web analytics
Posts Tagged "Redder"

Onze toevlucht

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
26
jul

Onze toevlucht

God is een toevlucht en een schild
een redder in de nood
onder Zijn vleugels mag je schuilen
Zijn Liefde is zo groot.

Zijn gedachten zijn niet te peilen
Zijn Schepping wonderschoon
Hij is heilig en hoog verheven
toch zo dichtbij door Jezus Gods Zoon.

In Zijn armen mag je huilen
Zijn trouw houdt eeuwig stand
Hij antwoordt als je roept
en je in de nacht naar Hem verlangt.

Hij vervult je met Zijn Liefde
in de morgen telkens weer
in Zijn schaduw ben je veilig
doet het leven minder zeer.

Zijn trouw is schild en pantser
Zijn Liefde houdt eeuwig stand
kijk eens wie er naast je loopt
weet dat Hij ook naar jou verlangt.

n.a.v. Psalm 91

www.myplaceofpeace.com/onze-toevlucht

De levenssprong

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2
15
feb

DE LEVENSSPRONG

Er is een sprong die je altijd kunt wagen
veilig en zeker en toch zonder net
als je gebruik maakt van Jezus als Vanger
kom je altijd op de juiste plaats terecht.

Hij is een Vanger die je kunt vertrouwen
getraind als geen ander en goed voorbereid
Hij grijpt nooit mis, zet Zijn leven in voor jou
vangt je op het juiste moment en de juiste tijd.

Waag maar de sprong, je wordt opgevangen
door Jezus jouw Redder en vaste Rots.
Hij neemt je mee naar grote hoogten
tot in de veilige armen van Vader God.

HIJ GEEFT ONS HET LEVEN WEER

Hij kwam niet als een Koning
maar als een kindje klein
Hij had zelfs geen woning
toch wil Hij onze Redder zijn.

Hij had gestalte noch luister
een man van smarte, vervolgd, verguisd
legde alles af wat Hij bezat
verliet Zijn Vaderlijk Huis.

Geen kroon met parels en robijnen
maar een pijnlijke doornenkroon
Hij droeg de straf voor onze zonden
Jezus, Gods eigen Zoon.

Eens zal alle knie zich buigen
en belijden Hij is Heer
Zijn leven werd Hem eens ontnomen
Hij geeft ons het Leven weer.

Ik geloof

Ik geloof in de Liefde
Ik geloof in God
Ik geloof in Jezus
Mijn Redder en Rots.

Ik geloof in de Geest
Die mij leert en leidt
Ik geloof in vergeving
Die mensen bevrijdt.

Ik geloof in genade
Dag aan dag
Zodat ik in Gods Liefde
leven mag.

Ik geloof in het Woord
Zuiver en echt
Die God in het hart
Van de mens heeft gelegd.

Ik geloof in het goede
Maar ook in het kwaad
Omdat er naast Licht
Ook duister bestaat.

Ik geloof in overwinning
Over dood en over pijn
Ik geloof in nieuw leven
Dat er altijd weer zal zijn.

Ik geloof in schoonheid
Ook al is ze vergaan
Maar die eens voor altijd
Zal blijven bestaan.

Ik geloof in een wonder
Ook al zie ik het niet
Ik geloof dat God
Alle pijn en moeite ziet.

Ik geloof in Zijn wijsheid
In een beter plan
Dat ik niet kan begrijpen
Ik geloof dat God het kan!