web analytics
Archive for the "In het dal" Category

Liedje van verlangen

Zou God mij ook zo missen
zoals ik Hem soms mis
als ik Hem niet kan vinden
en alles vlak of duister is?

Zou Hij ook zo verlangen
naar het Paradijs
samen wandelen in de Hof
geen gehaast en alle tijd?

Ken jij ook dat gevoel
zo onbestemd toch zo bekend
dat je hier slechts ten dele
en nooit ten volle wordt gekend?

Verlang jij ook zo naar je Vader
die je Abba pappa noemen mag
die jou altijd heeft gekend
en je in den beginne al zag?

Een verlangen dat geen mens
ooit vervullen kan
toch blijf ik er naar verlangen
mijn hele leven lang!

www.myplaceofpeace.com/liedje-van-verlangen

Ik heb jou zo lief!

Spelen op de golven
van de grote levenszee
kopje onder dan weer boven
en God gaat overal met je mee.

In het water op het droge
op de berg en in het dal
waar wij ook door heen gaan
Vader God was er al.

Hij plaveit de wegen
stilt de golven
beveelt zee en wind
niets ontgaat Hem
alles ziet Hij
en Hij draagt je als Zijn kind

De golven kunnen keihard beuken
het water onpeilbaar diep
dwars door alles heen fluister Hij
“Mijn kind Ik heb jou zo lief!”

www.myplaceofpeace.com/ik-heb-jou-zo-lief

In mijn cocon

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
3
dec

In mijn cocon

Ik voel me ingesponnen
in een web van eenzaamheid
ver weg en verlaten
alleen in de tijd…

Als een rups in een cocon
gevangen in de nacht
duizenden draden verwijderd
van de schoonheid die op haar wacht.

De draden zijn als een pantser
van al maar bezig zijn
in woorden en in daden
in gedachten en in pijn.

Maar zelf de stappen moet nemen
gedreven door een instinct
op weg naar mijn verlossing
en zo de weg weer vindt

naar Jezus die mij wil bevrijden
uit mijn zelf gesponnen cocon
samen breken we draad voor draad
ik kom Heer Jezus, ja ik kom!

www.myplaceofpeace.com/in-mijn-cocon

 

Breek de hemel open
(aardbeving Italië)

Ik kan het niet meer aanzien
oh lieve Vader God
al die rouwende mensen
getroffen door een vreselijk lot.

Die kinderen zonder ouders
ouders zonder kind
dit kan toch zo niet doorgaan
alsof mens en aarde steeds dieper zinkt.

Hoe diep kunnen we vallen
wat een verschrikkelijke tijd
wie kan er straks nog troosten
als de bodem van de beker lijkt bereikt?

Waar moeten we U vinden
wie weet er nog de weg
wie droogt er al die tranen
zoveel geliefden voor altijd weg?

Kom toch Here Jezus
dat was toch eens Uw plan
we weten het nu wel zeker
dat niemand zonder U leven kan.

Breek de hemel open
daal op aarde neer
neem ons in Uw armen
dan pas komt er vrede weer!

www.myplaceofpeace.com/breek-de-hemel-open

Geen dal zo diep

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
23
aug

Geen dal zo diep

Als de nacht gevallen is
het donker mij omsluit
als de stilte hoorbaar is
mijn hart zachtjes huilt.

Als de drukte van de dag
met de zon is mee gegaan
mijn gedachten vast gelopen
in het schijnsel van de maan.

Als niemand mijn tranen ziet
ik niet meer weet wie ik ben
gaat de hemel een stukje open
en hoor ik Gods zachte stem.

Het Licht breekt dan door alles heen
als een bliksemschicht in de nacht
vol Liefde noemt God mijn naam
Hij heeft op mij gewacht.

De nacht is niet meer donker
een warme deken om mij heen
de stilte hemelse muziek
ik ben niet alleen.

Geen dal zo diep
geen hart zo koud
of Gods Liefde is groter
omdat Hij van je houdt.

www.myplaceofpeace.com/geen-dal-zo-diep

Op de eerste plaats

En weer was ik het vergeten
zag ik reuzen op mijn weg
vergeten te vertrouwen
dat Jezus naast me loopt
juist op die donkere weg.

Overrompeld door angst
moederziel alleen
terwijl naast mij
een Vriend loopt
het is Jezus
Hij slaat zijn armen
vol Liefde om mij heen.

Hoe komt het toch
dat ik steeds weer vergeet
wie mijn Houvast is
mijn Zekerheid mijn Rots

dat ik meer oog heb
voor drempels en obstakels
en de aanwezigheid vergeet
van mijn Vader God?

