web analytics
Archive for the "Bemoediging2" Category

Hij komt er aan

Heb je het gehoord
Hij komt er aan
heel lang geleden
is Hij al op weg gegaan.

Zijn voetstappen klinken luider
dan het bulderen van kanonnen
de strijd is al gestreden
Hij heeft overwonnen.

Hij snelt over de bergen
en door diepe dalen
Hij verlangt naar jou Zijn bruid
Hij komt om je te halen.

Zie je het Licht al schijnen
het komt steeds dichter bij
angst en pijn verdwijnen
de nacht is bijna voorbij.

Stil maar eens en luister
niet met je oren maar met je hart
hoor je Zijn stem. “Ik kom er aan
zorg dat Ik word verwacht.”

Roep het van de daken
trek je bruidskleed aan
de tijd is bijna aangebroken
Jezus komt er aan!

www.myplaceofpeace.com/hij-komt-er-aan

Als mensen je pijn doen

Jouw vaste grond is Jezus
Hij ziet jou in Liefde aan
Hij oordeelt en veroordeelt niet
maar blijft heel dicht naast je staan.

Hij kent je pijn en ook je strijd
je vreugde en verdriet
Hij kent je als geen ander
weet wat een ander niet ziet.

Hij tilt je uit boven de storm
spreid je armen maar
dan zul je zweven als een arend
en weten…God is daar.

Wat mensen je ook aan doen
blijf er boven staan
jij bent God alles waard
ik zegen jou in Jezus naam!

www.myplaceofpeace.com/als-mensen-je-pijn-doen

Zondagszegen

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
26
jul

Zondagszegen

Dat de zegen van God
op jou neer mag dalen
op deze zondag
door God gemaakt.

Dat Zijn Liefde
jou mag omstralen
en ieder die jij ontmoet
wordt aangeraakt.

Dat het een dag mag worden
die er uit zal springen
waarin je God zal ontmoeten
in Woord of gebed.

En je gesterkt
de nieuwe week weer aan zal kunnen
als God Zijn Liefde
in jouw hart heeft gelegd.

www.myplaceofpeace.com/zondagszegen

Hij is voor je

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
23
jul

 

Hij is voor je

Er is Iemand die vóór jou is
Hij springt dagelijks voor je op de bres
Hij pleit voor je en heeft je lief
wat dat stemmetje van binnen ook zegt.

Hij heeft alles voor je over
verliet voor jou Zijn Huis en Haard
jij bent kostbaar in Zijn ogen
jij bent Hem alles waard.

Hij kiest alleen voor jou
wat je ook doet of hebt gedaan
niets of niemand kan dat veranderen
Hij blijft altijd naast je staan.

Hij heeft zelfs Zijn leven voor jou gegeven
een groter geschenk kun je niet bedenken
Hij wil slechts in jouw hart wonen
wil jij het aan Hem schenken?

Niets is sterker dan Zijn Liefde voor jou
daar kan niemand tegen op
één ding is zeker in dit leven
je bent en blijft een kind van Vader God

Niemand kan die Liefde evenaren
geen mens kan het begrijpen
het is een mysterie, genade, een wonder
Hij zal altijd bij je blijven.

 

HIJ IS VÓÓR JOU
“Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?”
Romeinen 8 : 31b
God is voor ons, de Schepper van hemel en aarde en al wat daar in is, staat aan onze kant.
Aan jouw kant, aan mijn kant, Hij wil er helemaal zijn voor jou en mij.
Hij is de Almachtige, onze God en Vader, door Hem zijn we ontstaan en leven wij.
Niets kan ons van Hem scheiden, omdat Hij voor ons is.
Hij is er niet op uit om ons te veroordelen, maar om ons te redden en te bevrijden.
Een zekerheid die we maar al te vaak vergeten en die ons soms verkeerd is aangeleerd.
Wij behoren Hem toe en niets of niemand kan daar tussen komen, wat er ook gebeurt. Wij zijn het werk van Zijn Handen, we zijn een deel van Hem.
Alles wat tegen ons lijkt te zijn valt in het niet bij de grote aanwezigheid van God in ons leven.
Hij troont boven alles uit, niet als een heerszuchtig koning, maar als een liefdevolle Vader, die troost, leidt, meelijdt en bevrijdt.
Die God en Vader is vóór jou, een zekerheid die je overal door heen helpt.

www.myplaceofpeace.com/hij-is-voor-je

 

Samen verder

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
21
jul

Samen verder

Samen delen
samen pijn
samen in de Heer
geborgen zijn.

Samen praten
en geloven
vertrouwen op de kracht
van hier boven.

Samen twijfelen
samen vragen
tot God bidden
soms wat klagen.

