web analytics
Archive for the "Bemoediging2" Category

De weg is open

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
10
feb

DE WEG IS OPEN

De weg is open
je mag er vrij naar binnen gaan
niemand kan jou hierbij hinderen
want Jezus zelf heeft voor jou borg gestaan.

Geen drempels, leringen of dogma’s
kunnen jou hiervan weerhouden
die blokkade is door Jezus opgeheven
dat mag je zeker weten en daar kun je op vertrouwen.

Je wordt verwacht
Vader kijkt al naar je uit
neem die stap naar God
in Zijn armen kom je Thuis!

Bevrijding

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
10
feb

BEVRIJDING

Je hoeft jezelf niet te veroordelen
als je (nog) niet vergeven kunt
alles op Gods tijd en in Zijn plan
ook voor jou komt er een tijd
dat je vergeven kan.

Het valt niet mee om los te laten
je boosheid, wrok en bittere haat
maar zonder dat je wilt, heb je levenslang
als je dat je leven beheersen laat.

Er is een weg naar bevrijding
hij is soms lang, maar niet zonder eind
laat Jezus je die weg maar wijzen
dan word je van die last bevrijd.

Nog heel vaak zul je moeten kiezen
misschien wel iedere dag
maar samen met Jezus zal het lukken
omdat Hij je helpen mag.

Dan kun jij weer een leven leiden
waarin je zelf de hoofdrol speelt
vergeven is de sleutel tot bevrijding
die Jezus voor jou in handen heeft.

VLINDERKINDEREN

M’n armen zijn te kort
om jou te omarmen
m’n liefde is niet genoeg
om jouw hart te verwarmen.

M’n woorden lijken zinloos
ontdaan van alle kracht
ik kan je niet bereiken
omdat jij niets meer verwacht.

Ik huil jouw bittere tranen
die jij niet huilen kan
ik voel de angst en pijn
die jou je jeugd ontnam.

En toch…is er een Vader
een Vader ook voor jou
Hij huilde toen jij huilde
omdat Hij zoveel van je houdt.

Bij Hem kun je veilig schuilen
Zijn armen zijn nooit te kort
Zijn Woord geeft jou nieuw Leven
omdat Hij jou van je pijn verlost.

Hij geeft jou ware liefde
een Liefde die geneest
in Zijn armen ben je veilig
omdat Hij rust en vrede geeft.

Overwinnaar

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
8
feb

OVERWINNAAR

Schuldig, schuldig,
altijd maar schuldig
het raast en het giert en het kolkt door mij heen
het maakt me zo triest en zo vreselijk alleen.

Nooit eens tevreden
niet helemaal vrij
op zoek naar Uw liefde
en kracht in mij.

“Ik wijs met geen vinger en veroordeel je niet
je doet jezelf zo veel verdriet.
Probeer maar te luisteren naar Mijn zachte stem
dan weet je zeker dat Ik het ben.

Je hoeft niet steeds meer
je mag zijn wie je bent
met je zorgen, je twijfels
weet dat Ik je ken.

Als mijn eigen kind, waar ik van houd
het is door Mijn genade en Mijn trouw
dat je vrij van schuld tot Mij mag gaan
Ik zie jou in Jezus aan.

Dus leef en lach
en voel je vrij.
je bent OVERWINNAAR
en dat komt door MIJ!”

LIJDEND VOORWERP-AF

Lijden, lijden, deel van je bestaan
steeds weer terug naar het verleden gaan
het verlangen naar iets wat je nooit hebt gevonden
is als het blijven roeren in een open wonde.

Praten, praten, zucht na zucht
eindeloos roeren in die stinkende beerput
wroeten, graven, meters diep
tot je niets meer zuiver ziet.

Je mag leven in het nu en heden
je mag God de inhoud van die beerput geven
het deksel doet Hij met liefde op slot
zo laat je alles achter bij God.

Je bent nu lijdend voorwerp-àf
keer je om naar Hem, maak maar die stap
dan komt er een eind aan jouw lijden
en kan God je van het verleden bevrijden.

HOUD GOEDE MOED

Houd goede moed
dit is nog niet het einde
God heeft alles in de hand.

Wees niet verontrust
God zal zijn werk voleindigen
we zijn op weg naar het beloofde land.

Hij weet wel wat er gaande is
Hij ziet alle leed en pijn
Hij voelt ook verdriet, berouw en smart
Hij wil er voor de wereld zijn.

Zoals een kind uit barensnood geboren
ontstaat, dwars door verdrukking heen
een nieuwe wereld, mooier nog dan ooit te voren
Zijn plan gaat door, God laat ons niet alleen.

HIJ ZORGT VOOR JOU

In de vroege morgenstond
tussen schemer en ontwaken
zingen zij hun hoogste lied
voor hun Schepper en hun Maker.

Niet gebonden aan plaats of tijd
onbezorgd en vogelvrij
jubelen zij tot eer van God
wetende Hij zorgt voor mij.

Als zelfs een mus zeker mag weten
Hij houdt van mij
zal me nooit vergeten,
dan mag ook jij,
die vele mussen te boven gaat,
weten dat Hij je nooit verlaat.

Het werk dat Hij in jou begon
zal Hij voleindigen, want Hij overwon
zonde, dood, verdriet en pijn.
Daarom mag je altijd bij Hem zijn.

HIJ BRENGT JE THUIS

Soms voel ik mij een vreemdeling
een vreemdeling in eigen land
niemand die mij echt begrijpt
en ik sta eenzaam aan de kant.

Op zoek naar m’n oorsprong
het doel van mijn bestaan
de zin van het leven
waar kom ik vandaan?

Een weet het antwoord
op al jouw vragen
Hij heeft je gemaakt
wil je dag aan dag dragen.

Hij kocht je zelfs vrij
met het bloed van Zijn Zoon
in Hem ben je rein
zuiver en schoon.

Ook voor jou is er plaats
in het Vaderhuis
neem maar Zijn hand
Hij brengt je Thuis!

Gods mozaïek

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
8
feb

GODS MOZAÏEK

God is de Schepper van een kunstwerk
een prachtig kleurig mozaïek
zonder begin en zonder einde
dat Hij zelf tot leven riep.

Ieder deel en ieder stukje
vormde God naar Zijn beeld
alles heeft zin, niets mist Zijn doel
Zijn liefde krijgt het toebedeeld.

Maar wij zien slechts ons eigen stukje
ons eigen leven, ons eigen leed
maar God overziet dit alles
en weet dat ieder leven waarde heeft.

Hij heeft Zijn doel constant voor ogen
Hij ziet ware kleuren, hemelsblauw
die onze ogen niet kunnen verdragen
tot op Die DAG, en die komt gauw!

Geluk

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
8
feb

GELUK

Geluk daar moet je voor vechten
gelukkig dat wíl je zijn
gelukkig zijn is een keuze
geluk gaat gepaard met pijn.

Geluk zit hem niet in rijkdom
maar in tevreden en in een thuis
geluk kun je ook niet kopen
het wordt begeerd en ook verguisd.

Geluk kun je niet verdienen
je krijgt het gratis, gewoon om niet
gelukkig kun je altijd zijn
in vreugde en ook in verdriet.

Geluk is niet de afwezigheid van problemen
maar de aanwezigheid van God
geluk is in jezelf te vinden
het is geen vreemde speling van het lot.

Geluk is een gevoel heel diep van binnen
je geliefd te weten, een kind van God te zijn
zodat je hart van vreugd gaat zingen:
“God heeft mij lief, ik mag er zijn!”