web analytics

Wacht toch niet langer

Ontferm U Heer
de nacht is gevallen
de dag is verdwenen
en het is zo bitter koud.

De angst is toegeslagen
de Liefde is niet meer
het lijkt alsof niemand
meer van de ander houdt.

De duivel gaat rond
als een briesende leeuw
verslindend de christenen
met huid en haar.

En niemand leeft meer
zoals U het hebt bedoeld
maar ieder voor zich
en met God zijn ze klaar.

Oh kom toch Heer Jezus
voleindig Uw plan
het is bijna te laat
en het duurt al zo lang.

Wacht toch niet langer
het is de hoogste tijd
vergeef ons en red ons
we hebben zo’n spijt.

De mensheid vergaat
in een poel van diepe smart
ontferm U Heer Jezus
geef ons een nieuw hart.

Wij belijden onze zonden
en buigen het hoofd
we prijzen Uw naam
U bent God oneindig groot!

www.myplaceofpeace.com/wacht-toch-niet-langer

 

De mallemolen van ons leven

Gedachten tollen in het rond
gaan als een razende te keer
er schijnt geen einde aan te komen
en het worden er steeds meer.

Ze tuimelen door elkaar
zonder einde zonder begin
en je zit met al je zorgen
er gewoon midden in.

De mallemolen draait
onophoudelijk rond en rond
toch mag je er op vertrouwen
dat er een eind aan komt.

Als wij onze eigen weg gaan
en een spaak soms breekt
dan wordt ons leven wankel
omdat de As alleen ons houvast geeft.

De As vormt met de spaken
één compleet geheel
alles draait om Hem
we kunnen niet alleen.

Stevig met God verbonden
Zijn band van Liefde veilig om ons heen
kan niets ons van die Liefde scheiden
geen spijker kan er dan door heen.

En mocht de band toch eens klappen
door wat het leven met je doet
dan ontvang je weer nieuw leven
want God is Liefde
Hij is goed.

Als Hij de mallemolen stil zet
het draaien is gestopt
dan vormen alle radertjes
weer één geheel met God.

www.myplaceofpeace.com/de-mallemolen-van-ons-leven

 

Daar is God

Psalmen 42 (BGT)

De Psalmen spreken de meeste mensen zo aan omdat ze zo persoonlijk zijn, ook voor mij.
Ze komen heel dicht bij onze emoties en gevoelens.
Ook deze Psalm is daar zo’n mooi voorbeeld van.
Hij lijkt wel speciaal geschreven voor deze tijd.
Het verlangen naar God, de pijn en het verdriet, soms door wat ons persoonlijk overkomt of voor al het leed in deze wereld. Het is bijna niet meer om aan te zien.
En dan de vraag van velen “Waar is nu je God?”

Dan krijg je inderdaad de neiging om terug te denken aan vroeger, misschien wel betere tijden.
Toen je nog spontaan kon dansen, zingen en God loven omdat je overal Zijn grootheid en Liefde zag.

Het lijkt een beetje weggeëbd, maar het zit er nog steeds hoor.
Misschien moet je een beetje graven, soms wel heel diep, maar die kostbare schat kan nooit verloren gaan. Je kunt Hem hooguit begraven, je rug er naar toe keren en verder gaan met de beslommeringen van het leven.

Maar dat is niet het leven zoals God het voor ons heeft bedoeld, we missen dan zo veel.
We kunnen ons afvragen waarom we zo bedroefd en onrustig zijn, net als in deze Psalm.
We kunnen het besluit nemen om ons vertrouwen weer alleen op God te stellen,
Hij verandert niet.

En dan als vanzelf ontstaat er weer een lofzang in ons hart, misschien stamelend, met gebroken stem.
Maar voor God is het goud waard, jij bent goud waard en dat zal altijd zo blijven.
Zo wordt de wereld toch weer een beetje mooier, heel dicht bij, te beginnen in jouw hart!

www.myplaceofpeace.com/daar-is-God-2

 

Zo dicht bij

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2
9
jul

Zo dicht bij

Er is Iemand waar je welkom bent
er is Iemand die op je wacht
er is Iemand die op de uitkijk staat
iedere dag en elke nacht.

Er is Iemand die altijd van je zal houden
er is Iemand die je volkomen kunt vertrouwen
er is Iemand die jouw gewonde hart weer kan genezen
Hij heeft zelfs Zijn leven voor jou gegeven.

Er is Iemand die je altijd hoort
iedere zucht of snik van jou heeft Hij gehoord
Hij wil een Vriend voor je zijn
Hij weet wat verdriet is en kent jouw pijn.

Er is Iemand die je nooit
teleur zal stellen
Hij heeft alle tijd
je mag Hem alles vertellen.

