web analytics

EEN ding is zeker

Posted by: Cobiin Bemoediging2
1
mrt

Blijf maar in het goede geloven
al voel jij je nog zo klein
in Gods Liefde voor alle mensen
een kind van God mogen zijn.

Genieten van de kleine dingen
waar het werkelijk om gaat
vertrouwen op Jezus Christus
die altijd naast je gaat.

Je hart wagenwijd open zetten
voor de mensen om je heen
teleurstelling en pijn incasseren
dat hoef je niet alleen.

Steeds weer opnieuw mogen beginnen
ook wanneer je de fout in gaat
iedere dag een nieuwe kans
waardoor je moedig voorwaarts gaat.

Blijf daar maar in geloven
ook al doet het leven pijn
één ding is zeker
Gods geliefde kind mag je altijd zijn!

JE HEBT EEN GROTE BROER, WIST JE DAT?

“Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben allen één en dezelfde oorsprong en daarom schaamt Hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen”.
Hebreeën 2 : 31

Hij die heiligt….dat is Jezus, zij die geheiligd worden… dat mogen wij zijn.
En het mooie is dat we net als Hij dezelfde oorsprong hebben, we komen uit dezelfde roots en hebben dezelfde Vader.
We mogen ons de broeders en zusters van Jezus noemen en dat zijn we ook.
Jezus noemt ons zo en Hij schaamt zich er niet voor, Hij stelt zich als het ware gelijk aan ons.

Hier in het aardse leven heb ik één broer en naarmate ik wat ouder word ga ik dat steeds meer waarderen. Ik voel me met hem verbonden. God heeft hem gevormd in dezelfde baarmoeder als waarin ik mocht groeien. Iets dat zo intiem is, dat hebben wij mogen delen.

Zo mogen ook wij ons verbonden voelen met onze “broer” Jezus.
Hij staat ons zeer dicht nabij, Hij is het niet vergeten waar Hij vandaan komt. Wij kunnen het ons soms niet meer herinnereren, hoewel er altijd een diep verlangen naar meer, naar volmaaktheid en heiligheid in ons blijft.
Jezus is gekomen om ons daarbij te helpen, Hij is al heilig en wij mogen het worden met Zijn hulp.
Daar bedoel ik geen “heilig boontje” mee, maar gewoon weer weten waar je vandaan komt, wie je bent en wie je mag worden, door Jezus.
Fijn hè om zo’n grote broer te hebben. Hij weet de weg, volg Hem maar, ook vandaag.

SCHEIDEN DOET LIJDEN

Dit is een waarheid als een koe, waarmee we allemaal op de een of andere manier te maken krijgen.
Soms lijkt het wel of ons leven alleen maar uit scheiden bestaat.
Scheiden van een geliefde, een moeder, een vader, een vriend, gezondheid, werk, bezit, etc.
Er zijn zoveel dingen die voor ons van waarde zijn en waar we soms van moeten scheiden, gewild of ongewild…. en meestal is dat laatste het geval.

Scheiden veroorzaakt veel pijn en verdriet en het kan ons heel onzeker maken.
Is er nog wel iets dat zeker is?
Blijft er nog wel iets overeind staan in mijn leven dat voor mij van waarde is?
Waar haal ik mijn zekerheid vandaan als er niets meer zeker is?

Één ding is zeker voor ons allemaal en dat is de Liefde van God die Hij heeft voor ieder van ons, ongeacht wie we zijn, waar we zijn of waar we door heen gaan.
Zijn Liefde voor jou is onvoorwaardelijk, zeker en nergens van afhankelijk.
Er is ook helemaal niets dat die onbaatzuchtige Liefde kan veranderen of doen afnemen of zelfs laten verdwijnen.
Die mogelijkheid bestaat gewoon niet, want God is zelf Liefde.
Hij kan niet anders dan jou en mij in Zijn hart sluiten en je daar voor altijd veilig bewaren en koesteren met Zijn Liefde.

Er is IEMAND waar je nooit van hoeft te scheiden, zelfs al zou je het zelf willen.
Onze God en Vader blijft altijd van je houden, van Hem scheiden is onmogelijk.
Zijn Liefde voor jou blijft altijd bestaan!

