web analytics
Posts Tagged "verzorgen"

Ik zal er zijn

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
25
feb

IK ZAL ER ZIJN

“Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen,
Ik zal hen verhoren nog voor ze spreken”.
Jesaja 65 : 24

Zou God ons daarom moeders hebben gegeven, omdat ze eigenlijk zo veel lijken op Hem?
Ook een moeder voelt feilloos aan wanneer een kind hulp nodig heeft. Ze is er al nog voordat het roept.
Ze probeert alle levensbehoeften van het kind te vervullen, dat is eigenlijk een soort instinct, dat God in haar heeft gelegd.

Ik denk wel eens dat wij als mensen veel meer van God in ons hebben dan we ons bewust zijn.
We zijn immers naar Zijn beeld geschapen en als we ons daar ook naar gedragen, dan wordt deze wereld een plek van vrede, zoals God het heeft bedoeld.

De hele wereld kunnen we niet veranderen, maar het begint wel daar waar God ons heeft geplant.
Hij koestert en verzorgt ons als een jong plantje om het tot volle wasdom te laten komen.
We mogen weten dat God in al onze behoeften zal voorzien, die wij vervolgens weer door mogen geven aan de mensen, die God op ons pad brengt.

We mogen ons gehoord en verhoord weten door God onze Vader.
We zijn heel nauw met Hem verbonden, we zijn een deel van Hem.

Hij koestert en verzorgt je met alle Liefde die in Hem is.
Laat het maar aan Hem over, Hij maakt er iets moois van.

DE GOEDE HERDER

De Herder houdt veel van Zijn schapen
Hij kent ze allemaal bij naam
als ze ’s avonds naar de stal gaan
raakt Hij ze één voor één in Liefde aan.

Een aaitje hier, een knuffel daar
er is geen schaap dat Hij vergeet
de schapen houden van de Herder
omdat Hij hen verzorgt en eten geeft.

De Herder telt ook alle schapen
Hij weet hoeveel het er moeten zijn
als er één schaapje is verdwaald
doet dat de Herder heel veel pijn.

Hij laat de andere schapen achter
en zoekt net zo lang tot Hij het vindt
Hij neemt het voorzichtig in Zijn armen
en verzorgt het als Zijn eigen kind.

Jij mag ook een schaapje wezen
van Jezus, Hij wil jouw Herder zijn
bij Zijn kudde mag je horen
Hij draagt je als je verdriet hebt of pijn.

Ga maar naar Jezus, Hij is jouw Herder
als je goed luistert dan hoor je Zijn stem
Hij roept jouw naam, want Hij houdt van jou
ga nu maar gauw, je hoort bij Hem!