web analytics

Vergeven

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven, Overgave
12
nov

Markus 11:25
Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.’

Vergeven

Vergeven is een noodzaak
het verandert en bevrijdt
je van een zware last
die je meedraagt in de tijd.

We hebben allemaal vergeving nodig
van God de Vader, onze Heer
Hij schenkt het ons vele malen
ook wij moeten vergeven, telkens weer.

Vergeven lijkt soms onmogelijk
het was te veel, te wreed
om zo maar te vergeven
wat een mens jou aan deed.

Bid maar tot God de Vader
Heer ik kan het niet
mijn hart lijkt wel van steen
er zit nog steeds zo veel verdriet…

dat ik dagelijks mee moet dragen
door wat een ander mij heeft aangedaan
ik kan zo maar niet vergeven
mijn hart is een beetje stil blijven staan.

Toch vraag ik U, wilt U het mij leren
aan Uw Hand en stap voor stap
zodat ik bevrijd word van mijn last
en er weer vrede komt in mijn hart.

Al mijn haat en bitterheid
zijn een deel geworden van mijn leven
wilt U mij daarvan bevrijden
aan U oh Heer wil ik het geven.

Dank U Jezus dat U het gaat doen
uit eigen kracht kan ik niet vergeven
maar U bent de balsem voor mijn hart
zodat ik weer in vrijheid kan leven.

Tags: , , ,

This entry was posted on vrijdag, november 12th, 2010 at 08:46 and is filed under GEDICHTEN Cobi, Leven, Overgave. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed at this time.