Bidden

Posted by: Cobiin JUWEELTJES, leven-juweeltjes
27
feb

BIDDEN

Wat is bidden?
Daar zijn vast vele antwoorden op.
Een paar hele mooie uitspraken die ik las in “Dagelijks brood” een dagboekje van Jos Brink:
– Je in Gods Handen laten vallen
– Op Gods adem komen
– Je keert je naar binnen
– Zoeken naar Gods aanwezigheid in jezelf

Persoonlijk spreekt de uitspraak “Je in Gods Handen laten vallen” mij het meeste aan. Hier kan ik me wel in vinden.
Wat is er eigenlijk eenvoudiger dan je in Gods Handen laten vallen?
Daar is niet veel voor nodig dan volkomen overgave èn vertrouwen dat God er is èn je op zal vangen.
Zeker mogen weten dat God je nooit zal laten vallen. Zijn eeuwige armen zijn altijd onder je.

Je valt als je niet meer in staat bent om te staan, te zwak of te ziek of te moe of uitgeput.
Als je alles hebt gegeven of juist niets meer kunt geven.
Dàn is God daar om je op te vangen in Zijn veilige armen en aanwezigheid.

Voor mij is dat een vorm van bidden, die me het meeste aanspreekt.
Woorden schieten zo vaak te kort en kun je lang niet altijd vinden om uit te drukken wat er in je omgaat.
Gelukkig is dat voor God niet nodig, Hij ziet het hart aan.
Hij weet wat we nodig hebben nog voor we Hem er om vragen.

Wat een geruststelling hè, laat je maar vallen vandaag.
Je mag zeker weten dat je een zachte landing maakt in Gods veilige armen.

WE ZULLEN DOORGAAN

“Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën en kies rechte paden,
zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest”.
Hebreeën 12 : 12

Wat een heerlijke tekst hè.
Wie heeft er wel eens last van knikkende knieën of het gevoel of we ontwricht zijn, letterlijk en figuurlijk.
We zijn dan amper in staat om onze ene voet voor de ander te zetten, laat staan de juiste weg te kiezen.
En toch is het mogelijk volgens deze tekst.
Aangezien deze woorden, woorden van God zijn, mogen we er ons aan vast houden en moed en kracht uit putten.

Niet door bij de pakken neer te gaan zitten. Nee, juist om door te gaan, ondanks beperkingen, verdriet en leed waar we mee om moeten gaan.
Juist dan kan God ons genezen en gebruiken daar waar Hij ons heeft bedoeld.

Dit is niet afhankelijk van onze omstandigheden, maar van ons vertrouwen op een God, die alle paden in ons leven kan effenen.
Hij brengt je tot grote hoogte en dit geldt ook voor deze dag, nu en op dit ogenblik.

Hij is voor ons

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
27
feb

HIJ IS VOOR ONS

“Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten, zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen:
De Heer is mijn helper. Wat zouden mensen mij kunnen doen?”
Hebreeën 13 : 5b, 6

Als we zo al die bemoedigende teksten lezen in de Bijbel lijkt het wel of we onaantastbaar zijn.
Misschien zijn we dat ook wel? In ieder geval wel als het om onze ziel gaat.
Ons lichaam is kwetsbaar en draagt ook de gevolgen van de zondeval met zich mee.
Daar knokken we soms dagelijks mee.
Maar niemand kan onze ziel beschadigen. Iemand kan wel op je ziel trappen, zoals wij dat zo mooi uit kunnen drukken. Althans, zo voelt het dan, maar dan nog is niemand in staat om onze ziel te roven uit de Hand van God.
Daaruit komt hij voort en daarin keert hij weer, wat we in die tussentijd op aarde ook hebben meegemaakt.

Wij kunnen elkaar soms veel pijn doen, maar gelukkig hebben we niet de macht om elkaars heil te ontnemen.
Niets of niemand kan daar tussen komen.

We hebben een sterkte God aan onze zijde, die ons nooit zal verlaten.
Als Hij voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

ALS JE IN WIJSHEID TE KORT SCHIET

“Komt een van u wijsheid te kort?
Vraag God er om en hij, die aan iedereen geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt,
zal u wijsheid geven.
Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel.
Jakobus 1 : 5, 6a

Wijsheid is een kostbaar goed.
Salomo wist dat en hij koos voor wijsheid, terwijl hij ook voor rijkdom en vele andere aardse zaken had kunnen kiezen.
Hij wilde zijn volk goed kunnen leiden en de juiste adviezen geven.
God gaf hem toen ook de dingen die hij niet had gevraagd. Salomo werd gezegend door God.

