web analytics
Archive for the "Dicht bij God2" Category

U in mij

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
30
sep

U in mij

Heer ik wil graag bij U schuilen
huilen in Uw aanwezigheid
m’n tranen vrij laten stromen
van verdriet of diepe spijt.

Uw armen wil ik zo graag voelen
Uw warmte om mij heen
zeker weten U bent bij mij
U laat mij nooit alleen.

U wil ik kennen als mijn Vader
zo dicht bij en zo vertrouwd
verdriet en vreugde met U delen
omdat U zo veel van mij houdt.

Dank U vader in de hemel
grote God toch zo dicht bij
niets kan mij van U scheiden
ik in U en U in mij!

www.myplaceofpeace.com/u-in-mij

Alleen maar Liefde

U bent Liefde
alleen maar Liefde
dat is waar U uit bestaat
U kan alleen maar Liefde geven
in U is geen enkele haat.

U kan alleen maar liefhebben
ieder mens, alles wat leeft
vindt zijn oorsprong in Uw Liefde
die U overvloedig geeft.

U kunt Uzelf niet verloochenen
Liefde kan zich niet vergissen
Gods Liefde kent geen grenzen
Zijn Liefde hoef je nooit te missen.

www.myplaceofpeace.com/alleen-maar-liefde

Boven alle dingen

God staat boven alle dingen
Hij staat boven de tijd
Hij is in het verleden
in de toekomst en de eeuwigheid.

Hij kan het geheel overzien
heeft alles in de Hand
niet afhankelijk van plaats of tijd
of van een bepaald land.

Wij kunnen Hem niet begrijpen
en doorgronden evenmin
wel in Hem geloven en vertrouwen
God zit overal midden in.

Hij trekt ons naar zich toe
waar wij ons ook bevinden
verleden, heden en toekomst
kan Hij met elkaar verbinden.

En samen smelten
met de eeuwigheid
als de bazuinen klinken
dan is het Zijn tijd!

www.myplaceofpeace.com/boven-alle-dingen

Hier ben ik weer

Hier ben ik weer Heer
ik wil even met U praten
dicht bij U zijn
ik kan het niet laten.

Uw Liefde wil ik voelen
Uw armen om mij heen
Uw stem wil ik horen
ik wil niet alleen.

Hier ben ik weer Heer
niemand luistert naar mij
maar als U mij aankijkt
word ik weer blij.

Met U kan ik praten
huilen en klagen
kom ik tot rust
hoef ik niets meer te vragen.

www.myplaceofpeace.com/hier-ben-ik-weer

Meer Liefde Heer

Meer van Uw Liefde
meer van Uw kracht
meer van Uw Licht
dat schijnt in de nacht.

Meer van Uw vergeving
een vaste hoop
meer vertrouwen
in U oneindig groot.

Meer van Uw wijsheid
meer van Uw geduld
meer zijn als Jezus
met Uw Heilige Geest vervuld.

Ach Heer ik ben niets
als U niet in mij woont
Uw Hand op mij legt
en mij met Uw Liefde kroont.

In U ben ik alles
geliefd en bemind
U bent mijn Vader
ik ben Uw kind!

www.myplaceofpeace.com/meer-liefde-Heer

n.a.v. preek “God zegt: Gij zijt” ~ Ds. Ed Meenderink
www.kvdnvlaardingen.nl/dienst-27-september-2015-doopdienst-video/

Jij bent…

Jij bent een kind van God
dat mag je zeker weten
ook al kun je het niet voelen
en was je het gewoon vergeten.

Jij bent het zout der aarde
wat jij aanraakt krijgt weer smaak en kleur
je verspreidt zonder het te beseffen
Christus Liefde en Zijn geur.

Jij bent het Licht der wereld
dat in het duister straalt
al ben je een heel klein vlammetje
en denk je dat je faalt.

Jij bent het geknakte riet
dat God niet zal verbreken
Hij koestert je in Zijn Liefde
die jij weer door mag geven.

Jij bent een brief van Christus
door God zelf geschreven
een Liefdesbrief van Hem
die iedereen kan lezen.

Jezus heeft je ketens verbroken
je mag zijn als Hij
niets houdt jou gevangen
door Hem ben je werkelijk vrij.

Nog onvolmaakt toch kind van God
geliefd en ook bemind
je bent van Gods geslacht
je bent een Koningskind.

www.myplaceofpeace.com/jij-bent

Levend water

Als je tranen zich vermengen
met de stralen uit de douche
als in het ruisen van het water
God fluistert: “Alles komt weer goed”.

Als jij je niet voor kan stellen
dat Jezus ook voor jou Zijn leven gaf
en toch Zijn genade zo nodig hebt
iedere morgen elke dag.

Als in die warme waterstralen
Gods Liefde je zacht omarmt
als je snikken weer verstommen
wanneer Hij zo jouw hart verwarmt.

Hij reinigt en geneest je
met levend water diep van binnen
een schoon hart witter dan sneeuw
je mag weer opnieuw beginnen.

Als je de waterkranen dicht draait
blijft Zijn Liefde door jou heen stromen
waar jij je ook in bevindt
je mag altijd bij Hem komen!

www.myplaceofpeace.com/levend-water

Grote God, machtig Heer

Grote God, machtig Heer
in woorden kan ik U niet vangen
sterke God, Vredevorst
mijn hart kan zo naar U verlangen.

U wil ik kennen
van U wil ik houden
mijn leven aan U geven
U volkomen vertrouwen.

U blijft een mysterie
ondoorgrondelijk groot
een liefdevolle Vader
ik mag rusten op Uw schoot.

Ik hoef niets te vragen
te bewijzen of te presteren
dicht bij U mag ik zijn
en veel van U leren.

www.myplaceofpeace.com/grote-god-machtig-heer

Gods adem

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
30
jun

Gods adem

De zon tuurt stiekem
door een kier van de gordijnen
hij knipoogt naar me
en hij wenkt me zacht.

Ik spring uit bed
en open wijd de ramen
ik hoor de vogels zingen
zie de zon die naar me lacht.

Ik adem Gods adem
heel diep naar binnen
en ik voel me zweven
als een arend op de wind.

Zo wil ik deze dag beleven
dicht bij God de Vader
en blij en dankbaar
als een kind.

Dank U voor Uw Liefde

Dank U Heer voor Uw Liefde
voor de vreugde die zo maar
opspringt in mijn hart
dank U dat ik mocht ontwaken
op deze mooie nieuwe dag.

Voor het opgaan van de zon
iedere morgen weer
voor Uw rust en vrede
ook al gaat de storm te keer.

Voor het rollen van de donder
dan voel ik mij zo klein
voor het flitsen van de bliksem
dan wil ik heel dicht bij U zijn.

Voor Jezus die ik zien mag
in de mensen om mij heen
ook als ze het zelf niet beseffen
U laat nooit alleen.

Voor al die grote en kleine dingen
die U ons in Uw goedheid schenkt
voor Uw aanwezigheid in alles
dat U onze Vader bent.

Zo wil ik U danken Heer
ook al doet het leven soms pijn
het was fijn om zo maar even
heel dicht bij U te zijn.