Hij wil zo dicht bij je komen
dat Hij zelfs in je hart wil wonen.
Hij is niet ver bij jou vandaan
kijk maar eens naast je
dan zie je Jezus staan!

www.myplaceofpeace.com/zo-dicht-bij

 

U weet de weg

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
4
jul

U weet de weg

Zo maar in de stilte
raakt U mij aan
mijn hand in Uw Hand
samen verder gaan.

Geen woorden om te spreken
geen angst en ook geen pijn
alleen maar heel dicht
bij U te mogen zijn.

De nieuwe dag ligt als een zegen
voor mij uitgestrekt
wat er ook gebeuren zal
U weet de weg.

www.myplaceofpeace.com/u-weet-de-weg

 

Waar word jij gelukkig van?

Het gezang van de vogels
de glimlach van een kind
klaprozen die bloeien
en wuiven in de wind.

De klanken van muziek
die mijn oren kunnen strelen
grote bruine hondenogen
die mij trouw en liefde geven

Hollandse luchten
met wolken blauw en wit
de warmte mogen voelen
van de zon in mijn gezicht.

Een roos in een vaas
in liefde gegeven
maar het grootste geluk is
dat ik mag leven!

www.myplaceofpeace.com/waar-word-jij-gelukkig-van

 

Kijken met de ogen van Jezus

We kunnen op vele manieren kijken: wegkijken, toekijken, achteromkijken, iemand nakijken, omkijken, zien, aanschouwen, observeren etc., keuzes genoeg.

“Kijken met ogen op steeltjes”, dat vind ik toch zo’n leuke uitdrukking.
Maar ik begrijp dat het niet altijd in positieve zin wordt bedoeld.
Dan maar liever kijken met de ogen van Jezus, dan kan het nooit fout gaan.
Je ziet altijd het goede in ieder mens, want je kijkt als het ware door de buitenkant heen.
De muur die iemand om zich heen heeft opgebouwd, brokkelt langzaam af en je mag zien wat er werkelijk leeft in iemand.
Het hokje waar iemand al bij voorbaat in is geplaatst, bestaat niet meer en oordelen laten we aan God over.
Dit lukt nog niet helemaal ten volle, maar we kunnen een heel eind komen.
Als we Jezus vragen om de mensen, die Hij op ons pad brengt, te laten zien met Zijn ogen, dan kan je blik inderdaad veranderen. Je wordt je bewust van gevoelens, waarvan je niet eens wist dat je ze bezat.
En je wordt er absoluut niet minder door, integendeel, het verrijkt je leven.
Dan is het geen kijken meer, maar zien!

In Epheziërs 1 : 18 wordt zo mooi gesproken over “verlichte ogen des harten” .
…opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem
recht te kennen: verlichte ogen [uws] harten. (NBG)
We leren dan als het ware zien met ons hart.

Ik denk…, nee ik weet zeker, dat ik die ogen op steeltjes maar laat staan waar ze staan en ga voor de ogen van Jezus.
Met die liefdevolle Ogen ziet Hij jou en mij tenslotte ook aan.

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

www.myplaceofpeace.com/kijken-met-de-ogen-van-Jezus

 

Springen doe je niet alleen

Gij toch doet mijn lamp schijnen,
de Here, mijn God, doet mijn duisternis opklaren.
Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur.
Psalm 18 : 29 en 30 (NBG)

Daar gaat ze wandelend langs ’s Heren wegen
nog onbewust van het onheil dat haar wacht.
Plotseling hoefgetrappel en het gerammel van de strijdwagens,
een hele legerbende is in aantocht.
Ze staat als aan de grond genageld, stokstijf van schrik en ze weet niet wat ze doen moet.
Een schreeuw ontsnapt aan haar lippen, slechts één woord: “Help”, als een noodkreet.
Dan ziet ze vanuit haar ooghoeken een uitgestoken Hand en zonder er bij na te denken legt zij haar bevende hand in die grote, warme, veilige Hand.
En dan gebeurt het wonderlijke, ze voelt alle angst van zich afglijden en zonder aarzelen vervolgt zij haar weg, die nu helder verlicht is.
Nog steeds is daar het gedender van de strijdwagens te horen, het briesen en hinniken van de paarden, klaar voor de strijd.
Maar nu kan ze het gevecht aan want ze weet dat ze niet meer alleen is.
De kracht van die grote, sterkte Hand stroomt door haar heen en met opgeheven hoofd loopt ze de legerbende tegemoet.
Zijn aanwezigheid geeft haar moed en rust, zelfs midden in de strijd.

