web analytics
Archive for the "kidsKINDERGEDICHTEN" Category

HIER BEN IK HEER

Goedemorgen Heer, hier ben ik
ik moet uit bed, het is al laat
maar de dag kan niet beginnen
voordat ik met U heb gepraat.

Dank U Heer voor deze morgen
voor weer een nieuwe dag
voor alles wat ik mag gaan beleven
voor de zon die naar me lacht.

Het is fijn te mogen weten
dat U altijd bij me bent
ieder moment van deze dag
en dat U mij heel goed kent.

Tot vanavond, lieve God
zo maar voor het slapen gaan
als de zon weer is verdwenen
en plaats gemaakt heeft voor de maan.

Nu moet ik echt m’n bed uit
want er wordt op mij gewacht
kom maar Heer, we beginnen samen
aan deze mooie nieuwe dag.

GOD HEEFT EEN PLAN MET JOU

Je bent niet zo maar hier
God heeft met jou een plan
dat had Hij al bedacht
voor jij hier op aarde kwam.

Je bent als een stukje van een puzzel
je past precies op de juiste plaats
soms moet je even zoeken
want dan zit je er naast.

Maar God is jouw Hemelse vader
die alles van ieder stukje weet
ook jij mag in Zijn plan niet ontbreken
anders wordt de puzzel nooit compleet.

Luister maar goed naar God de maker
Zijn puzzel is nog lang niet klaar
maar jij past er in, dat is zeker
Jezus wijst je de weg, volg Hem maar.

EEN MACHTIG WAPEN

Je hebt een machtig wapen
waarmee je kunt slaan of strelen
iemand heel veel pijn kan doen
óf veel liefde geven.

Je kan er ook mee fluisteren
woorden strelend zacht
of heel hard mee schreeuwen
woorden bikkelhard.

Jouw tong is dat wapen
ook al lijkt het nog zo klein
het kan een instrument van vrede
of van haat en woede zijn.

Probeer je tong maar in toom te houden
thuis, op school en in de straat
tel eerst tot tien als je heel erg boos bent
dan weet je weer waar het werkelijk om gaat.

Gebruik je tong als een instrument van vrede
speel een mooie zuivere wijs
zo breng je geluk onder de mensen
en wordt de wereld weer een Paradijs.

Altijd Iemand

Posted by: Cobiin kidsJezus, kidsKINDERGEDICHTEN
23
feb

ALTIJD IEMAND

Altijd Iemand heel dicht bij je
altijd Iemand om je heen
altijd Iemand om mee te praten
altijd samen, nooit alleen.

Altijd Iemand die alle tijd heeft
altijd Iemand die luisteren kan
altijd Iemand die goede raad geeft
altijd Iemand die jou helpen kan.

Altijd Iemand die je niet veroordeelt
die je accepteert zoals je bent
altijd Iemand die je kunt vertrouwen
omdat Hij jou zo heel goed kent.

Altijd Iemand die met je meegaat
Hij wijst je waar je heen moet gaan
Zijn naam is Jezus, een Vriend voor ’t leven
die altijd naast je wil blijven staan.

Je hoeft je hand slechts in Zijn Hand te leggen
en Hem een plaats te geven in jouw hart
dan kan Hij je helpen waar je ook door heen gaat
omdat Hij samen met je huilt en samen met je lacht.

Wie is God?

Posted by: Cobiin kidsJezus, kidsKINDERGEDICHTEN
22
feb

WIE IS GOD?

God is waar jij bent
Hij laat je nooit alleen
zoals een vis zwemt in het water
zo is God om je heen.

Hij laat de bloemen groeien
het gras en ook de bomen
ook jou heeft Hij gemaakt
toen je nog in de buik van mama woonde.

God houdt heel veel van jou
van alles wat leeft op deze aard’
God is Liefde, Hij is goed
dat is het allermooiste dat bestaat.

Liefde is die knuffel
die je van papa of mama krijgt
liefde zie je in een mooie bloem
in de zon die hem beschijnt.

Gods Liefde zie je in de regenboog
als het regent en ook de zon wil schijnen
Gods Liefde zal er altijd zijn
en nooit, nee nooit verdwijnen.

Nu weet je wie God is
Hij is niet in woorden te beschrijven
je kunt Hem voelen diep van binnen
Hij zal altijd bij je blijven.

