web analytics
Posts Tagged "omkeren"

God keert dit om

NBG 2 Peterus 3 : 8, 9 en 12
Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer is niet traag met het naleven van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Al weer een belofte van God.
Dit is een belofte die hoop geeft, uitzicht, een nieuwe toekomst, een nieuwe hemel en aarde.
Een belofte om ons aan vast te houden als we zien hoe deze wereld aan het kwaad ten onder dreigt te gaan.
Het is geen afstel dat God nog niet terug is gekomen, maar uitstel en genade. Hij wacht tot iedereen heeft gehoord van Zijn vergevende Liefde.

Wat een kans voor ons, nu er zo veel mensen hier naar Europa komen, om hen Gods Liefde te laten zien en te mogen vertellen van Jezus.
God gaat dit vreselijke leed omkeren ten goede.

GOD KEERT ALLES OM

God kan alles gebruiken
tot eer en glorie van Zijn naam
wat krom is maakt Hij recht
de laatste komt voor aan te staan.

De zwakke wordt de sterkste
wie arm is wordt rijk
wat dwaas is in de wereld
is in Gods ogen juist wijs.

Wie geeft die zal ontvangen
wie klein is maakt Hij groot
wie struikelt richt Hij op
de nederige wordt verhoogd.

Het kruis, een symbool van lijden
maakt Hij voor de wereld tot een teken van hoop
het lege graf, waaruit Jezus verrees
wijst op Zijn overwinning uit de dood.

Zo zal Gods plan toch doorgang vinden
omdat Hij alles gebruiken kan
het kwade keert Hij om ten goede
zo voleindigt God Zijn plan.