Dit was een mooie levensles voor haar.
Want toen ze later in haar leven voor een metershoge muur kwam te staan, waar ze maar niet overheen kon komen en ook geen uitweg meer zag, toen dacht ze aan die Hand.
En zonder na te denken stak zij weer haar bevende hand uit om hem in Zijn veilige Hand te leggen.
Ze werd er stil van want zij besefte, dat die Hand er al was en er altijd was geweest nog voordat zij om hulp had geroepen.
Ze waagde de sprong, samen met Hem durfde ze het aan.
En Hand in hand sprongen ze over de muur een nieuw leven tegemoet.

Ze is nooit meer vergeten dat er altijd Iemand bij haar was.
Waar ze zich ook in bevond en welke wegen ze moest gaan.
Jezus liep naast haar.
Maar ze moest wel zèlf Zijn Hand pakken.

www.myplaceofpeace.com/springen-doe-je -niet-alleen

 

De Rots van mijn hart

Psalm 73 : 25, 26 (BGT)
U bent alles voor mij,
in de hemel en op aarde.
Ook als ik geen kracht meer heb,
als ik heel zwak ben,
dan bent U er, God.
Altijd ben ik veilig bij U,
U bent alles wat ik nodig heb.

Hier wordt zo mooi de afhankelijkheid van de psalmist beschreven van God en de zekerheid dat hij alles van God mag verwachten.
Hij weet dat zijn kracht ontoereikend is en dat hij juist in zijn zwakheid de kracht van God mag ervaren.
Hij weet zich veilig bij God.

In de NBG vertaling vers 26b vind ik het zo mooi omschreven:
mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.
“Mijns harten rots”, de rots van mijn hart, de rots die mijn hart vervult.
Als je dit kunt zeggen terwijl je hart en lichaam bezwijken, dan weet je dat niet alles voorbij is.
Jezus staat als een Rots in de branding overeind en in Hem ben je veilig geborgen, wat er ook gebeurt.
Niets kan ons van Hem scheiden.
Jezus is ons doel, Hij is de constante factor in ons leven, nu en dwars door de dood heen tot in eeuwigheid.
Hij verandert niet.

Een mooie tekst om regelmatig te lezen en te herlezen.
Net zo lang tot die rust en zekerheid van je verstand naar je hart zijn afgedaald.
Zodat je net als de psalmist, zult kunnen zeggen, ook al is het stamelend:
U bent alles wat ik nodig heb.

www.myplaceofpeace.com/de-rots-van-mijn-hart

 

Rivieren in de wildernis

Posted by: Cobiin hoop-juweeltjes
17
jun

Rivieren in de wildernis

Zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.
Jesaja 43 : 19 (NBG)

Het 2e gedeelte van de tekst waar ik gisteren over schreef blijft me maar bezig houden.
In Jesaja wordt niet alleen gesproken over een weg in de woestijn, maar ook over rivieren in de wildernis.
Het is fijn als je de weg gevonden hebt, zeker als het Dè Weg is, Jezus.
Maar vóór het zo ver is kun je flink verdwalen in de wildernis.
Je snakt naar water en er is geen beekje te bekennen, laat staan een rivier.
Het woud is bijna ondoordringbaar en je vindt geen aanknopingspunten meer, tenminste dat denk je.
Maar als God belooft dat Hij rivieren laat ontspringen midden in de wildernis, dan moeten ze er ook echt zijn.
Of zouden we ze misschien gewoon over het hoofd kunnen zien, met gesloten ogen en gebogen hoofd onze weg gaan en de aanwijzingen, bemoedigingen en wegwijzers, die God in ons leven heeft geplaatst mislopen?

Soms wel, denk ik.
Misschien zoeken we naar grote wegwijzers, billboards, overweldigende muziek, opvallende schoonheid, geld en aanzien, brede kolkende rivieren etc.
Maar als we naar Jezus kijken dan zien we dat Hij juist gebruik maakt van het kleine, het zwakke, het onaanzienlijke, het kwetsbare. Deze dingen zijn voor Hem van waarde en gebruikt Hij voor de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Ga maar eens op zoek naar die kleine dingen op jouw levensweg.
Een hand op je schouder, de glimlach van een kind, de schoonheid van Gods Schepping, nieuw jong leven, de beloftes van God in de Bijbel etc.
Soms liggen ze gewoon voor het oprapen en een andere keer moet je er echt naar zoeken.
Maar als je ze vindt, dan ontspringt er iets van binnen.
Eerst nog een klein kabbelend beekje, maar tenslotte ontstaat er een bron van levend water, die uitmondt in een mooie brede rivier met schoon helder water.

Op onze hele tocht door het leven mogen we er van drinken, of we nu in de wildernis zitten of in de woestijn.
We mogen het uitdelen en we zullen nooit meer te kort komen, want die bron blijft stromen en ontspringt bij het kruis van Golgotha, Jezus!

www.myplaceofpeace.com/rivieren-in-de-wildernis