web analytics

BUIGEN OF BREKEN

Zo waar ik leef – zegt de Heer -,voor mij zal elke knie zich buigen,
en elke tong zal God loven”.
Romeinen 14 : 11, 12

Woorden om je aan vast te houden, als je het eigenlijk maar op wilt geven, omdat je al zo lang voor iemand bidt, dat hij of zij Jezus zal mogen leren kennen als zijn Redder en Zaligmaker.
We mogen blijven volharden in gebed en geloof, dat ook die persoon zich eenmaal over zal geven aan God.
Alle knie zal zich voor Hem buigen en belijden, Hij is Heer.
Wat een dag zal dat zijn.

Als we eenmaal voor God staan, dan kunnen we niet anders meer dan ons buigen voor Zijn grote macht en Liefde.
Nu mogen we voor Hem kiezen en strijden in gebed voor hen, die nog geen keuze gemaakt hebben.
Dit betekent niet dat wij altijd het resultaat van ons gebed zullen zien. Maar we mogen er wel op vertrouwen dat ons gebed verhoord zal worden.

Eenmaal zullen we allen voor God staan en verantwoording af moeten leggen van onze daden.
Jezus heeft Zijn leven gegeven voor ieder mensenkind, de keus is aan ons.
Het is alleen door Zijn genade dat wij die keus hebben, maak er gebruik van.

Tags: , , ,

This entry was posted on woensdag, februari 27th, 2013 at 22:06 and is filed under JUWEELTJES, overgave-juweeltjes. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed at this time.