web analytics
Archive for the "Dicht bij God2" Category

GOD IS WAAR JIJ BENT

God is daar, waar jij bent
in je huis, of op de straat
op kantoor, of op het veld
al je haren zijn geteld.

Bij elke stap en elke daad
is het God die naast je staat
in de kroeg of aan het front
er is geen plek waar God niet komt.

Houseparty of discotheek
ook daar is God geweest
aan drugs of aan de drank verslaafd
voor God ben jij heel veel waard.

Door jou, door mij, door ieder mens
wil Hij worden gekend
waar je ook heen gaat in de tijd
er is niets dat jou van Jezus scheidt.

EEUWIGE VADER

Eeuwige Vader, trouw en goed
een Vader die mij leven doet
oorsprong van mijn bestaan
Hij kent mijn zitten en mijn staan.

Hij weet van mijn geluk en mijn verdriet
Hij hoort mijn lofzang en mijn treurig lied
mijn eigen fouten mag ik maken
toch blijft Hij steeds over mij waken.

Als een Vader stil en zacht
drukt Hij mij telkens aan Zijn hart
Hij bemoedigt en bevrijdt
Mijn eeuwige Vader, los van de tijd.

God is met tederheid over jou bewogen
Zijn ogen kijken je vol Liefde aan
Hij wil het goede in jouw leven
Zijn Liefde zal altijd met je gaan.

Zijn tederheid ontsmet jouw wonden
geneest, vernieuwt en vergeeft
Hij wil alles nieuw maken
omdat Hij jou nieuw leven geeft.

Jij leeft omdat Hij je wilde
je schiep en vulde met Zijn Geest
Zijn levensadem heeft ingeblazen
zonder Hem was je er niet geweest.

Zijn geliefde kind mag je zijn
Hij noemt je dagelijks bij jouw naam
Hij is jouw Vader, Vriend en Meester
je bent gezegend in Jezus naam.

Daar staan we met z’n allen
op de drempel van het nieuwe jaar
steun zoekend bij God
en een beetje bij elkaar.

Eén been in het oude
de ander klaar voor de stap
of beide benen van de grond
voor een sprong om middernacht.

Vol goede moed of weifelend
om de stap te wagen
met hoop en met verlangen
of met een hart vol vragen.

Dankbaar en blij
kijken we achterom
of met spijt en verdriet
om wat nooit meer komt.

Wat we achter moeten laten
en er niet meer is
die ene lege plaats
het verdriet en het gemis.

Zo gaan we verder
het ongewisse tegemoet
maar één ding is zeker
God is Liefde, God is goed.

Ook in het nieuwe jaar
zal Hij er voor ons zijn
om ons te dragen als het nodig is
te delen in onze vreugde en pijn.

Het oude mogen we achter ons laten
het nieuwe is gekomen
een nieuw jaar, een nieuwe kans
met verwachtingen en dromen.

Reik elkaar de hand
doe eens wat minder druk
zoek Jezus in de stilte
dan kan 2013 niet meer stuk.