web analytics
Archive for the "Bemoediging2" Category

U weet de weg

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
4
jul

U weet de weg

Zo maar in de stilte
raakt U mij aan
mijn hand in Uw Hand
samen verder gaan.

Geen woorden om te spreken
geen angst en ook geen pijn
alleen maar heel dicht
bij U te mogen zijn.

De nieuwe dag ligt als een zegen
voor mij uitgestrekt
wat er ook gebeuren zal
U weet de weg.

www.myplaceofpeace.com/u-weet-de-weg

 

Ik houd je vast

Een regenboog tussen donkere wolken
met hier en daar wat flarden zon
’t is alsof God tot mij fluistert:

“Wees maar niet bang
Ik kom
al lijkt alles zo onzeker
weet je niet hoe het zal gaan
Ik ben bij je alle dagen
blijf in Liefde naast je staan.

Mijn kracht zul jij hierin ervaren
Mijn rust en vrede bovendien
Ik houd je vast
laat je nooit los
vertrouw op mij
je zult Mij zien!”

www.myplaceofpeace.com/ik-houd-je-vast

n.a.v. preek “God zegt: Gij zijt” ~ Ds. Ed Meenderink
www.kvdnvlaardingen.nl/dienst-27-september-2015-doopdienst-video/

Jij bent…

Jij bent een kind van God
dat mag je zeker weten
ook al kun je het niet voelen
en was je het gewoon vergeten.

Jij bent het zout der aarde
wat jij aanraakt krijgt weer smaak en kleur
je verspreidt zonder het te beseffen
Christus Liefde en Zijn geur.

Jij bent het Licht der wereld
dat in het duister straalt
al ben je een heel klein vlammetje
en denk je dat je faalt.

Jij bent het geknakte riet
dat God niet zal verbreken
Hij koestert je in Zijn Liefde
die jij weer door mag geven.

Jij bent een brief van Christus
door God zelf geschreven
een Liefdesbrief van Hem
die iedereen kan lezen.

Jezus heeft je ketens verbroken
je mag zijn als Hij
niets houdt jou gevangen
door Hem ben je werkelijk vrij.

Nog onvolmaakt toch kind van God
geliefd en ook bemind
je bent van Gods geslacht
je bent een Koningskind.

www.myplaceofpeace.com/jij-bent

Levend water

Als je tranen zich vermengen
met de stralen uit de douche
als in het ruisen van het water
God fluistert: “Alles komt weer goed”.

Als jij je niet voor kan stellen
dat Jezus ook voor jou Zijn leven gaf
en toch Zijn genade zo nodig hebt
iedere morgen elke dag.

Als in die warme waterstralen
Gods Liefde je zacht omarmt
als je snikken weer verstommen
wanneer Hij zo jouw hart verwarmt.

Hij reinigt en geneest je
met levend water diep van binnen
een schoon hart witter dan sneeuw
je mag weer opnieuw beginnen.

Als je de waterkranen dicht draait
blijft Zijn Liefde door jou heen stromen
waar jij je ook in bevindt
je mag altijd bij Hem komen!

www.myplaceofpeace.com/levend-water

Hij komt er aan

Heb je het gehoord
Hij komt er aan
heel lang geleden
is Hij al op weg gegaan.

Zijn voetstappen klinken luider
dan het bulderen van kanonnen
de strijd is al gestreden
Hij heeft overwonnen.

Hij snelt over de bergen
en door diepe dalen
Hij verlangt naar jou Zijn bruid
Hij komt om je te halen.

Zie je het Licht al schijnen
het komt steeds dichter bij
angst en pijn verdwijnen
de nacht is bijna voorbij.

Stil maar eens en luister
niet met je oren maar met je hart
hoor je Zijn stem. “Ik kom er aan
zorg dat Ik word verwacht.”

Roep het van de daken
trek je bruidskleed aan
de tijd is bijna aangebroken
Jezus komt er aan!

www.myplaceofpeace.com/hij-komt-er-aan

Als mensen je pijn doen

Jouw vaste grond is Jezus
Hij ziet jou in Liefde aan
Hij oordeelt en veroordeelt niet
maar blijft heel dicht naast je staan.

Hij kent je pijn en ook je strijd
je vreugde en verdriet
Hij kent je als geen ander
weet wat een ander niet ziet.

Hij tilt je uit boven de storm
spreid je armen maar
dan zul je zweven als een arend
en weten…God is daar.

Wat mensen je ook aan doen
blijf er boven staan
jij bent God alles waard
ik zegen jou in Jezus naam!

www.myplaceofpeace.com/als-mensen-je-pijn-doen

Zondagszegen

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
26
jul

Zondagszegen

Dat de zegen van God
op jou neer mag dalen
op deze zondag
door God gemaakt.

