web analytics
Posts Tagged "omarmen"

Ik zal opstaan

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
29
mei

Ik zal opstaan

Ik zal opstaan en op weg gaan
net als de verloren zoon
mij verootmoedigen voor mijn Vader
en daar knielen voor Zijn troon.

Vader ik heb weer gezondigd
zo ver afgedwaald van Huis
mijn hart vol van aardse zaken
niet meer knielen bij het kruis.

De wereld kan mij niet bekoren
met zijn geld en klatergoud
warme Liefde kan ik daar niet vinden
het is er zo kil en koud.

U wilt mij met Uw Liefde omarmen
en sluit mij teder aan Uw hart
ik zal op staan Vader en komen
dank U dat U op mij wacht!

Alleen U kan mijn hart vervullen
de weg naar U loopt via het kruis
U staat dagelijks op de uitkijk
welkom Mijn kind, welkom Thuis!

www.myplaceofpeace.com/ik-zal-opstaan

Onze wereld omarmen

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
3
dec

Onze wereld omarmen

De wereld zou ik willen omarmen
vrede geven aan iedereen
alle tranen zou ik willen drogen
niemand eenzaam of alleen.

Voedsel geven aan alle mensen
een huis een haard een lach een traan
gezondheid en een hart vol vreugde
oorlog zou niet meer bestaan.

Kleine kinderen zouden spelen
in een geurende bloemenwei
mens en dier in vrede samen
niemand verdrietig altijd blij.

Ik zou… ik wil …ik kan alleen maar stamelen
stort Uw Liefde uit ook in mij
zodat het anderen kan verwarmen
vergeef ons Heer, maak ons vrij.

Vrij van corona en zijn trawanten
vrij van de hang naar altijd meer
vrij om anderen te veroordelen
alleen U komt toe alle eer.

Schijn met Uw Licht in het diepste duister
verlicht de pijn in het donkerste hart
geef ons oog voor elkander
samen dragen elkanders smart.

Ach Heer wilt U onze wereld omarmen
vrede geven aan ieder van ons
ons vervullen met Uw Liefde
tot dat Jezus weder komt!

www.myplaceofpeace.com/onze-wereld-omarmen

GOD LAAT ZICH VINDEN

“Zoek de Heer terwijl Hij zich laat vinden,
roep Hem terwijl Hij nabij is”.
Jesaja 55 : 6

Ben je ook wel eens iets kwijt?
Je zoekt overal maar kan het nergens vinden, het lijkt van de aardbodem verdwenen.
Op een bepaald moment komt het toch weer te voorschijn maar wel op een plek waar je het helemaal niet had verwacht en ook niet hebt gezocht.

Of we zijn onze bril kwijt en komen tot onze schrik opeens tot de ontdekking dat hij gewoon op onze neus staat. We zochten wel maar veel verder weg dan nodig was.

Zo kan soms een groot deel van ons leven bepaald worden door onze zoektocht naar God.
We blijven maar zoeken en in onze zoektocht gaan we steeds verder bij Hem vandaan, want God is niet ver weg, Hij is juist heel dicht bij.
Hij is in je, om je heen en Hij legt Zijn Hand op jou. Je kunt eigenlijk niet eens om Hem heen, daarom kost het je ook zo veel pijn en moeite als je dat wèl probeert te doen.

Een vis kan toch ook niet zeggen, waar is dat water nu dat ik nodig hebben om te zwemmen? Ik kan het maar niet vinden, straks ga ik dood.
Uiteindelijk ontdekt de vis dat hij er midden in zwemt en dat het water er altijd al is geweest.

Zo zijn wij soms ook bezig met een eindeloze zoektocht naar God.
Het enige dat je echt hoeft te doen is Hem roepen en Hij zal er zijn. Hij ìs er immers al.

Of de Indianenjongen, die volgens traditie, heel de nacht alleen moest doorbrengen en zien te overleven in het oerwoud, toen hij een bepaalde leeftijd had bereikt.
Hij was vreselijk bang en dacht dat iedereen en ook zijn vader hem alleen had gelaten in die stikdonkere nacht vol gevaren, waar hij nog niet mee om kon gaan.
Maar toen het ochtend werd en het licht begon te gloren ontdekte hij tot zijn grote vreugde iets heel moois.
Achter een boom, heel dicht bij hem, stond zijn vader en hij had daar heel de nacht gestaan om over zijn zoon te waken.

Zo is onze God. Hij is daar waar jij Hem niet verwacht, heel dicht bij en Hij laat je geen moment alleen.
Stop je zoektocht maar naar Hem, het is vergeefse moeite.
Roep Hem aan en laat je door Hem omarmen, want Hij staat vlak voor je met Zijn armen uitgespreid.

HIJ HOUDT VAN JOU

Er is een plaats waar jij mag schuilen
waar Iemand op je wacht
Hij staat dagelijks op de uitkijk
omdat Hij jou verwacht.

Hij tuurt steeds weer in de verte
of jij er al aankomt
Zijn armen gespreid om jou te omarmen
een blik van hoop ligt om Zijn mond.

Van verlangen, van erbarmen
van vergeving en van trouw
het is God jouw Hemelse Vader
die zo heel veel van je houdt.

VLINDERKINDEREN

M’n armen zijn te kort
om jou te omarmen
m’n liefde is niet genoeg
om jouw hart te verwarmen.

M’n woorden lijken zinloos
ontdaan van alle kracht
ik kan je niet bereiken
omdat jij niets meer verwacht.

Ik huil jouw bittere tranen
die jij niet huilen kan
ik voel de angst en pijn
die jou je jeugd ontnam.

En toch…is er een Vader
een Vader ook voor jou
Hij huilde toen jij huilde
omdat Hij zoveel van je houdt.

Bij Hem kun je veilig schuilen
Zijn armen zijn nooit te kort
Zijn Woord geeft jou nieuw Leven
omdat Hij jou van je pijn verlost.

Hij geeft jou ware liefde
een Liefde die geneest
in Zijn armen ben je veilig
omdat Hij rust en vrede geeft.