web analytics
Archive for the "In het dal" Category

Even schuilen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
15
feb

EVEN SCHUILEN

Mag ik even bij U schuilen
zo maar Heer bij U op schoot
want ik kan alleen maar huilen
Heer, de wereld is in nood.

Kom toch gauw, U bent zo nodig
in deez’ wereld zo goor en grauw
kinderen kunnen niet meer lachen
niemand die zegt: Ik houd van jou.

Mag ik even m’n ogen sluiten
voor het leed, het doet zo’n pijn
‘k wil heel even niets meer horen
Uw kind wil ik alleen nog zijn.

Uw Liefde wil ik enkel voelen
Uw armen om mij heen
mij even in de hemel wanen
een bloemenwei met U alleen.

Uw Liefde voel ik door Mij stromen
een bron die nooit verdroogt
maar zich verspreidt als het mag stromen
door ieder mens waar Jezus in woont.

Nu kan ik wel weer verder leven
U vulde mij met Uw Liefde weer
ik ontving het van U om uit te delen
dank U Jezus, het gaat wel weer.

Help

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
14
feb

HELP

Help ons Heer,
de wereld staat in brand
wij kunnen het niet zelf
het loopt volkomen uit de hand.

We zijn van U vervreemd
verbonden met het kwaad
ontferm u Heer, vergeef ons
het is nog niet te laat.

Alleen de dieren kennen
nog de oorsprong van hun bestaan
wij zijn de weg kwijt Heer
zo ver bij U vandaan.

Ontferm U Heer en help ons
we belijden onze schuld
en buigen ons voor U neer
heb nog wat geduld.

Wij zijn als de verloren zoon
na een lange moeilijke reis
U hebt zo lang op ons gewacht
eens wordt de wereld weer een Paradijs.

Abortus

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
14
feb

ABORTUS

Al mocht je hier niet leven
een foetus, in mensenogen onvolmaakt
toch was je gewenst
omdat God je heeft aangeraakt.

Al denken mensen te beschikken
over leven en over dood
toch heeft God het laatste woord
want Zijn Liefde voor jou is oneindig groot.

Al kreeg je niet de kans
te worden als ieder mensenkind
God zal jouw leven toch voleindigen
omdat Hij jou van waarde vindt.

Want je bent en blijft een Parel
geborgen in Gods Hand
ook voor Jezus was hier geen plaats
Hij kreeg ook geen kans.

Jouw reis op aarde is nooit begonnen
beëindigd door een mensenhand
maar je bent wèl aangekomen
bij God in het beloofde land.

Toch weer vrede

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2, In het dal
12
feb

TOCH WEER VREDE

Als het leven een hel is
een speelbal van het lot
zich niets aan lijkt te trekken
van God of van gebod…

Als het duister in je leven
de overhand heeft
als er niemand lijkt te zijn
die nog echt om je geeft…

Als depressie en angst
je leven beheerst
als je positief denken
volkomen hebt verleerd…

Leg dan je hoofd maar
veilig in Gods schoot
Hij houd je vol Liefde vast
tot alle pijn is gedoofd.

Al kun je het niet voelen
al lijkt je zelf een beetje dood
Gods Liefde is sterker
Hij overwon zelfs de dood.

Hij is groter en sterker
dan elke pijn of smart
Hij voelt met je mee
legt Zijn Handen om je hart.

Zodat stukje bij beetje
jouw pijn weer geneest
Hij is jouw Geneesheer
die heel veel om je geeft.

Wees nu maar stil
geef Hem alles wat je bindt
zodat je weer rust krijgt
en echte vrede vindt.

Dan kun je toch weer verder
al ga je twee stappen vooruit en één 1 terug
door Hem zul je overwinnen
Hij geeft jou je leven terug!

Jezus, jouw anker

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
12
feb

JEZUS, JOUW ANKER

Ik zie steeds jouw ogen
vol pijn en verdriet
om wat men jou aandeed
ze begrijpen het niet.

