web analytics
Posts Tagged "verdwalen"

U bent er bij

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overgave
4
jul

U BENT ER BIJ

Alles mogen we aan U geven
alles wat ons zo benauwt
één ding is zeker in ons leven
dat U van ons houdt.

Heden toekomst en verleden
liggen in Uw Hand
alles willen we aan U geven
omdat ons hart naar U verlangt.

Onze angsten en onze zorgen
wilt U voor ons dragen
we hoeven ze slechts los te laten
en het niet eens te vragen.

Als we struikelen of verdwalen
de wereld in en om ons beeft
dan houdt u ons vol Liefde vast
Uw Liefde die ons vrede geeft.

Zo kunnen we altijd verder
want U bent er bij
Jezus onze Rots en houvast
ik in U en U in mij.

jezusisdegoedeherder

JEZUS IS DE GOEDE HERDER

Jezus is de Goede Herder
Hij kent al zijn schaapjes bij hun naam
de schapen houden van hun Herder
en gaan nooit bij Hem vandaan.

Soms is een schaap ongehoorzaam
en luistert niet naar Jezus stem
het verdwaalt en begint te huilen
omdat hij de weg niet kent.

Het malse gras kan hij niet vinden
de weg is droog, zo heet en dor
was hij maar bij de Herder gebleven
dan was zijn buikje nu lekker vol.

Als de Herder ’s avonds thuis komt
telt Hij z’n schaapjes allemaal
maar dan schrikt de Herder vreselijk
één schaapje mist Hij, die is verdwaald.

Hij pakt z’n stok en gaat hem zoeken
over de bergen en door de dalen
Hij roept z’n naam en fluistert zacht:
“Stil maar, m’n kind, Ik kom je halen”.

Dan hoort Hij zachtjes klaaglijk blaten
de Herder knielt bij het schaapje neer
neemt het teder in Zijn armen
nu is het stil en huilt niet meer.

De Herder is blij en verzorgt de wonden
kijkt het schaap vol Liefde aan
het is nu veilig en bij Hem geborgen
nooit gaat het meer bij Jezus vandaan.

DE GOEDE HERDER

De Herder houdt veel van Zijn schapen
Hij kent ze allemaal bij naam
als ze ’s avonds naar de stal gaan
raakt Hij ze één voor één in Liefde aan.

Een aaitje hier, een knuffel daar
er is geen schaap dat Hij vergeet
de schapen houden van de Herder
omdat Hij hen verzorgt en eten geeft.

De Herder telt ook alle schapen
Hij weet hoeveel het er moeten zijn
als er één schaapje is verdwaald
doet dat de Herder heel veel pijn.

Hij laat de andere schapen achter
en zoekt net zo lang tot Hij het vindt
Hij neemt het voorzichtig in Zijn armen
en verzorgt het als Zijn eigen kind.

Jij mag ook een schaapje wezen
van Jezus, Hij wil jouw Herder zijn
bij Zijn kudde mag je horen
Hij draagt je als je verdriet hebt of pijn.

Ga maar naar Jezus, Hij is jouw Herder
als je goed luistert dan hoor je Zijn stem
Hij roept jouw naam, want Hij houdt van jou
ga nu maar gauw, je hoort bij Hem!

Hij is jouw toevlucht
al is je hart dor en droog
Hij is jouw sterkte
ook met een klein en zwak geloof.

Al kun je het niet voelen
dwaal je rond door een diep dal
Hij is en blijft jouw God
die je altijd helpen zal.

Als je dreigt te verdwalen
wijst Hij je de weg omhoog
met jouw blik gericht op Jezus
zie je weer de regenboog.

Hef je hoofd omhoog
naar de bergen om je heen
Hij geeft je nieuwe kracht
dwars door alles heen.

Daar mag je op vertrouwen
niets kan jou van Hem scheiden
zelfs in het diepste dal
zal Zijn Hand je leiden.