Oh Heer help en leer mij
U als Koning boven aan
dan pas kan ik in vrijheid leven
als U op de eerste plaats
in mijn leven mag staan.

www.myplaceofpeace.com/op-de-eerste-plaats

Wacht toch niet langer

Ontferm U Heer
de nacht is gevallen
de dag is verdwenen
en het is zo bitter koud.

De angst is toegeslagen
de Liefde is niet meer
het lijkt alsof niemand
meer van de ander houdt.

De duivel gaat rond
als een briesende leeuw
verslindend de christenen
met huid en haar.

En niemand leeft meer
zoals U het hebt bedoeld
maar ieder voor zich
en met God zijn ze klaar.

Oh kom toch Heer Jezus
voleindig Uw plan
het is bijna te laat
en het duurt al zo lang.

Wacht toch niet langer
het is de hoogste tijd
vergeef ons en red ons
we hebben zo’n spijt.

De mensheid vergaat
in een poel van diepe smart
ontferm U Heer Jezus
geef ons een nieuw hart.

Wij belijden onze zonden
en buigen het hoofd
we prijzen Uw naam
U bent God oneindig groot!

www.myplaceofpeace.com/wacht-toch-niet-langer

 

Brussel

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
23
mrt

Brussel

Hier zullen we nooit aan wennen
het is te diep, te wreed
mensen uit het leven weggerukt
omdat een ander dit nodig leek.

Die haat is alles vernietigend
de Liefde vermorzeld tot op het bot
geraakt tot in het diepst van onze ziel
en in het Vaderhart van God.

Onschuldige mensen die moeten lijden
was Uw lijden dan niet genoeg
U hebt toch alles al voor ons gedragen
hoewel niemand er om vroeg?

Och Heer ontferm U
troost en bemoedig
sla Uw armen om Brussel heen
zie Uw wereld, zo verloren
kom Heer Jezus
laat ons niet alleen!

“Ik neem de wereld in Mijn armen
Ik sluit Brussel in Mijn hart
Ik draag jullie in dit lijden
ook Ik ben gebroken van smart.

En toch zal de Liefde overwinnen
houd vast aan die hoop
die nooit vergaat
als door barensnood heen
komen er andere tijden
ook al lijkt het of de wereld vergaat.

Wees nu maar stil
en zorg voor elkander
alleen de Liefde kan haat verslaan
het laatste woord ligt niet in het lijden
maar in Pasen
dan zal de dood niet meer bestaan!”

www.myplaceofpeace.com/Brussel

Zo dicht nabij

Posted by: Cobiin In het dal
26
feb

Zo dicht nabij

Dank U Heer dat U alles weet
mijn diepste pijn en stil verlangen
die niet in woorden zijn te vangen
onbestemde roerselen van mijn ziel
als ik in eerbied voor U kniel.

Dank U dat U er altijd voor mij bent
beter dan ik mijzelf ken
mijn angsten en mijn boze dromen
altijd mag ik bij U komen.

U wacht op mij als ik U vergeet
wijst mij de weg als ik die niet weet
U richt mij op wanneer ik val
U draagt mij door het diepste dal.

Als ik niet weet hoe ik verder moet
dan bent U daar want God is goed
Uw stok en staf vertroosten mij
U bent mij steeds heel dicht nabij!

www.myplaceofpeace.com/zo-dicht-nabij

Ik schaam me zo

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
23
jan

Ik schaam me zo…

Ik schaam me zo
ik word steeds kleiner
leven in dit benepen land
waar tolerantie is verdwenen
neemt de haat de overhand.

Waar land van afkomst je lot bepalen
als een merkteken op je hoofd
een “terrorist” word je gemaakt
als niemand meer in je gelooft.

Eens was ik trots op ons kikkerland
een Nederlander te mogen zijn
nu voel ik me machteloos, geschokt
schaam me soms om mens te zijn.

Vaders zonder kinderen
moeders in een oorlogsland
mijlenver van elkaar gescheiden
verlangend naar vrede
zonder angst.

Al bij voorbaat afgewezen
ook hun kinderen nog zo klein
zo blijft de haat het van de liefde winnen
kan niemand ooit gelukkig zijn.

Ik walg van die beelden
van protest en valse angst
waar zelfs geweld niet wordt gemeden
tegen een vluchteling
die naar vrede verlangt.

We hoeven dit niet te accepteren
dat de grootste schreeuwer wordt gehoord
luister naar de zachte stem van je hart
dan weet ik zeker dat je iets anders hoort!

www.myplaceofpeace.com/ik-schaam-me-zo