web analytics
Archive for the "Dicht bij God2" Category

Wat is liefde?

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
15
feb

WAT IS LIEFDE?

De liefde wil alleen het goede
ze kiest niet voor het kwade
ze accepteert elk mensenkind
en laat hen in hun eigen waarde.

De liefde denkt eerst aan die ander
ze zoekt zichzelf niet
de liefde heelt en zij geneest
brengt vreugde en geen verdriet.

De liefde bevindt zich in ieder mens
maar dringt zich aan niemand op
ze helpt je de juiste keuzes te maken
en brengt je dichter bij Vader God.

Want God is Liefde, onvoorwaardelijk
houdt Hij van ieder mensenkind
Hij gaf het liefste dat Hij had
Jezus, Zijn Zoon, Zijn eigen kind.

Dat is Liefde, onbaatzuchtig
onbegrijpelijk, maar levensecht
in jou, in mij, in heel de wereld
heeft God het wonder van Zijn Liefde gelegd.

Samen met U

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
15
feb

SAMEN MET U

Samen met U
spring ik over muren
samen met U
is geen dal te diep
samen met U kan ik bergen verzetten
samen met U
heb ik iedereen zo lief.

Samen met U
recht ik steeds weer m’n schouders
samen met U
richt ik mijn blik omhoog
samen met U
kan ik mensen echt vergeven
samen met U
ontdek ik een Liefde levensgroot.

Samen met U
kan ik alles overwinnen
samen met U
vind ik rozen op mijn pad
samen met U
kunnen doornen mij niet deren
samen met U
verandert de nacht in een stralende dag.

Samen met U
kan ik vliegen als een arend
samen met U
kan ik wandelen op zee
samen met U
wordt alles anders
want U loopt naast mij
en gaat altijd met mij mee!

ONDER ZIJN VLEUGELS

Onder Zijn vleugels mag je schuilen
het is goed om daar te zijn
waar verdriet en pijn verdwijnen
en jij gewoon jezelf mag zijn.

Waar nieuwe hoop toch weer gaat gloren
waar God jouw tranen zachtjes wist
waar Hij fluistert: “Jij bent Mijn geliefde kind”
en je weer weet, God heeft zich niet vergist.

Onder Zijn vleugels zie je alles anders
wordt de wereld weer een Paradijs
vind je Liefde, moed en nieuwe krachten
voor iedere dag op jouw levensreis.

Lieve God

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
15
feb

LIEVE GOD

Lieve God, mag ik even met U praten
want soms heb ik zo’n verdriet
de tranen willen me niet verlaten
en waarom…ik weet het niet.

’t Is een pijn heel diep van binnen
die ik niet kan beschrijven
een eenzaamheid, een stil verlangen
door niets of niemand te verdrijven.

Zijn het mijn beperkingen
is het mijn verdriet
het leed van heel de wereld
dat ik dagelijks op de beeldbuis zie?

Is het mijn verlangen
naar het Paradijs dat ik ooit verliet
naar het beloofde land
dat ik steeds weer in mijn dromen zie?

Bent U het Heer, mijn God en Vader
die dit vacuüm in mij heeft geschapen
dat door geen mens te vullen is
voel ik me daarom zo verlaten?

Maar toch…als het leed van heel de wereld
mij lijkt te overspoelen
als ik steeds dieper lijk weg te zinken
en niets meer zou willen voelen…

Dan rest mij slechts één ding
mij naar U om te keren
me storten in Uw veilige armen
niets kan mij dan nog deren.

De tranen die verdwijnen
het verdriet wordt minder rauw
ik hoor alleen Uw zachte stem
die fluistert zacht: “Ik houd van jou!”

Een kunstwerk van God

Posted by: Cobiin Dicht bij God2
15
feb

EEN KUNSTWERK VAN GOD

God’s hart is eens gebroken
en het breekt dagelijks weer
in duizenden, miljoenen stukjes
iedere breuk doet Hem zo’n zeer.

Hij voelt het verdriet en de pijn van binnen
van ieder kind dat op aard’ moet lijden
Hij draagt en ondersteunt Zijn kinderen
wijkt geen moment van hun zijde.

Ook jouw gebroken hart
kan God alleen genezen
als je alle scherven
maar aan Hem wil geven.