In Jakobus staat dat we Vol vertrouwen en zonder twijfel aan God mogen vragen om wijsheid, als we voelen dat we daarin te kort schieten.
En wie niet?
We mogen er van overtuigd zijn dat God ons die wijsheid dan ook zal schenken, zodat we naar Zijn wil kunnen handelen.

We lijken hierin soms op arme bedelaars, die op de hoek van de straat zitten en lijdzaam afwachten of er iemand is die hen een aalmoes zal schenken.

Maar wij mogen daar anders mee omgaan. We zijn bepaald geen bedelaars, maar koningskinderen die gebruik mogen maken van Gods wijsheid. Hij schenkt het ons graag als wij Hem daarom vragen.

We hoeven niet te twijfelen als we ons zo laten leiden door God.
Want we mogen weten dat we handelen vanuit de wijsheid die God ons heeft geschonken.

Het beste deel

Posted by: Cobiin Jezus-juweeltjes, JUWEELTJES
27
feb

HET BESTE DEEL

“Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.”
Lucas 10 : 42

Er is maar één ding noodzakelijk en dat is het beste deel, zegt Jezus tegen Martha.
Hij zegt dat niet alleen tegen Martha maar tegen ieder van ons.

Eigenlijk is dat het deel waar we vaak de meeste moeite mee hebben. Stil worden en aan de voeten van Jezus gaan zitten en luisteren naar Zijn stem.
De drukte, de zorgen en de verplichtingen van iedere dag slokken ons soms zo op, dat we de rust om stil te zijn bij God niet eens kunnen vinden.
Toch is dat het beste deel, volgens Jezus.

Natuurlijk is zo’n moment van rust op vele manieren in te vullen, dat is voor ieder weer anders.
Maar het is wel een tijd, waarin je het meeste gezegend wordt en waardoor je juist de dag weer beter aan kunt.
Een moment van rust om de dag die komen gaat of die voorbij is in Gods Handen te leggen.

Het is gewoon even die uitgestrekte Hand pakken van Jezus en mogen voelen hoe Hij hem teder drukt en zegt: “Samen kunnen we het aan, ook deze dag”.

Zo’n gelegenheid laat je toch niet voorbijgaan?

Spring maar

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
27
feb

SPRING MAAR

“Nadert tot God dan zal hij tot u naderen”.
Jakobus 4 : 8a

We mogen zelf daadwerkelijk actie ondernemen om tot God te komen.
Het is een stap, die we zelf kunnen zetten, een keus die we zelf mogen maken.
Zo’n stap zal niet ongemerkt voorbijgaan, want we mogen dan zeker weten dat God er ìs.
Hij reageert direct op onze roep, Hij antwoordt en Hij zal bij je zijn.

Dit betekent niet dat God ons alleen laat tot het moment dat wij Hem roepen.
Nee, maar het betekent wel dat God wacht op ònze roep, op ònze stap naar Hem toe.
Hij zal zich aan niemand opdringen, maar staat wel altijd klaar om jou in Zijn armen te sluiten.
Zoals een kind vol vertrouwen een sprong neemt in de armen van zijn vader, zo mag ook jij
die sprong nemen in Gods veilige armen.

Waag de sprong maar, Hij zal er zijn om je door deze dag heen te dragen.

JE BENT NOOIT ALLEEN

“God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen”.
Petrus 5 : 10b

Een vers eerder staat dat God ons geroepen heeft om deel te krijgen aan Zijn eeuwige luister, ook al moeten we nog een korte tijd lijden.
Het is duidelijk dat we in alles aan Jezus gelijk mogen worden; Zijn lijden, Zijn sterven, Zijn opstanding en Zijn eeuwige luister.
Maar waar we ook door heen gaan op dit moment, God zal ons er de kracht voor geven, we hoeven niet te wankelen.
Het is een belofte, die Hij ons heeft gegeven, waar we op mogen vertrouwen en waar we ons aan vast mogen houden als het moeilijk is.

Er is ook hoop een een zeker weten dat het lijden van deze tegenwoordige tijd gelukkig maar tijdelijk is, er staat ons zo veel moois te wachten.
Maar ook nu mogen we al in Zijn heerlijkheid delen en ons één voelen met Hem.
Hij kent ons geluk, Hij weet van ons verdriet, Hij weet ook hoe het zal worden.
Je bent nooit alleen.