WEET JE WAAR JEZUS IS?

Weet je waar je Jezus kunt vinden
of zoek je op de verkeerde plaats
in grote en dure dingen
dan zit je er helemaal naast.

Jezus zie je niet in een kerstbal
in het glitter en het goud
maar in kleine eenvoudige dingen
en in iemand die van je houdt.

Jezus is vooral te vinden
daar waar jij niet kijken wil
in het zwakke en het kleine
waar het eenzaam is en stil.

Je vindt Hem ook niet onder de kerstboom
al staat daar een kribbe met het kindje klein
Jezus vind je heel dicht bij je
in jouw hart wil Hij graag zijn.

Doe de deur van je hart maar open
als Jezus daar nog nooit mocht komen
dan heeft het Kerstkind toch een huis
waar het heel graag in wil wonen.

WAAR KIES JIJ VOOR?

Leven dat is steeds weer kiezen
voor het goede of het kwaad
die vrijheid heb je van God gekregen
je mag zelf weten waar je voor gaat.

Iedere keus is weer een stapje
dichter bij God of bij Hem vandaan
Hij verdraagt alleen het goede
het kwaad kan bij Hem niet bestaan.

Denk maar steeds, kan God hier bij zijn?
als je niet weet waar je voor moet kiezen
God verbindt zich altijd aan het goede
samen met Hem kun je niets verliezen.

Ook al heb jij je soms vergist
en een verkeerde keus gemaakt
dan mag je God alles vertellen
het is nog niet te laat.

Hij vergeeft je als je oprecht
spijt hebt van je verkeerde daad
leer van je fouten, blijf dicht bij Jezus
Hij leert je waar het werkelijk om gaat.

HET LAATSTE AVONDMAAL

Jezus en zijn discipelen waren in Jeruzalem om het Pesachmaal (Pascha/Paasfeest) te vieren. Dit feest was toen een herinnering aan de tijd dat God zijn volk uit Egypte had geleid. Er werd een lam geslacht en ongedesemd brood gebakken, en saus met bittere kruiden klaar gemaakt, net zoals het toen in Egypte gebeurde. Het was een blij feest, een blijde herinnering aan de verlossing uit Egypte, een feest met dank in het hart.

“Waar gaan wij het Pesachmaal vieren?” vroegen de discipelen aan Jezus. “Ga maar naar de stad”, zei Hij. “Daar zul je een man zien lopen met een kruik op zijn hoofd, volg hem maar en vraag aan de heer van dat huis waar wij het Pesachmaal kunnen vieren”. De discipelen deden zoals Jezus had gezegd. Zij zagen de man lopen en volgden hem het huis binnen. De heer van het huis wees hen een zaal aan waar zij het Pesachmaal konden vieren. De discipelen maakten alles klaar wat nodig was voor het feest.

Het was een blij feest, maar de discipelen waren ook een beetje verdrietig. Jezus had gesproken over Zijn lijden en sterven en ze begrepen het niet. Wat zou er gaan gebeuren en waarom was dit nodig? Jezus zei: “Dit is de laatste keer dat ik met jullie dit Pesachmaal zal vieren, tot dat we in Mijn Koninkrijk zijn”. De discipelen schrokken, de laatste maal? Waar zou Jezus dan zijn? “Het zal niet lang meer duren, dat ik gevangen genomen zal worden”, sprak Jezus en dan moet ik sterven. Eén van jullie zal mij verraden”. De discipelen keken elkaar verbaasd aan. Nee toch, hoe kon nu iemand van hen Jezus verraden? Johannes, die dicht bij Jezus zat vroeg zacht: “Wie is het Here, wie zal U verraden?” Degene die ik een stuk brood geeft, die zal mij verraden”, antwoordde Jezus zacht, zodat alleen Johannes het kon horen. Toen gaf Hij het brood aan Judas.

Ook Judas was geschrokken van de woorden van Jezus. Zou Jezus weten wat hij van plan was. Kende Jezus zijn gedachten, het boze plan dat hij had beraamd? Wist Jezus wat er zou gaan gebeuren? Ook Judas vroeg: “Ben ik het Heer?” Jezus keek Judas heel verdrietig aan. “Ja, jij bent het. Ga maar doen wat je van plan bent”, zei Hij tegen Judas. Jezus wist alles van Hem. Judas stond op en ging naar buiten, de donkere avond in om zijn vreselijke plan uit te voeren.

