web analytics
Archive for the "Jezus-juweeltjes" Category

De liefde

Posted by: Cobiin Jezus-juweeltjes, JUWEELTJES
27
feb

DE LIEFDE

“Dit draag Ik jullie op:
Heb elkaar lief”.
Johannes 15 : 17

Kort maar krachtig, klaar en duidelijk.
Jezus windt er bepaald geen doekjes om, enkele verzen terug staat zelfs “Dit is mijn gebod”.
Het is geen verzoek of we misschien eens willen proberen om elkaar lief te hebben.
Nee, het is een gebod waar wij ons aan moeten houden. Een levenshouding, zoals Jezus ons ook heeft laten zien.

Maar als Jezus ons iets opdraagt, dan geeft Hij ons er ook de mogelijkheden voor.
God IS Liefde, Hij is in ons midden aanwezig door Zijn Zoon Jezus Christus. Hij wil zelfs in ons zijn, in en om ons heen.
Als je zo gevuld, vervuld en omgeven bent door Liefde, dan kun je niet anders meer dan die Liefde uitstralen. Dan ben je tot dingen in staat die je nooit voor mogelijk had gehouden.
Jezus wijst ons op het allerbelangrijkste in het leven: DE LIEFDE…met een hoofdletter.

DE LIEFDE

De liefde is het meest bezongen
het spreekt alle mensen aan
iedereen op deze wereld
kan de taal van de liefde verstaan.

Het bindt ons samen, maakt ons één
haalt het beste naar boven in ieder mens
ze kiest voor het goede en bedekt het kwaad
je leeft niet als je geen liefde kent.

Geloof, hoop en liefde
zijn de pijlers van ons bestaan
maar de grootste is de liefde
die zal nooit, nee nooit vergaan!

HIJ WACHT EN KLOPT…

“Ik sta aan de deur en klop aan.
Als iemand mijn stem hoort en de deur opent,
zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten,
Ik met hem en hij met Mij”.
Openbaringen 3 : 20

Jezus wacht en klopt…wacht en klopt…
Heel geduldig staat Hij daar voor de deur van ons hart en klopt aan de deur.
Hij zou net zo goed de deur in kunnen rammen en naar binnen komen stormen om bezit te nemen van je huis.
Hij heeft er het recht toe, maar dat doet Hij niet.
Hij wacht zelfs tot je Zijn stem hoort en zelf de deur opent voor Hem en Hem toelaat in jouw leven.

Er gaat wel iets aan vooraf…stilte…luisteren…de tijd en de rust nemen om de stem van Jezus en Zijn klop op de deur te kunnen horen.
Hij keert zich niet van je af, als je Hem niet wilt horen. Hij houdt vol en blijft daar staan, kloppend en wachtend…op jou.

Heb je de deur al open gedaan voor Jezus? Heb je Zijn klop al gehoord?
Luister maar goed, Hij staat er echt, ook voor jouw deur.
Je mag als het ware iedere dag de deur voor Hem openen om zo samen de dag te beleven.
Hij is er klaar voor, jij ook?

U wil ik kennen

Posted by: Cobiin Jezus-juweeltjes, JUWEELTJES
27
feb

U WIL IK KENNEN

“Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden”.
Johannes 12 : 47b

Nog steeds gaan veel mensen gebukt onder de gedachten dat God een veroordelende, wraakgierige God is, die er alleen maar op uit is om je te pakke op al je tekortkomingen en fouten. Alsof Hij daar plezier in zou hebben.
Het tegendeel is waar, Jezus zegt hier heel duidelijk dat Hij niet is gekomen om ons te veroordelen, maar om ons te redden.
Daar heeft God alles voor over gehad, zelfs Zijn Zoon, het allerliefste dat Hij bezat.

Als je eenmaal iets van de Liefde van God hebt mogen leren kennen, dan wil je niet anders dan daar ook naar leven. Dat is dus heel wat anders, want al het kwaad kan niet blijven bestaan als Jezus in je hart komt wonen. Hij wil je daar graag bij helpen, maar dat heeft niets te maken met het godsbeeld dat wij soms voor ogen hebben.

