web analytics

Een dag zonder einde (Goede Vrijdag)

Een dag die past in deze tijden
van tranen en verdriet
van angsten en vreselijk lijden
van God verlaat mij niet.

Van een moeder die haar kind ziet sterven
van spotten en van hoon
van een doornenkroon
een speer in de zijde
van Jezus Gods eigen Zoon.

Maar ook een dag die spreekt van Liefde
voor ieder mens voor jou en mij
waar Jezus Zijn leven heeft gegeven
deze beker ging niet voorbij.

Een dag van hoop en van verlangen
naar een nieuwe wereld die komen gaat
van overwinning in de strijd
het is nog niet te laat.

Een dag van stilte en van knielen
stamelend danken bij het kruis
dank U Jezus voor dit lijden
U opent voor ons de weg naar Huis.

Dit is een dag zonder einde
met juist een nieuw begin
want Jezus leeft en wij met Hem
die zekerheid geeft je leven zin.

www.myplaceofpeace.com/een-dag-zonder-einde-goede-vrijdag

Brussel

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
23
mrt

Brussel

Hier zullen we nooit aan wennen
het is te diep, te wreed
mensen uit het leven weggerukt
omdat een ander dit nodig leek.

Die haat is alles vernietigend
de Liefde vermorzeld tot op het bot
geraakt tot in het diepst van onze ziel
en in het Vaderhart van God.

Onschuldige mensen die moeten lijden
was Uw lijden dan niet genoeg
U hebt toch alles al voor ons gedragen
hoewel niemand er om vroeg?

Och Heer ontferm U
troost en bemoedig
sla Uw armen om Brussel heen
zie Uw wereld, zo verloren
kom Heer Jezus
laat ons niet alleen!

“Ik neem de wereld in Mijn armen
Ik sluit Brussel in Mijn hart
Ik draag jullie in dit lijden
ook Ik ben gebroken van smart.

En toch zal de Liefde overwinnen
houd vast aan die hoop
die nooit vergaat
als door barensnood heen
komen er andere tijden
ook al lijkt het of de wereld vergaat.

Wees nu maar stil
en zorg voor elkander
alleen de Liefde kan haat verslaan
het laatste woord ligt niet in het lijden
maar in Pasen
dan zal de dood niet meer bestaan!”

www.myplaceofpeace.com/Brussel

Dank in de morgen

Het mooiste van het vroege voorjaar
vind ik het vogelgezang
het getjilp en gekwetter
waar ik de hele winter naar verlang.

Dat vrolijke geluid
is een streling voor het oor
jaagt muizenissen uit mijn hoofd
zodat ik Gods stem weer hoor.

Die mij vertelt van een nieuwe wereld
die spoedig komen zal
van tranen die nooit meer zullen vloeien
van de Liefde die regeren zal.

Zo dank ik God
voor deze nieuwe dag
en begroet ik de ochtendstond
met een stralende lach.

www.myplaceofpeace.com/dank-in-de-morgen

Zo dicht nabij

Posted by: Cobiin In het dal
26
feb

Zo dicht nabij

Dank U Heer dat U alles weet
mijn diepste pijn en stil verlangen
die niet in woorden zijn te vangen
onbestemde roerselen van mijn ziel
als ik in eerbied voor U kniel.

Dank U dat U er altijd voor mij bent
beter dan ik mijzelf ken
mijn angsten en mijn boze dromen
altijd mag ik bij U komen.

U wacht op mij als ik U vergeet
wijst mij de weg als ik die niet weet
U richt mij op wanneer ik val
U draagt mij door het diepste dal.

Als ik niet weet hoe ik verder moet
dan bent U daar want God is goed
Uw stok en staf vertroosten mij
U bent mij steeds heel dicht nabij!

www.myplaceofpeace.com/zo-dicht-nabij

Boven alle dingen

God staat boven alle dingen
Hij staat boven de tijd
Hij is in het verleden
in de toekomst en de eeuwigheid.

Hij kan het geheel overzien
heeft alles in de Hand
niet afhankelijk van plaats of tijd
of van een bepaald land.

Wij kunnen Hem niet begrijpen
en doorgronden evenmin
wel in Hem geloven en vertrouwen
God zit overal midden in.

