web analytics
Archive for the "In het dal" Category

WANHOOPSDAAD

Als een donderslag bij heldere hemel
als een bliksemschicht
die de lucht doorklieft
zo voel ik plots
God zijn verdriet
over dit leven
door Hem gegeven
nu genomen
tot een eind gekomen…

Wie kende zij gedachten?
wie weet van zijn angstige nachten?
wie zag de wanhoop achter dat gesloten gezicht?
hoe lang heeft Hij gezocht en niet gevonden?
met wie voelde Hij zich nog verbonden?

Wat ging vooraf aan die wanhoopsdaad
naar wie heeft hij gevraagd?
wie hoorde die schreeuw om hulp die niet kwam?
wie is het die hem zijn leven ontnam?

O God, vergeef hem
’t is Uw kind
zorg dat hij nu
echte vrede vindt.

DE ENIGE TROOST

Te diep, te veel, te erg, te wreed
niet te peilen, zo veel leed
zo veel pijn, zo veel verdriet
zo veel tranen, die God ziet.

Hij wil je troosten
dicht bij Zijn hart.
kruip maar opschoot
vertel Hem je smart.

Hij huilt met je mee
Hij heeft ook verdriet
Hij droogt je tranen
God heeft je lief.

Zo heeft God het nooit bedoeld
Alleen Hij weet wat jij nu voelt.

(zie ook Gedichtenkaarten Overlijden)

GODS UITGESTREKTE ARM

Wilde snikken
vanuit je keel
tranen die stromen
het zijn er teveel.

Een God die meelijdt
dag aan dag
een God die wacht
en niets verwacht.

Een mensenkind
in een heel diep dal
Gods uitgestrekte arm
die haar helpen zal.

Strek je uit naar Hem
geef Hem maar die pijn
je hoeft niet alleen
Hij wil er voor je zijn.

NU DE STRIJD GESTREDEN IS…

Nu de strijd gestreden is
toch weer oplaait als een vlammend vuur
nu de tijd zo kostbaar is
iedere minuut en ieder uur…

Nu alle hoop vervlogen is
op herstel en op geluk
nu je hart gebroken is
je bent van binnen volkomen stuk…

Dan is er ÉÉN die toch kan geven
wat jij in één klap hebt verloren
je hoop, je leven en geluk
blijven Hem altijd toebehoren.

Hij schenkt het weer, maakt alles nieuw
en vormt jou weer tot één geheel
Zijn Liefde helpt jou los te laten
Hij geeft je kracht en huilt met je mee.

Laat maar los en geef je over
aan die God vol Liefde en trouw
hoor Zijn stem, Hij fluistert zacht:
“Kom maar bij Mij, Ik houd van jou!

Ik draag je door de hemelpoort
er is plaats voor jou dicht aan Mijn hart
in Mijn armen mag je rusten
kom maar m’n kind, Ik heb op je gewacht!”

(zie ook Gedichtenkaarten Overlijden)

Nog even Heer

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal, Overgave
16
feb

NOG EVEN HEER

Oh Heer, nog even huilen
nog even treuren om al dat leed
nog even gewoon m’n ogen sluiten
net doen alsof het nooit zo is geweest.

Nog even niet naar die beelden kijken
nog even geen pijn en verdriet om me heen
nog even dromen zoals U het bedoeld had
geluk en vrede, stil en sereen.

Oh Heer ik kan m’n ogen niet sluiten
m’n oren niet toedoen voor die kreten om hulp
ik kan alleen maar m’n handen vouwen
tot U me weer met Uw Liefde vervult.

Laat m’n voeten gaan waarheen U me wilt leiden
zodat m’n hart zal zijn waarheen U me zendt
maak me sterk Heer om pijn en leed te verzachten
zodat iedereen weet dat U er bent.

ALS IK MAAR GODS LIEFDE ZIE

Als je lamgeslagen bent
en steeds verder dreigt weg te zakken
als je niet de kracht kunt vinden
om jezelf weer op te pakken…

Als een deken van ellende
je bij het ontwaken dreigt te verstikken
als je er niet aan kunt ontsnappen
en het liefst onder je dekbed zou blijven liggen…

Als alleen een lied
je nog echt kunt raken
als je opeens beseft…
God heeft me niet verlaten!

