web analytics
Posts Tagged "toevlucht"

Onze toevlucht

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
26
jul

Onze toevlucht

God is een toevlucht en een schild
een redder in de nood
onder Zijn vleugels mag je schuilen
Zijn Liefde is zo groot.

Zijn gedachten zijn niet te peilen
Zijn Schepping wonderschoon
Hij is heilig en hoog verheven
toch zo dichtbij door Jezus Gods Zoon.

In Zijn armen mag je huilen
Zijn trouw houdt eeuwig stand
Hij antwoordt als je roept
en je in de nacht naar Hem verlangt.

Hij vervult je met Zijn Liefde
in de morgen telkens weer
in Zijn schaduw ben je veilig
doet het leven minder zeer.

Zijn trouw is schild en pantser
Zijn Liefde houdt eeuwig stand
kijk eens wie er naast je loopt
weet dat Hij ook naar jou verlangt.

n.a.v. Psalm 91

www.myplaceofpeace.com/onze-toevlucht

Hij is jouw toevlucht
al is je hart dor en droog
Hij is jouw sterkte
ook met een klein en zwak geloof.

Al kun je het niet voelen
dwaal je rond door een diep dal
Hij is en blijft jouw God
die je altijd helpen zal.

Als je dreigt te verdwalen
wijst Hij je de weg omhoog
met jouw blik gericht op Jezus
zie je weer de regenboog.

Hef je hoofd omhoog
naar de bergen om je heen
Hij geeft je nieuwe kracht
dwars door alles heen.

Daar mag je op vertrouwen
niets kan jou van Hem scheiden
zelfs in het diepste dal
zal Zijn Hand je leiden.