web analytics
Posts Tagged "uitzicht"

UITZICHT ZONDER GRENZEN

In de kabelbaan van het leven
zweven we naar omhoog
soms heel snel of tergend langzaam
op weg naar de regenboog.

Soms blijft de kabelbaan steken
of hij stort in de diepte neer
we kunnen het niet begrijpen
en weten het niet meer.

Op weg naar die prachtige hoogte
met een uitzicht dat niets kan evenaren
hebben we alles achter ons gelaten
om de top te kunnen behalen.

Te voet gaan we moeizaam verder
anderen schieten ons voorbij
hun kabelbaan toont geen gebreken
ze lijken vrolijk en altijd blij.

We vorderen langzaam voetje voor voetje
en rusten op het zachte mos
tot onze ogen open gaan
voor de schoonheid van de schepping van God.

De valleien en diepe dalen
de heuvels met ontluikend groen
de prachtige kleuren de zingende vogels
de heerlijke geur van een bloeiende bloem.

Al is de tocht vol met gevaren
al struikelen we keer op keer
er is Iemand die ons steeds weer opricht
Jezus Christus onze Heer.

Hij leidt ons omhoog naar die top in de verte
waar het Licht blijft schijnen dag en nacht
waar een uitzicht zal zijn zonder grenzen
en het mooiste nog op ons wacht. ..

GOD KAN ER IETS MEE

“Het geknakte riet breekt Hij niet af,
de kwijnende vlam zal Hij niet doven”.
Psalm 42 : 3

Wat is er kwetsbaarder dan geknakt riet of een kwijnende vlam.
Je kan er niets meer mee en het lijkt geen enkel nut meer te hebben, het einde is in zicht.

Maar voor God is niets hopeloos, al ziet het er nog zo uitzichtloos uit, al kan niemand je nog hoop geven, bij God is er altijd hoop en uitzicht.
Hij kan zelfs een kwijnende vlam weer op doen laaien als een groot vuur.
Hij kan ook het geknakte riet weer helen, zodat het fier rechtop komt te staan.

Als God dat met het geknakte riet kan of met een kwijnende vlam, dan kan Hij dit zeker ook met jou.
Jij die zo waardevol en kostbaar bent in Zijn ogen.

Hoe jouw toestand of omstandigheden ook zijn, God kan er iets mee.
Bij God is alles mogelijk.

Als je wankelt

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Oud/Nieuwjaar
14
feb

ALS JE WANKELT
(op de drempel van het nieuwe jaar)

Voor allen die eenzaam zijn
voor hen die denken
dat ze zijn vergeten
voor hen die lijden
de wanhopigen
die niets meer zeker weten…

Voor hen die steeds maar dieper
lijken weg te zakken
voor de twijfelaars
de zieken
de sterken en de zwakken…

Voor jou dus en voor mij
voor die grote, stoere bink
voor die kleine, oude vrouw
voor dat verweesde kind…

Voor ieder die op de drempel
van het nieuwe jaar
wankelend stil blijft staan
die de sprong niet durft te wagen
die niet verder durft te gaan…

Het lijden kan zo hevig zijn
dan rest je maar één ding
God beter leren kennen
Hij geeft je leven weer zin.

Hij geeft je hoop en uitzicht
en toch weer nieuwe kracht
kijk niet om maar zie op Jezus
het beste komt nog
als je het van Hem verwacht.

moddergevecht

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi
14
sep

Moddergevecht

Wij hebben ook wel eens het gevoel alsof we vast zitten in de modder, we lijken steeds dieper weg te zinken, zonder hoop of uitzicht.
Ook David kende die gevoelens en hij verwoordt ze zo duidelijk en herkenbaar in Psalm 40.
Ik ben zo blij dat God David de mogelijkheden heeft gegeven om al zijn gevoelens, positief of negatief te verwoorden in de Psalmen zodat wij ze zouden kunnen lezen en er moed en vertroosting in kunnen vinden.

Want ook hier weer komt het keerpunt, David verlangt naar de Heer en hij wacht op Hem.
Zo’n roep om hulp wordt altijd door God gehoord. Die uitgestoken hand naar God wordt altijd door Hem in Liefde gevat.

God trekt je uit de modder en plaatst je hoog op een rots.
Je omstandigheden kunnen nog steeds heel moeilijk zijn. Je moet misschien nog steeds knokken om je hoofd boven water te houden. Maar je bent je weer bewust van het feit, dat er Iemand met je mee vecht. Je krijgt weer hoop en uitzicht en je ervaart weer de kracht en liefde van God, als jij je hand uitstrekt naar Jezus en je uit de modder laat trekken. Je wordt als het ware boven de omstandigheden uitgetild.

Daar begint het bij ons, met die uitgestoken hand…de rest doet Jezus.

Moddergevecht

Jezus houdt van vuile handen
van modder is Hij ook niet bang
Hij is geen God vanuit de hoogte
maar houdt je vast, levenslang.

Als jij in de modder valt
laat Jezus je niet stikken
Hij kijkt je met Liefde aan
en komt languit naast je liggen.

Het liefst was Hij je voor geweest
om je val te breken
Hij biedt jou Zijn leven aan
wil je Hem het jouwe geven?