web analytics
Archive for the "Bemoediging2" Category

Hij noemt jouw naam

Hij heeft je bij je naam geroepen
dat is een zekerheid
niets kan jou van Hem scheiden
je bent van Hem, dat is een feit!

Hij is groter en sterker
dan elke macht of kracht
er is niemand zoals Hij
die elke dag op je wacht.

Al lijken stemmen sterker
dan die van de Heer
als je stil wordt en alleen
dan hoor je Hem wel weer.

Al lijkt je soms gebonden
met banden ijzersterk
Gods plan gaat door in jou
Hij voleindigt in jou Zijn werk.

Al trekt de wereld aan je
en kan je het niet weerstaan
God blijft geduldig wachten
en steeds naast je gaan.

Je bent aan Hem verankerd
je bent door Hem ontstaan
noem maar zacht Zijn naam
dan zie je Jezus weer naast je staan.

Sterk of zwak

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
11
mrt

Sterk of zwak

Zo sterk als een boom
of zo zwak als het geknakte riet
zingen van vreugde
of huilen van verdriet.

Jezus kan ons begrijpen
Hij was een mens als wij
Hij voelt met ons mee
vertroost en is er bij.

Verdriet verandert Hij in vreugde
tranen wist Hij van ons gezicht
Hij helpt ons alles te dragen
en maakt zware lasten licht.

Hij geeft hoop om door te gaan
verandert duister weer in Licht
kijk maar eens wie er naast je loopt
zie de Liefde op Zijn gezicht.

Voel Zijn arm om je schouders
Zijn warmte die je hart doorboort
zie de zon die weer gaat stralen
weet dat je Hem voor altijd toebehoort.

Een stralende ster

Slaperig kijk ik naar buiten
de maan lacht me vrolijk toe
ik zie ook een stralende ster
en plots ben ik niet meer moe.

Als ik mijn ogen verder open doe
zie ik miljoenen lichtjes stralen
de lucht is er mee bezaaid
het lijkt alsof God naar me zwaaide.

Zo groot is God
knipogen de sterren naar mij
al zie je Hem niet
Hij is er toch altijd bij.

Soms als jij je ogen opent
voor Zijn schoonheid om je heen
dan weet je weer en kun je het zien
ik ben niet alleen.

Al lijkt Hij soms
voor jou verborgen
Zijn ster zal altijd schijnen
maak je maar geen zorgen.

De wolken ontnemen mij
langzaam het zicht
maar in mijn hart schijnt nu
een helder stralend licht.

Hij hoort je

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
11
dec

Hij hoort je

God hoort je en Hij ziet je
Hij noemt je bij je naam
Hij plaatst je niet in hokjes
maar komt naast je staan.

Hij kent je als geen ander
je gedachten zijn aan Hem bekend
je daden en je angsten
Hij weet wie je werkelijk bent.

Als mensen je buiten sluiten
je nawijzen en veroordelen
dan opent God Zijn Vaderarmen
je mag heel dicht bij Hem wezen.

Dus twijfel nooit
en vergeet het niet
het is God
die je hoort
en je altijd ziet.

Het is Zijn stem
die je naam noemt
teder en zacht
ga maar
er wordt op je gewacht.

N.a.v. preek Ds. Dennis Mohn 7 december 2014
Kerk van de Nazarener Vlaardingen

 

EEN GOUDMIJN

Soms is het leven zo oneerlijk
zo vreselijk wreed
dan sta je voor een hoge berg
vol verdriet en leed.

Je staat voor die berg
en voelt je moederziel alleen
hoe kom ik hier door
ik kan er niet over heen.

Je zou weg willen vluchten
maar toch geef je niet op
ik zal die berg beklimmen
samen met mijn God.

En als dit niet lukt
dan ga ik er dwars door heen
met Hem moet het lukken
ik hoef niet alleen.

Of ik graaf een tunnel
en ga er onderdoor
al moet ik kruipen
God gaat mij voor.