De andere discipelen wisten niet wat Judas ging doen. Ze dachten dat hij nog iets ging kopen voor het feest, of iets moest brengen bij de armen. Maar Jezus wist het wel.

Ze aten van het brood en dronken van de wijn. Jezus nam het brood en brak er een stuk af. “Dit moeten jullie altijd blijven doen, als herinnering aan mij. Het gebroken brood, is een herinnering aan mijn lichaam, mijn leven, dat ook voor jullie gebroken zal worden”. Hij nam de beker met de wijn. “Deze wijn is een herinnering aan het bloed, mijn bloed, dat zal vloeien, ook voor jullie. Neem het brood en drink de wijn en doe dit later ook, zodat je altijd weer aan mij zult denken en aan het offer dat ik voor jullie heb gebracht. Dat mogen jullie nooit vergeten”.

Jezus vertelde, dat hij deze nacht gevangen genomen zou worden en veel zou moeten lijden en sterven. “Jullie zullen me allemaal in de steek laten”, zei Jezus. “Nee hoor”, riep Petrus, “ik zal U nooit verlaten, maar altijd bij U blijven. Ik zou wel voor U willen sterven”. “Ook jij zult me verlaten, Petrus.Vóór dat de haan in de vroege ochtend zal kraaien, zul je liegen en tot 3 x toe zeggen,dat je me nooit hebt gekend”. Petrus kon het niet geloven en de andere discipelen ook niet. Jezus verraden? Dat nooit.

Jezus sprak nog veel met de discipelen. Hij vertelde dat ze erg verdrietig zouden zijn, maar dat er ook weer iets heel moois zou gebeuren. Jezus moest wel sterven, maar Hij zou ook weer leven. Hij zou niet dood blijven, maar weer opstaan uit de dood. Daarna zou Hij naar de hemel gaan en daar mochten zij later ook komen. Toen baden ze samen. Jezus bad voor Zijn discipelen en voor alle mensen. Hij bad ook voor jou en voor mij. “Vader, ik wil dat ze allemaal bij Mij in de hemel komen”. Want niet alleen de discipelen mogen later bij Jezus in de hemel komen, maar alle mensen en kinderen van de hele wereld. Jezus stierf voor ons allemaal, maar dat begrepen de discipelen toen nog niet.

Jezus stond op. “Kom maar, laten we gaan, zei Hij. En ze gingen de donkere nacht in.

SPOKEN BESTAAN NIET

Spoken die bestaan niet
ook al lijken ze soms echt
in je gedachten en je dromen
als je stil ligt in je bed.

Monsters zijn ook maar verzinsels
fantasieën in je hoofd
ze verdwijnen als een luchtbel
ook al lijken ze nog zo groot.

Maar wie wèl bestaat is Jezus
Hij verjaagt alle angst in de donkere nacht
denk maar aan Hem als je alleen of bang bent
Hij houdt over jou de wacht.

Hij is groot en sterk en vol van Liefde
streelt je zacht over je hoofd
Hij houdt je hand vast als je niet kunt slapen
leg je hoofd maar veilig in Zijn schoot.

Fluister Zijn naam zacht in de stilte
Jezus
ik houd van U en U houdt van mij
ook al kan ik U niet zien
U bent altijd heel dicht bij mij.

LOFZANG VAN MARIA

Ik ben blij en wil nu zingen
van mijn Redder en mijn Heer
mijn hart danst en juicht van binnen
groot en sterk is God de Heer.

Hij heeft mij uitgekozen
ik mag de moeder van Jezus zijn
alle mensen en alle kinderen
vinden dat heel erg fijn.

God is goed voor alle mensen
en ieder kind dat van Hem houdt
die alles van Hem verwacht
en alleen op Hem vertrouwt.

God houdt veel van Zijn kinderen
of je nu groot bent of klein
niemand is beter dan de ander
Hij wil onze Vader zijn.

Hij geeft je wat je nodig hebt
iedere dag steeds weer
dan moet je tevreden zijn
en krijg je niet meer.

Israël sluit Hij in Zijn hart
zoals Hij aan Abraham heeft beloofd
Hij vergeet nooit wat Hij heeft gezegd
Zijn Liefde en trouw is oneindig groot.