web analytics
Posts Tagged "Liefde"

Liefde geven en ontvangen

Jullie moeten elkaar dus vol liefde accepteren, tot eer van God. Want ook Christus heeft jullie allemaal vol Liefde geaccepteerd.
Romeinen 15 : 7

Elkaar accepteren zoals we zijn.
Daar vraagt God nog al iets van ons. We hebben soms al moeite om onszelf te accepteren, laat staan die ander. Het lijkt meer iets voor een verre toekomst, voor later in de hemel.
En toch is het bijna onze eerste opdracht, hier en nu.
God liefhebben en de ander als onszelf.
Ga er maar aan staan.
Uit ons zelf kunnen we dit niet, maar door Jezus, die met Zijn Heilige Geest in ons wil wonen, komen we een heel eind.
Hij kan haat veranderen in Liefde, wrok en boosheid veranderen in vergeving en bitterheid in aanvaarding.
Al deze dingen mogen we bij het kruis van Jezus neerleggen. Dan zijn wij het kwijt en komt er ruimte voor de Liefde, die Jezus in ons hart wil leggen.
Als je weet en beseft hoeveel God van jou houdt, dan is liefhebben geen opgave meer, maar vloeit het voort uit een dankbaar hart.
Wij mogen dit leren, maar God kan niet anders, want God is Liefde!

Dank U Heer voor Uw Liefde voor ieder van ons. Leer ook mij om zo lief te hebben.

www.myplaceofpeace.com/liefde-geven-en-ontvangen

 

Zondagszegen

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
26
jul

Zondagszegen

Dat de zegen van God
op jou neer mag dalen
op deze zondag
door God gemaakt.

Dat Zijn Liefde
jou mag omstralen
en ieder die jij ontmoet
wordt aangeraakt.

Dat het een dag mag worden
die er uit zal springen
waarin je God zal ontmoeten
in Woord of gebed.

En je gesterkt
de nieuwe week weer aan zal kunnen
als God Zijn Liefde
in jouw hart heeft gelegd.

www.myplaceofpeace.com/zondagszegen

Omkleed met Uw Liefde
(Aan het begin van het nieuwe jaar 2015)

Omkleed met Uw Liefde
geborgen en beschermd
zo mag ik het nieuwe jaar beginnen
wetend dat U bij me bent.

Geen machten en geen krachten
kunnen dat kleed doorboren
wat het jaar ook brengen zal
U mag ik toebehoren.

Levend in Uw Licht
zal het duister verdwijnen
en de zon ook in het nieuwe jaar
achter de wolken blijven schijnen.

LEVEN IN DANKBAARHEID

Ja Heer, mijn dank wil ik U geven
voor wat U voor mij hebt gedaan
dat U alle jaren van mijn leven
altijd naast mij hebt gestaan.

Dank voor Uw Liefde en Uw warmte
voor Uw armen om mij heen
ook als ik het mij niet bewust was
liet U mij geen moment alleen.

Dank voor Uw geduld en het vertrouwen
dat U ook aan mij gaf
Uw vergeving telkens weer
als ik die zo nodig had.

Dank U Heer voor Uw lijden
voor de straf die U droeg
voor genade eindeloos groot
die mij eeuwig leven doet.

Dank U voor mensen en dieren
die U in Uw Liefde aan mij gaf
zij verreiken mijn leven
ieder uur en elke dag.

Dat mijn dank nooit zal verstommen
ook als ik U niet begrijp
U wil ik lof en eer toezingen
van nu aan tot in eeuwigheid.

 

Zo veel vragen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Twijfel/vragen
28
jan

ZO VEEL VRAGEN

Waarom gaan mens en dier toch dood
waarom is er zo veel verdriet
waarom komt U niet terug
zoals U beloofde toen U ons verliet?

Waarom moeten mensen zo lijden
waarom is er zo veel pijn
waarom kunnen we niet allemaal
heel gewoon gelukkig zijn?

Waarom kunnen we U niet zien
kunnen we Uw stem niet horen
waar bent U dan, antwoordt toch
waarom houdt U zich verborgen?