In alles komen we Gods Liefde tegen. Hij handelt alleen maar vanuit Zijn Liefde, Hij kan en wil niet anders, want God IS Liefde.
Zo handelt Jezus, zo is God en vanuit die Liefde mogen wij ook leren leven.
Dan gaat alles er anders uit zien, de wereld krijgt een nieuwe glans, omdat je overal een glimp van Gods Liefde ontdekt.

Heer, U wil ik leren kennen zoals U werkelijk bent.
Ook deze dag wil ik deel hebben aan Uw Liefde en hem uitstralen naar ieder die ik ontmoet.
Dank U Jezus.

Amen

Een nieuw hart

Posted by: Cobiin Jezus-juweeltjes, JUWEELTJES
23
feb

EEN NIEUW HART

“Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig”.

Psalm 51 : 12

David had diepe spijt van de zonden die hij had begaan. Hij begreep eigenlijk zelf niet hoe hij zo diep had kunnen zinken door met Batseba te slapen en haar man naar het front te sturen, in de hoop dat hij daar zou sneuvelen. De profeet Natan had hem daarover terecht gewezen en David was zich heel erg bewust geworden waartoe ook hij in staat was.

Ook wij zijn bepaald geen lieverdjes, ook al zouden we zulke dingen misschien niet echt in ons hoofd halen. Maar toch begrijpen ook wij onszelf vaak niet, als we beseffen waar we toe in staat kunnen zijn in onze gedachten en daden.

We hebben allemaal het reinigende bloed van Jezus nodig heel diep van binnen.
Zoals David bad, òntzondig mij Heer. Reinig mij niet alleen van de zonden die ik heb begaan, maar neem ook de mogelijkheid uit mij weg òm te zondigen. Geef mij een nieuw hart.
God verhoorde het gebed van David, Hij vergaf hem al zijn zonden.

Hier zien we ook zo’n mooi voorbeeld dat God echt helemaal vergeeft en je nooit meer aan je zonden zal herinneren. Hij gooit ze in het diepste van de zee en zet er een bordje bij: “Verboden te vissen”, zoals Corrie ten Boom zo mooi zei.

God noemde David zelfs “een man naar Gods hart”.

God is een God van vergeving, die Hij graag wil schenken aan jou en mij, als wij spijt hebben van onze daden en God daarom vragen. Maar Hij verwacht wel dat we leren van onze fouten.

Zo mogen we iedere dag opnieuw beginnen met een schone lei, we krijgen steeds weer een nieuwe kans.
Ook deze dag ligt voor je als een onbeschreven blad, maak er iets moois van, samen met God.

DE WARE WIJNSTOK

Joh. 15 : 1 t/m 8

Het eerste dat mij pijnlijk raakt is het feit dat ranken die geen vrucht dragen worden verbrand.
Dit doet me denken aan al die mensen die Jezus (nog) niet kennen.
Toch denk ik dat zij zeker vrucht kunnen dragen, maar alleen zelf niet weten dat ze alleen daardoor al verbonden zijn met Jezus, de Wijnstok.

De Vader wordt verheerlijkt door ons, door de vruchten die wij voortbrengen, wat een verantwoording.

Als wij in Hem blijven kunnen we alles vragen en het zal ons gegeven worden.
Ik denk dat we dan alleen nog maar de dingen vragen die echt van eeuwigheidswaarde zijn, als we in Jezus zijn en Hij in ons.

Steeds weer moet ik zelf de keus maken om in Jezus te blijven, pas dan kan Hij in mij zijn. Ook nu weer is het mijn verantwoording en keuze.

De Wijnbouwer, de Wijnstok en de rank zijn één, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden met als gevolg vruchten, daartoe dient de rank, ik dus.
Ik ben onlosmakelijk verbonden met Jezus en God de Vader, we zijn eigenlijk een drieëenheid.
We hebben elkaar alle drie nodig, lijkt mij.
Daarom staat de Vader altijd op de uitkijk en heeft Jezus er alles voor over gehad om ons weer bij de Vader te brengen.

Ik leef pas echt als ik met hen verbonden ben, iedere dag zonder hen is een verloren dag, besef ik nu.
Ik mis dan het doel van mijn bestaan, want zonder hen kan ik geen vruchten voortbrengen.