En bereik ik na een lange strijd
eindelijk de top
dan is de berg veranderd
in een goudmijn, door God!

n.a.v. uitspraak Robert H. Schuller in The New Possibility Thinkers Bible.

Ik ben er altijd

Ik ben
Ik zal er altijd zijn
roep Mij maar aan
noem Mijn naam…

Ik hoor je schreeuw
uit het diepste van je ziel
Ik ben de God
die jou beschermen wil.

De machten van het kwaad
kunnen jouw lichaam doden
maar jouw ziel is onaantastbaar
daar mag je in geloven.

Ik ben
Ik zal er zijn
nu en altijd
in je diepste pijn
in je grootste vreugde
tot in aller eeuwigheid.

 

JOUW HAND IN ZIJN HAND

Is jouw hart soms ook zo vol
van dankbaarheid en stil ontzag
voor die grote God zo ontzagwekkend
die je Abba (Papa) noemen mag.

Die jouw leven alle dagen
door Zijn Liefde houdt omvat
die dagelijks op de uitkijk staat
en geduldig op je wacht.

Die je nooit zal laten vallen
ook als je Hem vergeet
die van al jouw strijd
en je tranen weet.

Die belang stelt in alle dingen
ook al zijn ze nog zo klein
die als Mens op aarde kwam
om dicht bij jou te kunnen zijn.

Die God mag je leren kennen
veel groter dan je kunt beseffen
ook deze dag mag je beginnen
door jouw hand in Zijn Hand te leggen.

Niet bang zijn

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
16
sep

NIET BANG ZIJN

Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand (Jesaja 41 vers 10).

Niet bang zijn, niet vrezen
God zegt het telkens weer
Ik zal je sterken, Ik zal je helpen
belooft Hij keer op keer.

Al ga je door hele diepe dalen
schuiven er wolken voor de zon
Ik zal in jou overwinnen
omdat Ik zelfs de dood overwon.

Ik ben je God, Ik zal je steunen
Ik begon in jou Mijn werk
dit zal ik eens voltooien
samen staan we sterk.

Geef maar alles aan Mij over
zodat Ik je vullen kan
met moed, hoop en vertrouwen
Ik houd je vast, wees niet bang!

Gods Hand

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
10
aug

GODS HAND

Er is een Hand die op jou rust
Hij is je zegenend nabij
Hij houdt je stevig vast
maar laat je toch vrij.

Hij is beschermend om jou heen
Hij leidt je naar de top
Hij draagt je wanneer je valt
en tilt je hoger op.

Zijn Hand is altijd onder je
ook in het diepste dal
hoe diep je ook mocht vallen
Zijn Hand is er al.

Die Hand laat jou nooit los
zelfs al heb je Hem verlaten
Hij wenkt je kom bij Mij
je mag altijd met Mij praten.

Op die sterke Hand
mag je wankelend steunen
je kunt er op vertrouwen
en je leven lang op leunen.

Die liefdevolle Hand
houdt God naar je uitgestrekt
tot jij jouw bevende hand
in de Zijne legt.

NIETS KAN ONS SCHEIDEN

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.(Romeinen 8:38-39)

Uw Liefde is zo groot
niets kan mij van U scheiden
in Uw Liefde mag ik leven
mij verheugen en verblijden.

Waar ik mij ook bevind
in de toekomst of het heden
op de berg of in het dal
U blijft mij Uw Liefde geven.

Nooit zal U mij verlaten
ook al doet het leven pijn
kan ik U niet vinden
Uw Liefde zal er altijd zijn.

Geen macht te groot
geen kracht te sterk
of Uw Liefde overwint
in leven en in dood
is het Uw Liefde
die ons samen bindt.

Uw Liefde kan ik niet ontlopen
ik kan er niet om heen
in Uw Liefde beweeg ik mij
zij stroomt door alles heen.

Door Uw Liefde mag ik leven
uit Uw Liefde ben ik ontstaan
Uw Liefde vervult heel mijn leven
in Uw Liefde mag ik gaan.