web analytics
Archive for the "Bemoediging2" Category

Ik ben er altijd

Ik ben
Ik zal er altijd zijn
roep Mij maar aan
noem Mijn naam…

Ik hoor je schreeuw
uit het diepste van je ziel
Ik ben de God
die jou beschermen wil.

De machten van het kwaad
kunnen jouw lichaam doden
maar jouw ziel is onaantastbaar
daar mag je in geloven.

Ik ben
Ik zal er zijn
nu en altijd
in je diepste pijn
in je grootste vreugde
tot in aller eeuwigheid.

 

JOUW HAND IN ZIJN HAND

Is jouw hart soms ook zo vol
van dankbaarheid en stil ontzag
voor die grote God zo ontzagwekkend
die je Abba (Papa) noemen mag.

Die jouw leven alle dagen
door Zijn Liefde houdt omvat
die dagelijks op de uitkijk staat
en geduldig op je wacht.

Die je nooit zal laten vallen
ook als je Hem vergeet
die van al jouw strijd
en je tranen weet.

Die belang stelt in alle dingen
ook al zijn ze nog zo klein
die als Mens op aarde kwam
om dicht bij jou te kunnen zijn.

Die God mag je leren kennen
veel groter dan je kunt beseffen
ook deze dag mag je beginnen
door jouw hand in Zijn Hand te leggen.

Niet bang zijn

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
16
sep

NIET BANG ZIJN

Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand (Jesaja 41 vers 10).

Niet bang zijn, niet vrezen
God zegt het telkens weer
Ik zal je sterken, Ik zal je helpen
belooft Hij keer op keer.

Al ga je door hele diepe dalen
schuiven er wolken voor de zon
Ik zal in jou overwinnen
omdat Ik zelfs de dood overwon.

Ik ben je God, Ik zal je steunen
Ik begon in jou Mijn werk
dit zal ik eens voltooien
samen staan we sterk.

Geef maar alles aan Mij over
zodat Ik je vullen kan
met moed, hoop en vertrouwen
Ik houd je vast, wees niet bang!

Gods Hand

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
10
aug

GODS HAND

Er is een Hand die op jou rust
Hij is je zegenend nabij
Hij houdt je stevig vast
maar laat je toch vrij.

Hij is beschermend om jou heen
Hij leidt je naar de top
Hij draagt je wanneer je valt
en tilt je hoger op.

Zijn Hand is altijd onder je
ook in het diepste dal
hoe diep je ook mocht vallen
Zijn Hand is er al.

Die Hand laat jou nooit los
zelfs al heb je Hem verlaten
Hij wenkt je kom bij Mij
je mag altijd met Mij praten.

Op die sterke Hand
mag je wankelend steunen
je kunt er op vertrouwen
en je leven lang op leunen.

Die liefdevolle Hand
houdt God naar je uitgestrekt
tot jij jouw bevende hand
in de Zijne legt.

NIETS KAN ONS SCHEIDEN

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.(Romeinen 8:38-39)

Uw Liefde is zo groot
niets kan mij van U scheiden
in Uw Liefde mag ik leven
mij verheugen en verblijden.

Waar ik mij ook bevind
in de toekomst of het heden
op de berg of in het dal
U blijft mij Uw Liefde geven.

Nooit zal U mij verlaten
ook al doet het leven pijn
kan ik U niet vinden
Uw Liefde zal er altijd zijn.

Geen macht te groot
geen kracht te sterk
of Uw Liefde overwint
in leven en in dood
is het Uw Liefde
die ons samen bindt.

Uw Liefde kan ik niet ontlopen
ik kan er niet om heen
in Uw Liefde beweeg ik mij
zij stroomt door alles heen.

Door Uw Liefde mag ik leven
uit Uw Liefde ben ik ontstaan
Uw Liefde vervult heel mijn leven
in Uw Liefde mag ik gaan.

EEN ding is zeker

Posted by: Cobiin Bemoediging2
1
mrt

Blijf maar in het goede geloven
al voel jij je nog zo klein
in Gods Liefde voor alle mensen
een kind van God mogen zijn.

Genieten van de kleine dingen
waar het werkelijk om gaat
vertrouwen op Jezus Christus
die altijd naast je gaat.

Je hart wagenwijd open zetten
voor de mensen om je heen
teleurstelling en pijn incasseren
dat hoef je niet alleen.

Steeds weer opnieuw mogen beginnen
ook wanneer je de fout in gaat
iedere dag een nieuwe kans
waardoor je moedig voorwaarts gaat.

Blijf daar maar in geloven
ook al doet het leven pijn
één ding is zeker
Gods geliefde kind mag je altijd zijn!

TRANEN WORDEN PARELS

De wereld huilt…
en ik huil met haar mee
ontelbare tranen
vormen samen een diepe zee.

Iedere traan heeft z’n eigen verhaal
en vindt z’n oorsprong in verdriet
soms zijn het tranen van blijdschap
maar die zie ik nu niet.

De wind voert de tranen mee
naar boven voor Gods troon
Hij ziet iedere traan
en geeft ze aan Zijn Zoon.

Jezus kent ze, Hij was er bij
Hij droeg zelf ook deze pijn
de tranen doet Hij in een kruik
ze zullen altijd bij Hem zijn.

Zo worden tranen parels
tot op die grote dag
God alle tranen weg zal wissen
en veranderen in een lach.

EEN GESCHENK VOOR JOU

Je hoeft er niet aan te twijfelen
of je bent gered
Jezus gaf Zijn leven ook voor jou
dat heeft Hij immers zelf gezegd.

Je hoeft het niet te verdienen
je krijgt het gratis voor niets
het is een geschenk van God
want Hij heeft jou zo lief.

Jezus stond borg voor alle mensen
voor ieder mens en kind
dit geldt dus ook voor jou
omdat Hij jou van waarde vindt.

Het is een geschenk van God
dat je in dankbaarheid mag ontvangen
neem het maar aan en maak het open
want God blijft ook naar jou verlangen.

Geef het de ruimte in je hart
dan verdwijnen alle angst en pijn
en mag ook jij heel zeker weten
God heeft mij lief, ik mag er zijn!

In Zijn armen

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
15
feb

IN ZIJN ARMEN

Laat je nu maar door Hem dragen
leg je hoofd maar op Zijn schoot
het geeft niet dat je niet kunt bidden
Zijn Liefde voor jou blijft even groot.

Je hoeft nu niet sterk te wezen
laat je gewoon maar even gaan
steun nu maar eens op die ander
nu jij niet kunt blijven staan.

Hij weet wel dat je niets kunt geven
je bent zo moe en uitgeblust
nieuwe kracht zal Hij je geven
als je veilig in Zijn armen rust.

Buigen of breken

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
15
feb

buigenofbreken

BUIGEN OF BREKEN

Je moet bukken en knielen om in de stal te komen
anders stoot je zeker je hoofd
je bent nooit te klein om binnen te komen
maar soms ben je wel te groot.

Je moet buigen of breken
zoals het geknakte riet
maar één ding is zeker
God verbreekt het niet.

De deur van de stal is nooit op slot
je mag er zo naar binnen gaan
vuile schoenen of gescheurde kleren
naar Jezus mag je altijd gaan.

En kom je weer buiten
klein en gebogen
maar gevuld met Zijn Liefde
en gesterkt door Zijn kracht…

Dan recht jij je rug
als nooit te voren
omdat je nu alles
van Jezus verwacht.