web analytics

BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN ZOON

Het is en blijft je kind
al is hij nog zo groot
je lijdt en sterft een beetje mee
want jouw liefde voor hem is groot.

Zo lijdt God ook met jou
en sterft telkens weer
bij het lijden van Zijn kinderen
het doet Hem toch zo’n zeer.

Hij verloor ook Zijn Zoon
die stierf aan het kruis
maar overwon de dood
keerde terug naar Zijn Vaders Huis.

Opdat jouw zoon nu ook
vrij tot God mag gaan
Jezus nam Hem bij de Hand
samen kwamen ze bij de Vader aan.

Hij stond al op de uitkijk
te wachten op Zijn kind
“Jij bent Mijn geliefde zoon
welkom Thuis, Mijn kind!

Dat dit warme welkom
jou mag troosten in je verdriet
maar ook jou, Zijn geliefde kind
vergeet Hij niet.

NU PAPA ER NIET MEER IS

Ik weet, je hebt nu veel verdriet
het doet van binnen pijn
omdat papa is gestorven
en niet bij je kan zijn.

Hij is nu bij Jezus in de hemel
een Vriend die er ook voor jou wil zijn
Hij zal je troosten elke dag
als je verdriet hebt of pijn.

Je mag Hem alles vertellen
hoe jij je ook voelt
Jezus kan heel goed luisteren
en weet precies wat jij bedoelt.

En als je moet huilen
omdat je papa zo mist
dan slaat Hij Zijn armen om je heen
weet dat Hij altijd bij je is.

Nu lijkt het nog zo donker
maar het Licht zal weer gaan schijnen
datzelfde Licht schijnt ook voor papa
het zal nooit verdwijnen.

Denk maar aan alle fijne dingen
die je met papa mocht beleven
hij zal altijd in je hartje zijn
veel van je houden
en je nooit vergeten!

Net als Maria (Pasen)

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
22
mrt

Net als Maria (Pasen)

Hoe zou het zijn om Maria te wezen
om bij het lege graf te staan beven
van stille verwondering, angst en verdriet
omdat Jezus was verdwenen en mij verliet?

Hoe zou het zijn als een engel zou verschijnen
mij vertelde dat Hij leefde
toen heel de aarde beefde
vol ontzetting en ontzag
omdat Jezus opstond uit het graf?

Hoe zou het zijn
om Zijn stem weer te horen
mijn naam uit Zijn mond
terwijl ik dacht
dat ik Hem had verloren?

Hoe zal het zijn
als ik net als Maria
eens voor Hem mag staan
en Hij mij welkom heet
met een nieuwe naam?

Een nieuw lichaam om te dansen
een nieuw hart zuiver en schoon
en Jezus te mogen aanschouwen
de opgestane Heer, Gods geliefde Zoon.

DANK U DAT IK LEVEN MAG

Het is niet vanzelfsprekend
dat ik leven mag
het is een geschenk, een wonder
iedere nieuwe dag.

Een dag om te beleven
tot eer en glorie van Zijn naam
genieten van de grote en kleine dingen
in liefde naast elkander staan.

Dank U Heer mijn hart loopt over
vol blijdschap kniel ik voor U neer
U wil ik volgen heel mijn leven
U gaf mij het leven weer.

De toekomst ligt weer voor mij open
U weet de weg en kent de tijd
aan Uw Hand mag ik verder gaan
U wil ik prijzen tot in eeuwigheid.

Goedemorgen zondag

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven2
17
mrt

GOEDEMORGEN ZONDAG

Zondagmorgen
een dag om te omarmen
om banden aan te halen
en elkaar te verwarmen.

Opstaan in de vroegte
of heel laat in de morgen
geen wekker en geen files
even zonder zorgen.

Zondagmorgen
anders dan gewoon
een dag om God te prijzen
en Jezus, Zijn eigen Zoon.

Het hoogste lied te zingen
of stil zijn in Zijn aanwezigheid
vandaag is alles anders
en heb ik alle tijd.

Wat heb ik toch een mooie naam
van mijn aardse vader meegekregen
hij is al zo lang bij de Heer
ik zal hem nooit vergeten.

Zo brengt de stilte van de morgen
de herinneringen boven
een traan drupt langs mijn wang
want ik mis hem al zo lang….

