web analytics
Posts Tagged "advocaat"

Onze Advocaat

1 Johannes 2 : 1b, 2 (BGT)
Want er is Iemand die voor ons om vergeving vraagt bij God. Dat is Jezus Christus, die zelf zonder zonde is. Dankzij Hem wil onze God onze zonden vergeven. En niet alleen onze eigen zonde, maar die van de hele wereld.

Jezus Christus die voor ons pleit, die voor ons vergeving vraagt bij God de Vader.
Wat hebben wij Hem toch hard nodig. Zonder Hem zou alles zonder zin zijn, dan is er geen eeuwig leven, geen toekomst en geen hoop.
Maar we hebben een geweldige advocaat, dat is Jezus, Hij pleit voor ons bij de Vader.
Door Hem mogen we nu al weten dat we vrij zijn. Een vrijheid die niets te maken heeft met je vrij kunnen bewegen waar heen je wil, maar met een hart dat gericht is op God. Zijn wil doen en Zijn Liefde doorgeven in deze wereld en aan ieder die we ook vandaag weer mogen ontmoeten.
En dit mooie goede nieuws geldt niet alleen voor ons, maar voor de hele wereld.
In dat licht mogen we naar deze wereld kijken, ook al breekt ons hart.
En als we ons hiervan echt bewust worden, wat Jezus voor ons heeft gedaan en nog steeds doet, dan lijkt dat moment heel even op die mooie toekomst, die op ons wacht.

Dank U Jezus dat U onze pleitbezorger bent.

www.myplaceofpeace.com/onze-advocaat