web analytics
Posts Tagged "kerst"

20121222-231340.jpg

 

Liefde en vrede voor jou

Dit jaar wil ik Kerstfeest vieren
in de stilte van mijn hart
waar ik zo weinig ben te vinden
en God dagelijks op mij wacht.

Ik wil stil en dankbaar
knielen in die arme stal
bij dat kindje in de kribbe
die mij niet veroordelen zal.

Mijn verdriet en mijn gemis
wil ik met Hem delen
zodat Hij me vertroosten kan
en nieuwe moed zal geven.

Ik geef Hem weer mijn hart
waar Hij in mag wonen
Hij geeft mij nieuw leven
ik mag altijd bij Hem komen.

Samen zullen we stil zijn
en dit jaar gedenken
Zijn Liefde geef ik nu door aan jou
Hij zal ook jou Zijn vrede schenken.

Welkom Kind!

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2, Kerst
20
dec

Ik vind kerst zo dubbel
het slaat toch nergens op
een versierde kerstboom
en een engel in de top.

Het kindje in de kribbe
lag te bibberen van de kou
had geen kleertjes om aan te trekken
hoe vind je dat nou?

En wij stoken de kachel
nog eens lekker op
klagen over de crisis
aaien de hond eens over zijn kop.

Breken ons hoofd over het feit
waar en hoe we kerstfeest vieren
eten onze buiken vol
laten de broekriem nog eens vieren.

Ach het maakt niet uit
hoe je ’t viert of wat je denkt
als je het kindje in de kribbe
maar je hart en leven schenkt.

Dat is een geschenk
dat helemaal bij Hem past
en heeft Hij veel liever
dan een dikke warme winterjas.

Dus toch maar weer een kerstfeest
bij een boom met een engel in de top
maar met een hart dat dankbaar zingt
welkom Kind, Zoon van God!

Ik blijf een kind heel diep van binnen
ik geloof nooit dat het went
ik verheug me over kleine dingen
ik verheug me over Kerst en Advent.

Ik verwacht weer een hemel op aarde
liefde en vrede voor ieder mens
wonderen van het Kind in de kribbe
Gods Zoon en ook maar een mens.

Dat kind in mezelf
blijf ik toch maar koesteren
het mag er zijn
zo puur en echt.

Ik neem er een voorbeeld aan
ik heb niets te vrezen
want het Kind in de kribbe
wijst mij de weg.

Een Kind geboren

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus, Kerst
26
dec

Een Kind geboren
in een arme stal
engelenstemmen klonken
door het heelal.

Herders die kwamen
en knielden neer
wijzen die volgden
brachten Hem eer.

Ook wij mogen komen
en knielen gaan
kom maar mee
en blijf niet staan.

Want dat Kind in die stal
dat Koningskind
Hij is het die jou
het meest bemint.

Als je vrede is verdwenen
en je hart gaat zo te keer
als Kerst een blok aan je been is
en je wilt niet meer.

Als heel de wereld met zijn leed
als een molensteen op je drukt
als je hoop verdwenen is
als je voor God en mensen vlucht.

Als het afgelopen jaar
niet heeft gebracht wat je had gehoopt
als je niet meer weet
waar je eigenlijk in gelooft.

Probeer dan maar te knielen
of wees een poosje stil
er is een God en Vader
die jou helpen wil.

Ook Hij heeft leed te dragen
Zijn tranen stromen dag en nacht
Hij wil jouw leed verzachten
als Hij jou omarmen mag.

God zond zijn eigen Zoon
Zijn geliefde Kind
Gods geschenk voor jou
zodat jij weer vrede vindt.

Laat Zijn Liefde je maar vervullen
in Jezus heb je een echte Vriend
alleen Hij kan die leegte vullen
jij bent Gods geliefde kind!

Het Licht van de wereld

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
20
dec

Het Licht van de wereld

Zoon van de Allerhoogste
op een hemelse troon
kind in een stal
een Mensenzoon.

Geëerd en geprezen
ere zij God
genageld aan het kruis
verguisd en bespot.

Geliefd door de Vader
een gouden kroon
een speer in z’n zij
een doornenkroon.

De beker die niet voorbij ging
het begon in die stal
Uw wil geschiede
opdat het Licht overwinnen zal.

Het Licht van de wereld
dat schijnt in de nacht
en eeuwig blijft branden
waar Jezus wordt verwacht.

Buigen of breken

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus, Kerst
16
dec

Je moet bukken en knielen om in de stal te komen
anders stoot je zeker je hoofd
je bent nooit te klein om binnen te gaan
maar soms ben je wel te groot.

Je moet buigen of breken
zoals het geknakte riet
maar één ding is zeker
God verbreekt je niet.

De deur van de stal is nooit op slot
je mag er zo naar binnen gaan
vuile schoenen of gescheurde kleren
naar Jezus mag je altijd gaan.

En kom je weer buiten
klein en gebogen
maar gevuld met Zijn Liefde
en gesterkt door Zijn kracht…

Dan recht jij je rug
als nooit te voren
omdat je nu alles
van Jezus verwacht.

Je wordt verwacht

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
10
dec

Je wordt verwacht

Hoor jij ook de engelen zingen
vrede op aarde zingt het engelenkoor
een Kind is ons geboren
de herders gingen ons reeds voor.

Kom laten wij Hem aanbidden
met wierook, mirre en goud
een open hart en gebogen hoofd
omdat Hij zo veel van ons houdt.

Zo naderen wij het Kind in die stal
een paar stappen vooruit en soms weer terug
maar samen op weg naar Jezus
bij Hem vinden wij het ware geluk.

De weg is soms moeilijk, lang en smal
maar de ster verlicht ons pad
de staldeur staat open voor jou en mij
wees welkom, je wordt verwacht!

DIT WIL HET KERSTKIND VOOR JOU ZIJN

Een Kindje in een kribbe
Hij is onze hoop
vervulling van verlangen
Liefde oneindig groot.

Een troost in bange dagen
twee armen om je heen
een schouder om op te huilen
nooit meer eenzaam of alleen.

Een oor dat altijd luistert
een stem die zachtjes spreekt
Zijn leven dat Hij heeft gegeven
de dood die Hij overwonnen heeft.

Kracht om te kunnen strijden
een Hand naar je uitgestrekt
een Voetspoor om in te lopen
een Wegwijzer op jouw levenspad.