Cobi van der Hoeven-Zondag

Onlangs zag ik op de televisie een foto van twee broers. Ze waren, dacht ik, 14 en 17 jaar en de jongste had het syndroom van Down.
Wat mij raakte was de onvoorwaardelijke liefde die de jongste jongen uitstraalde naar zijn grote broer.
Hij keek met zo’n intense liefdevolle blik op naar zijn broer, dat het me diep ontroerde.
Hij adoreerde zijn broer, vertrouwde hem en verwachtte die natuurlijke volkomen overgave vanzelfsprekend ook van hem.
De oudste broer had zijn arm om hem heen geslagen en stond iets gebogen naar hem toe.
Ook zijn toewijding voor zijn jongere broer was duidelijk maar zijn lengte en leeftijd zaten hem iets in de weg.
Het was zo mooi en vertederend om te zien.

Het deed me denken aan de toewijding en onvoorwaardelijke liefde van Jezus voor ieder van ons.
Soms voelen we ons er een beetje ongemakkelijk bij, wat moeten we met al die liefde. We weten ons er soms geen raad mee, want liefde ontvangen betekent automatisch ook liefde uitdelen.
Liefde is altijd in beweging en vermenigvuldigt zich steeds meer, we kunnen het niet alleen voor onszelf houden.

In die jongen met het syndroom van Down zag ik Jezus.
Zijn volkomen overgave, zijn onvoorwaardelijke liefde.
Zo kijkt Jezus ook naar jou en mij.
Het is aan ons of we die blik beantwoorden en ons koesteren in die liefde.

Ik denk dat wij soms meer gehandicapt zijn dan deze mensen met het syndroom van Down.
Ik zou me zo voor kunne stellen dat zij in het Koninkrijk van God de eerste zullen zijn, want zo heeft God het bedoeld.

Ere aan God

Posted by: Cobiin Dank/aanbidding, GEDICHTEN Cobi
13
mrt

ERE AAN GOD

De bomen wit
de wereld wit
de grond
waar nog geen voetstap ligt

zo ongerept en wonderschoon
het doet me denken aan Gods Zoon
die zuiver en van zonde vrij
de wereld redde, ook jou en mij.

Geen vogel zingt
geen geluid weerklinkt
een nieuwe dag
die weer begint

door sneeuw bedekt
nog ongerept
tot ik er
mijn eerste voetstappen zet.

De betovering is verbroken
de nieuwe dag is aangebroken
die vol verwachting voor mij ligt
als een ongeschreven liefdesgedicht.

Woorden kan ik nu niet vinden
maar mijn hart begint vanzelf te zingen
klanken stil en wonderschoon
tot eer en glorie van Gods Zoon.

INHOUD:

Gedichtenkaarten Bemoediging

Gedichtenkaarten Bemoediging 2

Gedichtenkaarten Bemoediging 3

Gedichtenkaarten voor de kids

Gedichtenkaarten Pasen

Gedichtenkaarten Verjaardagen

Gedichtenkaarten Overlijden

ALS GOD JOU WEER IN MIJN ARMEN LEGT

Nooit zal ik jou echt mogen kennen
al woonde je dicht onder m’n hart
al voelde ik je hartje kloppen
nooit zal ik genieten van jouw lach.

Je bewegingen heb ik mogen voelen
heel stevig of zo vlinderzacht
ik heb je zachtjes mogen strelen
met blijdschap werd je door ons verwacht.

Maar blijdschap is nu ver te zoeken
het veranderde in rouw
je ging nog voor je werd geboren
weet je nu wel hoeveel ik van je houd?

Ik sta hier nu met lege handen
jij bent veilig in Gods Hand
Hij voleindigt wat Hij in jou is begonnen
je bent nu in ’t Hemels Vaderland.

Eenmaal zal ik jou ten volle kennen,
dan is er niets meer dat ik mis,
als God jou weer in mijn armen legt
en alle tranen van mijn ogen wist.

Het kruis

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Goede Vrijdag
8
mrt

HET KRUIS

Als ik denk aan het kruis
word ik verdrietig en blij
Jezus stierf daar
voor jou en voor mij.

Als ik denk aan Zijn lijden
zo intens en zo diep
Zijn van God verlaten zijn
Hij had de wereld zo lief.

De spijkers door Zijn handen
de doornenkroon op Zijn hoofd
het spotten en de slagen
van alles werd Hij beroofd.

Niets bleef er nog over
van Zijn leven en Zijn eer
Hij gaf het vrijwillig op
en legde alles neer.

Om jou en mij te besparen
wat Hem is overkomen
nooit te worden verlaten
en eeuwig bij God te mogen wonen.

Ik kan alleen maar stamelen
en knielen bij het kruis
dank U Jezus voor dit offer
voor U is mijn hart een Huis.