web analytics
Posts Tagged "stand houden"

Gods trouw houdt stand

Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg,
hield uw trouw mij staande, HEER.
Toen ik door zorgen werd overstelpt,
was uw troost de vreugde van mijn ziel.
Psalm 98 : 18 NBV

Steeds als ik geen moed meer had, hebt U mij vol liefde geholpen.
Als ik bang was en vol zorgen, hebt U mij getroost en blij gemaakt.
Psalm 98 : 18 BGT

Deze twee vertalingen heb ik beide gebruikt. De BGT spreekt me zo aan omdat hij, door het eenvoudige taalgebruik, heel dicht bij komt.
Dezelfde tekst in de NBG vertaling spreekt van
Gods trouw, een anker en een zekerheid, die we nooit hoeven te missen. Hij is getrouw en zal ons nooit laten staan.

Bovenstaande teksten kunnen je helpen om terug te denken aan tijden van weleer. Mooie momenten waarin we God mochten leren kennen en Zijn Liefde mochten ervaren.
Misschien wel heilige momenten, die niet in woorden te vangen zijn, maar die we nooit zullen vergeten.

Het is goed om daar aan te denken als het leven pijn doet, het verdriet ons overstelpt en de twijfel misschien wel aan ons knaagt.
God is getrouw, Hij heeft je eerder geholpen toen je het moeilijk had. En Hij zal je ook nu helpen, net als toen.
God verandert niet, wij wel, onze omstandigheden ook. Maar Gods trouw houdt stand.
Hij zal er zijn als je geen moed meer hebt, als je bang bent, je zorgen maakt, getroost wil worden.
En uiteindelijk zal hij alles omkeren in vreugde.

Kijk maar terug en vat daaruit weer nieuwe moed omdat die God van toen ook nu jouw leven in Zijn Hand houdt.
God is getrouw!

www.myplaceofpeace.com/gods-trouw-houdt-stand