Als je plotseling hoort
“Weest stil en weet, Ik ben jouw God”
dan krabbel je bevend overeind
en voel je weer de Hand van God.

Zodat je struikelend stap voor stap
weer hoop en uitzicht ziet
’t is goed waarheen mijn weg ook gaat
als ik maar Gods Liefde zie.

iniederziekenhuis

IN IEDER ZIEKENHUIS

Jezus is in ieder ziekenhuis te vinden
Hij loopt de gangen op en neer
staat stil bij ieder kinderbedje
de tranen druppelen op hen neer.

Hij neemt hen teder in Zijn armen
en drukt hen zachtjes aan Zijn hart
“Stil maar m’n kind, Ik ben bij je”
Z’n gezicht vertrokken van diepe smart.

Z’n lippen prevelen lieve woordjes
Hij zingt zacht een wiegelied
ik zie dat Zijn schouders schokken
van emoties en verdriet.

Hij strijkt zacht over pijnlijke plekken
en droogt traantjes teder af
tot er een lach verschijnt op een gezichtje
dan zie ik ook bij Hem een lach.

Zo gaat Jezus verder alle dagen
uur na uur en dag en nacht
Hij helpt alle leed en pijn te dragen
brengt hoop en licht in een donkere nacht.

Ik sluit m’n ogen wil niet meer vragen
naar het waarom, waarheen, waarvoor
ik wil alleen nog helpen dragen
want zo gaat Jezus ons nog altijd voor.

GEDICHT ZONDER WOORDEN

Mensen hebben woorden nodig
zonder woorden ben je zo leeg
maar soms schieten woorden volkomen te kort
als het met lijden te maken heeft.

We kunnen lijden niet begrijpen
we kunnen het ook niet verstaan
we kunnen alleen maar Jezus volgen
en naast een mens die lijdt gaan staan.

We kunnen alleen maar zijn handen pakken
een arm om een schouder een hand die je drukt
samen lijden en zwijgen is het enige dat rest
samenzijn in Gods liefde geeft rust.

Zo wil ik nu heel stil bij je zijn
en sla mijn armen om je heen
Gods tranen vermengen zich met de onze
en we weten…we zijn niet alleen!

Hoe moet ik leven?

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
15
feb

HOE MOET IK LEVEN?

Ik weet niet eens hoe ik moet leven
het leven ben ik soms zo moe
alles is vlak ‘k heb niets te geven
waar gaat het leven met mij naar toe?

Naar omhoog of naar beneden
op de berg of in het dal
of blijf ik maar willoos hangen
zien waarheen de wind waaien zal?

Waar is m’n wil, m’n kracht gebleven
m’n blijdschap, spirit en m’n geluk
waarom heb ik het opgegeven
voel ik me diep van binnen stuk?

Ben ik de weg kwijt naar m’n Vader
heb ik er wel echt naar gezocht
of trok de wereld met al z’n charmes
en vergat ik te zoeken naar Vader God?

Liep ik met kleppen voor m’n ogen
m’n hart gevuld met klatergoud
is daarom al mijn hoop vervlogen
en voel ik mij zo troosteloos koud?

Heer hier ben ik, ‘k ben niet waardig
om een kind van U te zijn
ik wil alles aan U geven
help me Heer zoals U te zijn.

HET LIJDEN VAN EEN KIND

Het lijden van een kind
is het ergste dat bestaat
ze zouden moeten leven
onbewust van angst en kwaad.

Ze zouden moeten spelen
in een zonnige bloemenwei
met een vader en een moeder
broertjes, zusjes, samen blij.

Ze zouden moeten zingen
uit volle borst, een vreugdelied
velen weten niets van zingen
maar kennen alles van verdriet.

Laten we bouwen aan een wereld
waar elk leven wordt geëerd
waar God de eerste plaats krijgt
waar de Liefde nog regeert.

Laten we bij onszelf beginnen
hier en nu, op dit moment
help ons Vader in de hemel
zodat elk kind weer Liefde kent.