Samen bemoedigen
er voor elkaar zijn
dat geeft hoop
en verlicht de pijn.

Samen luisteren
samen zwijgen
stil zijn voor God
en in Hem blijven.

Samen zoeken
naar de zin van ons bestaan
in Jezus naam
samen verder gaan!

www.myplaceofpeace.com/samen-verder

Vind je het fijn om met elkaar onze gevoelens, gedachten, vragen, twijfels en geloof te delen? Dan ben je hartelijk welkom in onze besloten facebookgroep www.facebook.com/groups/ourplaceofpeace.

Natuurlijk ben je ook vrij om hier op deze site te reageren of om persoonlijk contact met mij op te nemen.

Hij noemt jouw naam

Hij heeft je bij je naam geroepen
dat is een zekerheid
niets kan jou van Hem scheiden
je bent van Hem, dat is een feit!

Hij is groter en sterker
dan elke macht of kracht
er is niemand zoals Hij
die elke dag op je wacht.

Al lijken stemmen sterker
dan die van de Heer
als je stil wordt en alleen
dan hoor je Hem wel weer.

Al lijkt je soms gebonden
met banden ijzersterk
Gods plan gaat door in jou
Hij voleindigt in jou Zijn werk.

Al trekt de wereld aan je
en kan je het niet weerstaan
God blijft geduldig wachten
en steeds naast je gaan.

Je bent aan Hem verankerd
je bent door Hem ontstaan
noem maar zacht Zijn naam
dan zie je Jezus weer naast je staan.

Sterk of zwak

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
11
mrt

Sterk of zwak

Zo sterk als een boom
of zo zwak als het geknakte riet
zingen van vreugde
of huilen van verdriet.

Jezus kan ons begrijpen
Hij was een mens als wij
Hij voelt met ons mee
vertroost en is er bij.

Verdriet verandert Hij in vreugde
tranen wist Hij van ons gezicht
Hij helpt ons alles te dragen
en maakt zware lasten licht.

Hij geeft hoop om door te gaan
verandert duister weer in Licht
kijk maar eens wie er naast je loopt
zie de Liefde op Zijn gezicht.

Voel Zijn arm om je schouders
Zijn warmte die je hart doorboort
zie de zon die weer gaat stralen
weet dat je Hem voor altijd toebehoort.

Een stralende ster

Slaperig kijk ik naar buiten
de maan lacht me vrolijk toe
ik zie ook een stralende ster
en plots ben ik niet meer moe.

Als ik mijn ogen verder open doe
zie ik miljoenen lichtjes stralen
de lucht is er mee bezaaid
het lijkt alsof God naar me zwaaide.

Zo groot is God
knipogen de sterren naar mij
al zie je Hem niet
Hij is er toch altijd bij.

Soms als jij je ogen opent
voor Zijn schoonheid om je heen
dan weet je weer en kun je het zien
ik ben niet alleen.

Al lijkt Hij soms
voor jou verborgen
Zijn ster zal altijd schijnen
maak je maar geen zorgen.

De wolken ontnemen mij
langzaam het zicht
maar in mijn hart schijnt nu
een helder stralend licht.

Hij hoort je

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
11
dec

Hij hoort je

God hoort je en Hij ziet je
Hij noemt je bij je naam
Hij plaatst je niet in hokjes
maar komt naast je staan.

Hij kent je als geen ander
je gedachten zijn aan Hem bekend
je daden en je angsten
Hij weet wie je werkelijk bent.

Als mensen je buiten sluiten
je nawijzen en veroordelen
dan opent God Zijn Vaderarmen
je mag heel dicht bij Hem wezen.

Dus twijfel nooit
en vergeet het niet
het is God
die je hoort
en je altijd ziet.

Het is Zijn stem
die je naam noemt
teder en zacht
ga maar
er wordt op je gewacht.

N.a.v. preek Ds. Dennis Mohn 7 december 2014
Kerk van de Nazarener Vlaardingen

 

EEN GOUDMIJN

Soms is het leven zo oneerlijk
zo vreselijk wreed
dan sta je voor een hoge berg
vol verdriet en leed.

Je staat voor die berg
en voelt je moederziel alleen
hoe kom ik hier door
ik kan er niet over heen.

Je zou weg willen vluchten
maar toch geef je niet op
ik zal die berg beklimmen
samen met mijn God.

En als dit niet lukt
dan ga ik er dwars door heen
met Hem moet het lukken
ik hoef niet alleen.

Of ik graaf een tunnel
en ga er onderdoor
al moet ik kruipen
God gaat mij voor.

En bereik ik na een lange strijd
eindelijk de top
dan is de berg veranderd
in een goudmijn, door God!

n.a.v. uitspraak Robert H. Schuller in The New Possibility Thinkers Bible.