Ben ik het zelf
te druk, te moe
soms ziek en zwak
te veel leed te dragen?

Mijn ogen gesloten
mijn oren dicht
veilig in het duister
en bang in het licht?

Vergeef mij Heer
dat ik U verliet
mij wentelde en keerde
in mijn verdriet.

Ik stop met vragen
en wil U vertrouwen
en alleen nog maar
van U blijven houden

Ik word stil
en sluit mijn ogen
U bent een God van Liefde
dat wil ik blijven geloven.

En als ik eindelijk afdaal
in de stilte van mijn hart
dan weet ik weer zeker
U hebt al die tijd op mij gewacht.

Bevrijdt ons

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Twijfel/vragen
9
nov

BEVRIJDT ONS

Bevrijdt ons Heer van onszelf
verbindt onze diepe wonden
maak de ketenen los
waarmee we zijn gebonden.

Stort Uw Liefde over ons uit
verbreek die hoge kille muren
verwarm onze koude harten
laat de strijd niet langer duren.

Help ons te kiezen voor het goede
U als Koning van ons leven
de ander hoger achten dan onszelf
Liefde ontvangen en Liefde geven.

Laat de wereld toch veranderen
in een hemels Paradijs
met respect en eerbied voor elkander
kom Heer, het is de hoogste tijd!

JOUW HAND IN ZIJN HAND

Is jouw hart soms ook zo vol
van dankbaarheid en stil ontzag
voor die grote God zo ontzagwekkend
die je Abba (Papa) noemen mag.

Die jouw leven alle dagen
door Zijn Liefde houdt omvat
die dagelijks op de uitkijk staat
en geduldig op je wacht.

Die je nooit zal laten vallen
ook als je Hem vergeet
die van al jouw strijd
en je tranen weet.

Die belang stelt in alle dingen
ook al zijn ze nog zo klein
die als Mens op aarde kwam
om dicht bij jou te kunnen zijn.

Die God mag je leren kennen
veel groter dan je kunt beseffen
ook deze dag mag je beginnen
door jouw hand in Zijn Hand te leggen.

Als ik in Uw nabijheid kom
moet ik altijd huilen
de wereld die vervaagt
ik wil alleen nog bij U schuilen.

Mijn hart krimpt dan ineen
een gevoel niet te beschrijven
en dan barst het weer open
ik wil altijd bij U blijven.

Zo zijn we samen één
korte kostbare momenten
die helaas vervagen
als ik weer ga denken.

De tijd gaat weer lopen
mijn hart hoor ik zingen
gevuld met Gods Liefde
mag ik de dag beginnen.

NIETS KAN ONS SCHEIDEN

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.(Romeinen 8:38-39)

Uw Liefde is zo groot
niets kan mij van U scheiden
in Uw Liefde mag ik leven
mij verheugen en verblijden.

Waar ik mij ook bevind
in de toekomst of het heden
op de berg of in het dal
U blijft mij Uw Liefde geven.

Nooit zal U mij verlaten
ook al doet het leven pijn
kan ik U niet vinden
Uw Liefde zal er altijd zijn.

Geen macht te groot
geen kracht te sterk
of Uw Liefde overwint
in leven en in dood
is het Uw Liefde
die ons samen bindt.

Uw Liefde kan ik niet ontlopen
ik kan er niet om heen
in Uw Liefde beweeg ik mij
zij stroomt door alles heen.

Door Uw Liefde mag ik leven
uit Uw Liefde ben ik ontstaan
Uw Liefde vervult heel mijn leven
in Uw Liefde mag ik gaan.

JIJ BENT GOUD WAARD
(voor jou van de kids)

Ik wil je wat vertellen
ook al ben ik nog maar klein
Jezus is mijn Vriend
en Hij wil ook jouw Vriend zijn.

Hij houdt van alle mensen
en kinderen groot en klein
ook jij mag bij Hem horen
en altijd samen zijn.

Jij bent goud waard in Zijn ogen
een waardevol geschenk
weet dat Hij heel veel van je houdt
en met Liefde aan je denkt!