Hij trekt ons naar zich toe
waar wij ons ook bevinden
verleden, heden en toekomst
kan Hij met elkaar verbinden.

En samen smelten
met de eeuwigheid
als de bazuinen klinken
dan is het Zijn tijd!

www.myplaceofpeace.com/boven-alle-dingen

Hier ben ik weer

Hier ben ik weer Heer
ik wil even met U praten
dicht bij U zijn
ik kan het niet laten.

Uw Liefde wil ik voelen
Uw armen om mij heen
Uw stem wil ik horen
ik wil niet alleen.

Hier ben ik weer Heer
niemand luistert naar mij
maar als U mij aankijkt
word ik weer blij.

Met U kan ik praten
huilen en klagen
kom ik tot rust
hoef ik niets meer te vragen.

www.myplaceofpeace.com/hier-ben-ik-weer

Ik houd je vast

Een regenboog tussen donkere wolken
met hier en daar wat flarden zon
’t is alsof God tot mij fluistert:

“Wees maar niet bang
Ik kom
al lijkt alles zo onzeker
weet je niet hoe het zal gaan
Ik ben bij je alle dagen
blijf in Liefde naast je staan.

Mijn kracht zul jij hierin ervaren
Mijn rust en vrede bovendien
Ik houd je vast
laat je nooit los
vertrouw op mij
je zult Mij zien!”

www.myplaceofpeace.com/ik-houd-je-vast

Iedere morgen weer

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven2
1
feb

Iedere morgen weer

Uw trouw is iedere morgen nieuw
genade op genade
genoeg voor één enkele dag
vertrouwen op onze Vader.

Geef ons heden ons dagelijks brood
zoals manna in de woestijn
morgen zorgt God opnieuw
vandaag wil Hij er voor ons zijn.

Verlang niet terug naar Egypte
omdat het toen beter leek
blijf niet hangen in het verleden
als Ik je hoop en toekomst geef.

Ik ben de God
die voor jou wil zorgen
op de berg
en in de woestijn
leef in het heden
denk niet aan morgen
ook dan zal Ik er voor je zijn!

www.myplaceofpeace.com/iedere-morgen-weer

Geen begin en geen einde

U bent alles voor mij God
alles wat ik niet vinden kan
wat ik denk te ontberen
waar ik naar verlang.

U bent mijn Schuilplaats
en mijn Rots
ik mag Uw kind zijn
U mijn Vader God.

U geeft mij moed
en nieuwe kracht
wanneer ik eenzaam
ben of zwak.

Uw Liefde is
als een schild om mij heen
veilig en geborgen
U laat nooit alleen.

U vormde mij
in de moederschoot
U draagt mij Heer
dwars door de dood.

De Alpha en Omega
en alles er tussen in
een begin zonder einde
een einde zonder begin.

www.myplaceofpeace.com/geen-begin-en-geen-einde

Ik schaam me zo

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
23
jan

Ik schaam me zo…

Ik schaam me zo
ik word steeds kleiner
leven in dit benepen land
waar tolerantie is verdwenen
neemt de haat de overhand.

Waar land van afkomst je lot bepalen
als een merkteken op je hoofd
een “terrorist” word je gemaakt
als niemand meer in je gelooft.

Eens was ik trots op ons kikkerland
een Nederlander te mogen zijn
nu voel ik me machteloos, geschokt
schaam me soms om mens te zijn.

Vaders zonder kinderen
moeders in een oorlogsland
mijlenver van elkaar gescheiden
verlangend naar vrede
zonder angst.

Al bij voorbaat afgewezen
ook hun kinderen nog zo klein
zo blijft de haat het van de liefde winnen
kan niemand ooit gelukkig zijn.

Ik walg van die beelden
van protest en valse angst
waar zelfs geweld niet wordt gemeden
tegen een vluchteling
die naar vrede verlangt.

We hoeven dit niet te accepteren
dat de grootste schreeuwer wordt gehoord
luister naar de zachte stem van je hart
dan weet ik zeker dat je iets anders hoort!

www.myplaceofpeace.com/ik-schaam-me-zo