web analytics
Posts Tagged "onder alle omstandigheden"

U WIL IK DANKEN

Zelfs in de herfst
hoor ik de vogels zingen
nog voor de bomen kaal zijn
en de winter gaat beginnen.

Ze genieten van de kleuren
warm goud en donkerrood
hun dank stijgt op ten hemel
want ze weten God is groot.

Daar wil ik ook voor kiezen Heer
alle seizoenen van het leven
in jeugd, volwassenheid, herfst en ouderdom
wil ik U mijn dank en eerbied geven.

We mogen altijd vrucht dragen, alle seizoenen van het leven.
God kan ons gebruiken onder alle omstandigheden.
Ons leven dient een doel, al lijkt het in onze eigen ogen soms van zo weinig belang.
God kent de echte waarde, eeuwigheidswaarde.

Wij kunnen dat lang niet altijd zien en dat hoeft ook niet, als God het maar ziet.
Reden genoeg om te blijven danken, heel ons leven.
Waar we ook staan, aan het begin van ons leven of al op hoge leeftijd, we mogen iedere dag ontvangen als een geschenk van God uit Zijn Hand.

Dank U Heer, ook voor deze dag.

VREDE VOOR JOU

“Treurenden bied ik troostrijke woorden:
Vrede, vrede, voor iedereen, ver weg of dichtbij
-zegt de Heer-, Ik zal genezing brengen”.
Jesaja 57 : 19

Troostrijke woorden zijn er genoeg te vinden in de Bijbel, daar hoef je echt niet lang naar te zoeken.
Bekijk de teksten van deze blogs nog maar eens, stuk voor stuk troostrijk en bemoedigend.
God geeft ons heel veel steun, op de weg van ons leven, d.m.v. Zijn Woord.

Daarnaast belooft Hij ons vrede, Zijn vrede.
Eigenlijk is dit iets mysterieus, maar toch weggelegd voor iedereen, niemand uitgezonderd.
Het is de vrede die God ons geeft onder alle omstandigheden.
De omstandigheden kunnen heel moeilijk en pijnlijk zijn en toch kun je in dit alles de vrede van God ervaren. Je kunt je gedragen weten door God, ook al begrijp je Hem niet.

God belooft ons ook genezing, heel diep van binnen van alle verwondingen, die het leven ons heeft toegebracht.
Vaak gaat dat stapje voor stapje. Maar God heeft het beloofd, dus gaat Hij het doen in jou.
Hij helpt je te worden zoals Hij je heeft bedoeld.
Dat is echte vrede, dat is echte genezing.

Gebed van de mensen om je heen, die je steunen in een moeilijke tijd, draagt daar zeker toe bij.
We hebben God in de eerste plaats nodig, maar ook Zijn kinderen.
Onze diepste gedachten, onze vreugde en pijn mogen we met God delen, maar ook met elkaar. Daar zijn we tenslotte één lichaam voor èn het helpt.
Het geeft de rust en vrede, die God ons allemaal heeft beloofd.

Ik wens je een dag toe waarin je de vrede van God zal mogen ervaren.