web analytics
Posts Tagged "Bethlehem"

Op weg naar Bethlehem

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
12
dec

Op weg naar Bethlehem

We zijn op weg
naar Bethlehem
hoorden de klank
van een engelenstem.

Een Kind geboren
een Koningszoon
geen paleis maar een stal
en een doornenkroon.

We volgen de weg
die de ster ons zal wijzen
ontmoeten de herders
en ook nog de wijzen.

De weg is zwaar
en gaat niet over rozen
een kind is ons geboren
dàt willen we geloven.

De een neemt de weg
die de wijzen zijn gegaan
de ander blijft bij de herders
even weifelend staan.

Soms zijn we de weg kwijt
het Licht is verdwenen
we dolen in het donker
heeft er ooit een ster geschenen?

Maar als je moedig voorwaarts gaat
vol verwachting en vertrouwen
dan zullen de wolken weer verdwijnen
en mag je het wonder gaan aanschouwen.

Zo klein zo teer
zo onnoemelijk groot
de Redder van de wereld
bij Maria op schoot.

En als je vol aanbidding
neerknielt bij deze Koningszoon
weet je dat je eens mag knielen
in de hemel voor Zijn troon.

www.myplaceofpeace.com/op-weg-naar-Bethlehem

UW HEIL NEEM IK AAN

“Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was
en vrede aan hen die dicht bij waren, dankzij hem
hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader “.
Efeziërs 2 : 17, 18

Kerstfeest…feest van vrede…feest van dank…feest van bevrijding…feest van eenheid.
Één door Jezus die de weg vrij heeft gemaakt naar God de Vader, die weg ligt nu open voor ieder van ons.
We mogen allemaal vrij naar binnen gaan gevuld met dezelfde Geest, Gods Geest in ons en vrijgemaakt door het bloed van Jezus. Dat maakt één en verbindt ons met elkaar, allemaal kinderen van dezelfde Vader of we nu dicht bij of ver weg waren.

Het begon bij dat kindje in Bethlehem en Gods werk werd voltooid op Golgotha.
Nog steeds vloeit het bloed van Jezus…nog steeds is het tijd…weer is het kerstfeest….nog steeds een kans.
Geknield bij het kind in de kribbe mogen we Zijn heil aannemen en danken voor zo veel genade.

Kindje Jezus

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
6
feb

KINDJE JEZUS

Eerbied,
vreugde,
stil ontzag
voor ’t Kind
in Bethlehem.

Niet begrijpen
toch verstaan
in stille aanbidding
verder gaan.

Zijn voorbeeld volgen
doen zoals Hij
alleen Zijn Liefde
in jou en mij.

De weg naar Bethlehem

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
6
feb

DE WEG NAAR BETHLEHEM

Een Licht der Lichten is opgegaan
het duister is verdwenen
een Kind in een stal is ons voorgegaan
een ster heeft ons de weg gewezen.

Vrede op aarde zong het engelenkoor
de herders, zij zongen het na
ze knielden bij het Kindje in Bethlehem
en wisten, dit is gena’.

De Wijzen volgden de stem van hun hart
en brachten het Kind alle eer
ook jij weet nu de weg naar Bethlehem
kom en kniel maar bij Jezus neer.

HOOR JE HEM ROEPEN?

Kerstmis, allemaal kitsch
met verdriet en veel gemis
dikke buiken, vol gevreten
verminkte lijken, opengereten
door geweld en intense haat
we zijn vergeten waar het om gaat!
Zie je nog dat Kind in Bethlehem
dat ons allen bij name kent?

Zie je Jezus van Nazareth
voor ons in deze wereld gezet?

Zie je Hem hangen aan het kruis?
Door Hem hebben wij een eeuwig Thuis.

Zie je hoe Hij de dood overwon?

Hoor je Hem roepen?
“KOM, KIND, KOM!”