Wat een prachtige gelijkenis, het maakt mij weer bewust dat verbonden zijn met mijn Maker een eerste levensbehoefte is voor ieder moment van de dag en nacht.
Hij is er altijd, ik moet zelf die stap nemen, steeds weer, net zo lang tot het een manier van leven is, waarschijnlijk zijn we pas echt één over de grens van dood en leven heen.

Dank U Heer voor deze mooie gelijkenis
Vergeef mij al die keren dat ik dacht het alleen te kunnen.

DE WARE WIJNSTOK

U bent de ware Wijnstok
en ik ben een rank.
U bent in mij en ik in U
mijn hart is vol van dank.

Uw Vader is de Landman
die snoeit als Hij het nodig vindt
zodat de rank zijn vruchten draagt
omdat hij daarvoor dient.

Veel vrucht te mogen dragen
O Heer, dat is mijn wens.
Gebruik mij Heer, daar waar U wilt
voor ieder doel of mens.

Zodat zal worden vervuld
het doel van mijn bestaan
geheel te leven voor U
zodat Uw wil zal worden gedaan.

Ik prijs U Heer, U bent mijn God
alleen in U bereik ik veel.
De Landman, Wijnstok en de rank
zij vormen samen één geheel!

Wit als sneeuw

Posted by: Cobiin Jezus-juweeltjes, JUWEELTJES
2
dec

WIT ALS SNEEUW

Jesaja 1:18b
“Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw,
al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. ”
Witter dan sneeuw bestaat niet, niets is er zo mooi schoon en zuiver wit dan sneeuw.
Je kunt je er mee wassen van binnen en van buiten.
Hoewel…van buiten zal nog wel kunnen, maar zijn wij ook in staat om onszelf van binnen te wassen?
Nee, daar hebben we iemand anders voor nodig….Jezus!
Hij is de enige die onze zonden kan reinigen tot ze wit zijn als sneeuw.
Maar sneeuw blijft niet bestaan, het smelt en verdwijnt voor goed.
Zo doet God met onze zonden, Hij laat ze wassen door Zijn Zoon Jezus Christus, net zo lang tot ze brandschoon zijn, of liever gezegd, sneeuwwit.
Daar is geen zeep of ander wasmiddel voor nodig, maar het bloed van Jezus, dat is vergoten aan het kruis.
Alleen zo kunnen we ook van binnen gereinigd worden door Hem.

En het mooie is, dat onze zonden ons niet meer aangerekend worden, ze verdwijnen voor altijd en God denkt er nooit meer aan, net zoals de sneeuw uiteindelijk smelt en er niets meer van over blijft, zo doet God ook onze zonden van ons.
Wat er niet meer is kun je ook niet meer mee dragen.
Je mag opnieuw beginnen en schoon, wit als sneeuw verder gaan, zelfs al waren je zonden rood als purper.
Dat is genade, dat is Liefde voor jou, voor mij, voor ieder mensenkind. Zoveel ben jij waard voor God.

Laat het maar lekker sneeuwen vandaag, het herinnert je er aan dat je altijd naar Jezus mag gaan om je te laten reinigen tot je net zo wit bent als de sneeuw die naar beneden dwarrelt.

Wilt U ook mij reinigen Heer, diep van binnen tot ik net zo rein en zuiver ben als witte sneeuw.
Dank U Jezus.
Amen

VRIENDSCHAP

Matthew 26:40b
Hij zei tegen Petrus:’Konden jullie niet eens één uur met mij waken?

Jezus was dodelijk bedroefd, staat er geschreven. Hij wist wat er ging gebeuren en was ontzettend bang. Hij zocht de aanwezigheid van Zijn Vader om met Hem te praten en van Hem steun te ontvangen.
Maar daarnaast had Hij ook de steun en aanwezigheid nodig van Zijn beste vrienden.
Helaas konden ze dat niet opbrengen, ze vielen in slaap…zelfs tot twee keer toe.