Dat Zijn Liefde
jou mag omstralen
en ieder die jij ontmoet
wordt aangeraakt.

Dat het een dag mag worden
die er uit zal springen
waarin je God zal ontmoeten
in Woord of gebed.

En je gesterkt
de nieuwe week weer aan zal kunnen
als God Zijn Liefde
in jouw hart heeft gelegd.

www.myplaceofpeace.com/zondagszegen

Hij is voor je

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
23
jul

 

Hij is voor je

Er is Iemand die vóór jou is
Hij springt dagelijks voor je op de bres
Hij pleit voor je en heeft je lief
wat dat stemmetje van binnen ook zegt.

Hij heeft alles voor je over
verliet voor jou Zijn Huis en Haard
jij bent kostbaar in Zijn ogen
jij bent Hem alles waard.

Hij kiest alleen voor jou
wat je ook doet of hebt gedaan
niets of niemand kan dat veranderen
Hij blijft altijd naast je staan.

Hij heeft zelfs Zijn leven voor jou gegeven
een groter geschenk kun je niet bedenken
Hij wil slechts in jouw hart wonen
wil jij het aan Hem schenken?

Niets is sterker dan Zijn Liefde voor jou
daar kan niemand tegen op
één ding is zeker in dit leven
je bent en blijft een kind van Vader God

Niemand kan die Liefde evenaren
geen mens kan het begrijpen
het is een mysterie, genade, een wonder
Hij zal altijd bij je blijven.

 

HIJ IS VÓÓR JOU
“Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?”
Romeinen 8 : 31b
God is voor ons, de Schepper van hemel en aarde en al wat daar in is, staat aan onze kant.
Aan jouw kant, aan mijn kant, Hij wil er helemaal zijn voor jou en mij.
Hij is de Almachtige, onze God en Vader, door Hem zijn we ontstaan en leven wij.
Niets kan ons van Hem scheiden, omdat Hij voor ons is.
Hij is er niet op uit om ons te veroordelen, maar om ons te redden en te bevrijden.
Een zekerheid die we maar al te vaak vergeten en die ons soms verkeerd is aangeleerd.
Wij behoren Hem toe en niets of niemand kan daar tussen komen, wat er ook gebeurt. Wij zijn het werk van Zijn Handen, we zijn een deel van Hem.
Alles wat tegen ons lijkt te zijn valt in het niet bij de grote aanwezigheid van God in ons leven.
Hij troont boven alles uit, niet als een heerszuchtig koning, maar als een liefdevolle Vader, die troost, leidt, meelijdt en bevrijdt.
Die God en Vader is vóór jou, een zekerheid die je overal door heen helpt.

www.myplaceofpeace.com/hij-is-voor-je

 

Samen verder

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
21
jul

Samen verder

Samen delen
samen pijn
samen in de Heer
geborgen zijn.

Samen praten
en geloven
vertrouwen op de kracht
van hier boven.

Samen twijfelen
samen vragen
tot God bidden
soms wat klagen.

Samen bemoedigen
er voor elkaar zijn
dat geeft hoop
en verlicht de pijn.

Samen luisteren
samen zwijgen
stil zijn voor God
en in Hem blijven.

Samen zoeken
naar de zin van ons bestaan
in Jezus naam
samen verder gaan!

www.myplaceofpeace.com/samen-verder

Vind je het fijn om met elkaar onze gevoelens, gedachten, vragen, twijfels en geloof te delen? Dan ben je hartelijk welkom in onze besloten facebookgroep www.facebook.com/groups/ourplaceofpeace.

Natuurlijk ben je ook vrij om hier op deze site te reageren of om persoonlijk contact met mij op te nemen.

Hij noemt jouw naam

Hij heeft je bij je naam geroepen
dat is een zekerheid
niets kan jou van Hem scheiden
je bent van Hem, dat is een feit!

Hij is groter en sterker
dan elke macht of kracht
er is niemand zoals Hij
die elke dag op je wacht.

Al lijken stemmen sterker
dan die van de Heer
als je stil wordt en alleen
dan hoor je Hem wel weer.

Al lijkt je soms gebonden
met banden ijzersterk
Gods plan gaat door in jou
Hij voleindigt in jou Zijn werk.

Al trekt de wereld aan je
en kan je het niet weerstaan
God blijft geduldig wachten
en steeds naast je gaan.

Je bent aan Hem verankerd
je bent door Hem ontstaan
noem maar zacht Zijn naam
dan zie je Jezus weer naast je staan.