web analytics
Posts Tagged "volbracht"


De liefde aan het kruis
 
Ook Zijn hart is gebroken
toen Hij het leed van de wereld droeg
jouw vragen stelde
jouw tranen huilde
hetzelfde “waarom?”
aan Zijn Vader vroeg. 
 
Hij boog zich naar jou over
zag wel iedere traan
Zijn hart zo bewogen
toen Hij je bij het kruis zag staan. 
 
Hij voelde zelf jouw pijn en lijden
jouw wanhoop en jouw diepe smart
het doorboorde heel Zijn wezen
tot in het diepste van Zijn hart. 
 
Zijn eenzaamheid die de jouwe was
Zijn schreeuw naar God
in Zijn diepste nood
het was de Liefde
die daar hing aan het kruis
een Liefde zo oneindig groot. 
 
De hemel werd even gesloten
God keerde zich heel even om
tot Jezus riep “Het is volbracht”
nu roept God: “Kom maar, kom!”
 
www.myplaceofpeace.com/de-liefde-aan-het-kruis

HET IS VOLBRACHT

Ik denk aan de weg
die Jezus moest gaan
aan Zijn pijn en Zijn lijden
hoe Hij alleen kwam te staan.

Verlaten van mensen
van Vader en vriend
Hij droeg onze straf
Die Hij niet had verdiend.

Ik zie Hem daar hangen
een wond in Zijn zij
gehoond en bespuugd
voor jou en voor mij.

Ik hoor de echo van de slagen
die de spijkers door z’n handen sloeg
ik zie de striemen op z’n rug
Zijn zweet dat werd tot bloed.

Zijn Handen doorboord
op Zijn hoofd een doornenkroon
bloed uit zijn wonden
een Koningszoon.

Zijn intens van God verlaten zijn
De woorden: “Zie de mens”.
Zijn liefde voor de moordenaar aan het kruis
vergeving was Zijn laatste wens.

Stil ga ik de weg naar Golgotha
aan het kruis kniel ik neer vol ontzag
vrij van zonden en straf, voldaan is mijn schuld,
omdat Jezus alles heeft volbracht.

GOEDE VRIJDAG

Dat U daar voor mij hing, o Heer
dat U daar zo moest lijden.
Dat U zo voor mij stierf, o Heer
ik kan het niet begrijpen.

Ik weet o Heer, het moest gebeuren
ik weet, het voorhangsel moest scheuren.
Maar Heer, het doet mij toch zo’n pijn
dat U daar alleen, zonder God moest zijn.

Uw lijden is met geen pen te beschrijven
U ervoer onze zonden aan de lijve.
“Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?”
Waarom moesten mensen U zo haten?

Tot U riep: “Het is volbracht!”
Nu wordt het voor ons nooit meer nacht.
Ik dank U Heer, dat U Uw leven hebt gegeven
opdat wij voor eeuwig mogen leven.

Geen regenboog zonder kleur

Er is geen lijden zonder hoop
er is geen leven zonder dood
er is geen berg zonder dal
waarin God niet overwinnen zal.

Er is geen pijn zonder verdriet
er is geen traan die God niet ziet
er is geen ziekte zonder pijn
waar God niet bij kan zijn.

Er is geen regenboog zonder kleur
geen bloem zonder geur
geen oorlog zonder geweld
geen haar op je hoofd die God niet heeft geteld.

Er is geen duister zonder Licht
geen woorden zonder gedicht
geen dag zonder nacht
geen kruis dat Jezus niet heeft volbracht.

Er zijn geen fouten zonder spijt
geen overwinning zonder strijd
geen zonde in je leven
die God niet kan vergeven.

Er is geen Vader in de hemel
die jou niet al Zijn Liefde wil geven
er is geen hart zo koud als steen
of God slaat er Zijn armen liefdevol omheen.