefd te mogen weten
Hij alleen is Heer
dat mag je nooit vergeten.

Alle banden zijn verbroken
door Jezus Christus, Gods Zoon
Zijn waarheid maakt je vrij
heilig, rein en schoon.

En mocht je toch ooit falen
jij bent en blijft Zijn kind
’t is alleen door Gods genade
dat je echte vrijheid vindt.

Weet je wel?

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
7
feb

WEET JE WEL?

Weet je hoe geliefd je bent?
Weet je dat Iemand van je houdt?
Weet je wel hoe mooi je bent?
Weet je dat je bent als stralend goud?

Weet je hoeveel waard je bent?
Voor God de Vader, onze Heer?
Weet je dat Hij zelfs Zijn Zoon zou geven
alleen voor jou en niemand meer?

Weet je dat Hij jou heeft geschapen
naar Zijn wens en naar Zijn beeld?
Weet je dat Hij zelfs Zijn Geest
en ook Zijn leven met je deelt?

Weet je dat je trots mag wezen
op wie je bent, wie je mag zijn?
Weet je dat je Zijn beeltenis draagt
ook al voel je je soms klein?

Weet je nu wat jij betekent
voor Hem, voor mij, ken je Zijn wens?
Hij wil dat jij gelukkig zult leven
je bent Zijn beelddrager
een waardevol en kostbaar mens!

Koningskind

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
6
feb

KONINGSKIND

Je bent een Koningskind
je bent geliefd en ook bemind
een kind om te benijden
met zo’n Vader aan je zijde.

Door liefde word je omgeven
Hij heeft zelfs Zijn Zoon voor jou gegeven
Hij is tot het uiterste gegaan
om jou in de vrijheid te laten staan.

Zijn oog volgt je dag en nacht
Hij houdt over jou de wacht
omdat Hij jou ziet zitten als Zijn kind
Je wordt oneindig door Hem bemind.

NIEUWJAARSZEGEN VOOR JOU

Dat Gods Liefde je mag omstralen
dat Zijn Vrede jou vervult
dat Zijn kracht jou op mag richten
dat Zijn aanwezigheid jou omhult.

Dat in de dalen van het leven
jouw oog op Jezus gericht zal zijn
dat Hij jou zal mogen dragen
je sterke Rots in nood en pijn.

Dat je vreugde zal mogen ervaren
dank voor wie Hij is en wie jij bent
voor grote en kleine zegeningen
dat je door God mag worden gekend.

Dat je iedere morgen weer mag zeggen
dank U Heer voor deze nieuwe dag
dat je Zijn Liefde uit mag delen
aan ieder mens die jij ontmoeten mag.

Dat die zegen weer bij je terug mag komen
als je stil bent in Gods aanwezigheid
dat jij je als een kind mag blijven verwonderen
dat geen weet heeft van drukte of tijd.

Dat je met open hart het nieuwe jaar mag betreden
vol verwachting, stil en klein
het goede verwachtend, geven en nemen
wetend dat je een geliefd kind van God mag zijn.

Cobi van der Hoeven-Zondag
www.myplaceofpeace.wordpress.com

Een Godsgeschenk

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven
1
jun

Een Godsgeschenk

Soms dan stroom ik over,
over van geluk
van grote en kleine dingen
de dag kan niet meer stuk.

Soms dan ben ik stil
gebroken door verdriet
de zon breekt door de wolken
maar ik zie het niet.

Soms ben ik zo dankbaar
heel dicht bij de Heer
ik tel al mijn zegeningen
het worden er steeds meer.

Soms ben ik zo ondankbaar
ongelukkig en ontevree
het gras is bij de buren groener
ik waai met alle winden mee.

En toch wil ik met niemand ruilen
door God gewild en door Hem gekend
bemind en geliefd als Zijn eigen kind
mijn leven is een Godsgeschenk.