Hij heelt en verzorgt je wonden
met balsem van Liefde en oneindige trouw
met woorden, die Hij steeds weer fluistert:
“Jij bent Mijn kind, Ik houd van jou!

Zo geneest God diep van binnen
stap voor stap en deel voor deel
Hij maakt een kunstwerk van jouw leven
en vormt je met Hem tot één geheel.

GOD KEERT ALLES OM

God kan alles gebruiken
tot eer en glorie van Zijn naam
wat krom is maakt Hij recht
de laatste komt voor aan te staan.

De zwakke wordt de sterkste
wie arm is wordt rijk
wat dwaas is in de wereld
is in Gods ogen juist wijs.

Wie geeft die zal ontvangen
wie klein is maakt Hij groot
wie struikelt richt Hij op
de nederige wordt verhoogd.

Het kruis, een symbool van lijden
maakt Hij voor de wereld tot een teken van hoop
het lege graf, waaruit Jezus verrees
wijst op Zijn overwinning uit de dood.

Zo zal Gods plan toch doorgang vinden
omdat Hij alles gebruiken kan
het kwade keert Hij om ten goede
zo voleindigt God Zijn plan.

GOD SPREEKT JOUW TAAL

God spreekt mijn taal…
ik hoef slechts te fluisteren
de woorden leest Hij van mijn mond.

God spreekt mijn taal…
als alle stemmen zwijgen
dan heeft God nog het laatste Woord.

God spreekt mijn taal…
als niemand mijn gestamel kan begrijpen
weet God alles van mijn diepste pijn.

God spreekt mijn taal…
als mensen mij niet meer kunnen bereiken
is daar Gods Hand, Hij zal er altijd zijn.

God spreekt mijn taal…
Hij vormt mij en bemint mij
spreekt woorden, die ik in mijn hart bewaar.

God spreekt mijn taal…
Zijn stem zal nimmer zwijgen
Hij kwam op aard
zodat ik Hem kan verstaan.

Hij werd zelfs mens
zodat ik Hem kan begrijpen
Hij werd als ons
en Hij spreekt ook JOUW taal!

God in jou

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
12
feb

GOD IN JOU

God hoef je niet te zoeken
in Israël of de Oekraïne
Hij is heel dicht bij
gewoon bij jou van binnen.

In de goede dingen, die je zegt of denkt
in een glimlach, die je iemand schenkt
in een vriendelijk gebaar
dan weet je zeker, God is daar.

In vergeving, die je iemand geeft
als je blij bent omdat je leeft
in je angst en diepste pijn
wil God heel dicht bij je zijn.

In Jezus, Zijn zoon, die stierf aan het kruis
in die plaats voor jou bereid, in het Vaderhuis
in eeuwig leven, dat wacht op jou
in die stem, die fluistert: “Kom maar gauw!”

Open je ogen, je bent nooit alleen
God is in en om je heen
open je oren en je zult verstaan
dan kun je samen met Hem verdergaan.

BLIJF IN GESPREK MET GOD

Blijf maar met Hem praten
al is het slechts één woord
een vloek, of een diepe zucht
zeker weten, dat God je hoort.

Alles is beter dan zwijgen
zwijgen als het graf
bewust willen vergeten
dat God jou dit leven gaf.

Huil maar, praat maar, roep het uit
schreeuw het van de daken
God slaat Zijn armen om je heen
en zal je nooit verlaten.

God heeft voor jou een luisterend oor
blijf je hart maar luchten
bij Hem mag je komen zoals je bent
je hoeft niet weg te vluchten.

Al praat je zonder woorden
en ben je weggekropen
blijf toch maar in gesprek met God
zo blijft de weg naar Hem steeds open.

GODS BORDUURWERK

Het gaat vaak niet zoals wij willen
we begrijpen niet dat het zo moet
we kunnen niet altijd zeggen
wat God doet, ja dat is goed.

We kunnen niet begrijpen
dat God alles overziet
wij zien slechts ons eigen deel
ons eigen leed, meer zien we niet.

God ziet van het borduurwerk
ook de bovenkant
wij zien slechts draden en knopen
dus alleen de onderkant.

God houdt heel het borduurwerk
veilig in Zijn Hand
Hij weet hoe het worden moet
Hij ziet de boven- èn onderkant.

Al struikel je over draden
en gaat het niet zoals je wil
vertrouw toch maar op God de Vader
Zijn weefgetouw staat nooit stil!