We hebben allemaal op de eerste plaats God nodig in ons leven, maar ook mensen, vrienden, waar we onze vreugde en verdriet mee kunnen delen.
Maar het blijven mensen, die net als wij zelf, op weg zijn en nog heel veel moeten leren.
Als wij alles van hen gaan verwachten en hen op een voetstuk plaatsen, dan zullen we vroeg of laat teleurgesteld worden.
Niemand is als God, alleen Hij kan en wil er altijd onvoorwaardelijk voor ons zijn.
Hij sluimert niet nog slaapt en Hij heeft alle tijd voor jou en voor mij.

Natuurlijk gebruikt God ook mensen en daar mogen we dankbaar voor zijn.
Vriendschap is kostbaar en die mag je zeker koesteren en de hulp van anderen in moeilijke tijden is onbetaalbaar.
Maar je mag nooit iemand claimen, of vergeten dat ook jij op jouw beurt weer van betekenis kan zijn voor die ander. God kan ons allemaal gebruiken.

Jezus moest het uiteindelijk helemaal alleen doen, op het moeilijkste moment van Zijn leven werd Hij zelfs door God verlaten, opdat wij nooit van God verlaten zouden zijn, geen enkel moment van ons leven.

Je hebt EEN Vriend, die je mag claimen, waar je alles van mag verwachten en die je nooit teleur zal stellen,
Zijn naam is Jezus!

VRIENDSCHAP

Vriendschap is zo kostbaar
In een wereld zo hard en koud
Gewoon jezelf te mogen wezen
Weten dat er iemand van je houdt.

In goede en kwade dagen
In vreugde en geluk
Blijft vriendschap bestaan
Het kan nooit meer stuk.

Samen lachen samen huilen
Delen in lief en leed
Vriendschap is het mooiste
Dat je aan iemand geeft.

Samen met Hem

Posted by: Cobiin Jezus-juweeltjes, JUWEELTJES
13
sep

SAMEN MET HEM

Psalm 38:10
“Heer, al mijn verlangens zijn u bekend,
mijn zuchten is u niet verborgen”

Diep in ons hart leven veel verlangens, mooie en minder goede.
Willen zijn als Jezus of juist als die ander, die zo populair is of zo rijk in jouw ogen.
Het goede willen doen of alleen maar verlangen naar meer bezit.
Maar wat er ook in je hart leeft…God weet het. Hij kent onze diepste verlangens , maar Hij ziet ook onze frustraties.
Onze zuchten als we ons zelf weer zo teleurstellen of niet kunnen voldoen aan onze eigen eisen.

Als we dicht bij God blijven zullen we steeds meer mogen ontdekken welke verlangens van Hem zijn, welke Hij in ons hart heeft gelegd.
Met die verlangens kan God je zeker helpen en die zullen ook vrucht dragen.
Dat betekent niet dat God dingen van ons vraagt die niet bij ons passen, integendeel.
Hij geeft je er de mogelijkheden voor.
Natuurlijk zul je er ook voor moeten knokken want alle goede dingen worden tegengewerkt.
Maar je zult er gelukkiger door worden omdat het bij jou past en bij de gaven die God je heeft gegeven.
Het geeft rust om te weten dat Iemand al jouw verlangens kent en je helpt om ze te verwezenlijken.
Als Zijn verlangens jouw verlangens worden, dan vind je veel voldoening in de dingen die je mag doen.
Samen met Hem kun je het maken, ook vandaag.

Geluk

Posted by: Cobiin Jezus-juweeltjes, JUWEELTJES
9
sep

GELUK

Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt.
Psalm 37 : 4

Geluk….zijn we daar niet allemaal naar op zoek?
En als we denken dat we het gevonden hebben dan glipt het weer als zand door onze vingers. We kunnen het niet vast houden.
Hoe zou dat toch komen, zoeken we wel op de juiste plaats?
Zoeken we wel naar het ware geluk?
Weten we eigenlijk wel wat geluk is?

Ik denk dat geluk veel dichter bij is dan we denken.
In ons, om ons heen, voor ons, achter ons, boven en onder ons bevindt zich Het Grootste Geluk dat jij je maar in kunt denken….Jezus!
We staan als het ware met Hem op en we gaan met Hem naar bed en we beseffen het niet.
En het allermooiste is, dat je zeker mag weten, dat je Hem zult vinden, als je naar Jezus op zoek gaat.
Dat noem ik nu geluk!

Vandaag ga ik op zoek naar het ware geluk, en jij?