Ze vragen om liefde
een arm om je heen
maar je trekt je terug
en blijft moederziel alleen.

Zoekend en tastend
naar een anker, een rots
grijp maar het anker
dat is Jezus, jouw God.

Hij kan alles geven
waar je zo naar verlangt
Zijn Liefde voor jou
houdt eeuwig stand.

Bij Hem mag je schuilen
ook voor jou is er plaats
Hij droogt je tranen
daarvoor is het nooit te laat.

ALS DE WERELD STIL STAAT

Als de wereld stil staat
als de dag verdwijnt
je toekomst slechts een donker gat
dat in het niets verdwijnt…

Als het leven je ontvliedt
een ongelijke strijd
als de dood steeds nader komt
als de tijd verstrijkt…

Dan wacht Jezus daar op jou
sterker dan de dood
Hij overwon hem ook voor jou
Zijn liefde voor jou is levensgroot.

Wees maar niet bang, Hij draagt jou nu
je hoeft niets meer te zeggen
dan alleen je moede hoofd
veilig aan zijn borst te leggen.

Hij draagt jou door de Hemelpoort
in een wereld van Liefde en Licht
je mag Jezus nu aanschouwen
van aangezicht tot aangezicht.

Tòch weer licht

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
11
feb

TÒCH WEER LICHT

Als het doek is gevallen
het applaus is verstomd
als het donker is geworden
niemand gaat en niemand komt…

Als je afhankelijk bent geworden
van de mensen om je heen
niet meer kan, maar zo graag zou willen
waar kun je dan nog heen?

Waar is troost, waar is bevrijding
waar is hoop, waar is nog kracht
wie kan er nog voor je strijden
in deze lange donkere nacht?

Waar is die goede vriend gebleven
dat bemoedigende woord, dat lieve gebaar
waar is die arm om je schouder
waar ben je nog veilig en zonder gevaar?

Bij Jezus kun je alles vinden
rust, bevrijding, hoop en kracht
Hij is jouw Vriend, Hij wil voor je strijden
Zijn eeuwige armen houden jou omvat.

Dus geef je maar over, laat je maar leiden
als je voor Zijn Liefde bent gezwicht.
Voor Jezus moet het duister wijken
ook aan jouw einder gloort toch weer nieuw Licht!

Is er nog hoop?

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
11
feb

IS ER NOG HOOP?

De wereld huilt
de tranen stromen neer
als een dichte grijze sluier
regendruppels, steeds maar meer…

geen sprankje zon
geen straaltje licht
een gesluierde vrouw
zonder gezicht…

triest en grijs
goor en grauw
is er nog hoop
voor mij, voor jou?

Mijn hoop is van de Here
die aard’en hemel schiep
Zijn Licht en waarheid schijne
ook al zit ik nog zo diep.

Here red mij

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
11
feb

HERE, RED MIJ!

Red mij Heer, want ik verdrink
’t is of ik steeds dieper zink
’t water stijgt tot boven m’n hoofd
’t heilig vuur is langzaam gedoofd.

Wanhoop overspoelt mij
vloed is het winnende getij
m’n hoofd gebogen naar benee’
‘k zie alleen maar die woeste zee.

Maar ik weiger te verdrinken
‘k wil niet in de diepte zinken
de duivel jaag ik weg in Jezus’ naam
door U mag ik in de overwinning staan.

Vanuit het dal kijk ik omhoog
dan zie ik weer Uw regenboog
schitterende kleuren, stralend licht
als ik m’n oog maar op Jezus richt.

Dement

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
10
feb

DEMENT

Hij kijkt me aan
maar ziet me niet
hij hoort me wel
maar luistert niet.

Zijn lege blik
dwars door mij heen
naar die andere wereld
van hem alleen.

Kon ik maar bij hem binnenkomen
om zo z’n dromen mee te dromen
maar hij is er wel
en hij is er niet…

Heeft hij pijn…?
Heeft hij verdriet…?

Zo wachten we stil
hand in hand
misschien hebben we samen
naar God verlangt?