web analytics
Posts Tagged "schild"

Onze toevlucht

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
26
jul

Onze toevlucht

God is een toevlucht en een schild
een redder in de nood
onder Zijn vleugels mag je schuilen
Zijn Liefde is zo groot.

Zijn gedachten zijn niet te peilen
Zijn Schepping wonderschoon
Hij is heilig en hoog verheven
toch zo dichtbij door Jezus Gods Zoon.

In Zijn armen mag je huilen
Zijn trouw houdt eeuwig stand
Hij antwoordt als je roept
en je in de nacht naar Hem verlangt.

Hij vervult je met Zijn Liefde
in de morgen telkens weer
in Zijn schaduw ben je veilig
doet het leven minder zeer.

Zijn trouw is schild en pantser
Zijn Liefde houdt eeuwig stand
kijk eens wie er naast je loopt
weet dat Hij ook naar jou verlangt.

n.a.v. Psalm 91

www.myplaceofpeace.com/onze-toevlucht

Het antwoord

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
25
okt

Het antwoord

Hij zet je hoog op een rots
klein en toch zo groot
Hij bergt je in Zijn tent
veilig bij Hem op schoot.

Zijn schild is om jou heen
krachtig en zo sterk
geen pijl kan daar door heen
jij bent Gods kind, Zijn werk.

Hij omgeeft je met Zijn Licht
in het diepste duister
Hij hoort je voor je roept
of je schreeuwt of fluistert.

Hij wijkt niet van je zijde
houdt jou in Liefde omvat
Hij ziet elke traan
bewaart ze als een schat.

Geef maar alles aan Hem over
alleen Hij kan het dragen
wees maar stil Hij voert jouw strijd
Jezus is het antwoord op jouw vragen.

www.myplaceofpeace.com/het-antwoord

 

EEN SCHILD VAN LIEFDE

Psalm 3 : 4
U, Heer, bent een schild om mij heen,
U bent mijn eer, U houdt mij staande.

In een opwekkingslied n.a.v. dit psalmvers staat zelfs: “… en U heft mijn hoofd omhoog”.

Toen ik pas mocht ontdekken dat God een persoonlijke relatie wil met ieder van ons, ook met jou en mij, was dit lied een van de eerste liederen, die ik hoorde en mee mocht zingen.
Het maakte diepe indruk op mij, God, die ons helemaal wil omsluiten in Zijn Liefde, de geborgenheid, die Hij ons wil schenken.
Hij ziet het als wij moedeloos met gebogen hoofd rond lopen.
Hij neemt zelfs de moeite om met zachte Hand je hoofd op te tillen, zodat je Hem weer in de ogen kan zien.
Dan ontdek je een Liefde, die met geen pen is te beschrijven en die je nooit meer kwijt wil raken.

God is een schild rondom ons, niet alleen boven, onder, voor en achter ons, maar rondom ons. Dit betekent dat niets of niemand er door heen kan als wij onze bescherming zoeken bij God, onze Vader.
We zijn dan als het ware helemaal omsloten door Zijn Liefde, door Zijn koorden van Liefde, die niet knellen, maar beschermen, leiden en verbinden, daar waar nodig is.
Zijn Liefde houdt ons staande, we kunnen niet ten ondergaan want Hij richt ons op en is als een veilige schild om ons heen.
Hij wil onze steun en toeverlaat zijn in alle momenten van ons leven.
Zo mag jij je veilig en geborgen weten, waar je ook door heen gaat.

Laat God je hoofd maar op tillen en kijk eens in Zijn liefdevolle ogen.
Je zult er een Liefde in ontdekken die je niet kunt bevatten, als je ziet hoe veel Hij van je houdt!