web analytics
Posts Tagged "kerst"

Vrede

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
11
feb

VREDE

Echte vrede ontstaat van binnen
echte vrede begint in je hart
alle onrecht die wordt geboren
wordt in het brein van een mens bedacht.

De vrijheid die we hebben gekregen
te kiezen tussen goed en kwaad
wordt misbruikt op grove wijze
liefde wordt omgezet in haat.

Wat is er mooier dan een baby
onschuldig, klein,van geen kwaad bewust
als wij weer worden als de kinderen
komt vrede in ons hart terug.

Dan kunnen wij toch Kerstfeest vieren
ondanks leed en pijn elkaar aangedaan
als wij ons buigen voor Kindje Jezus
daalt vrede neer in ons bestaan.

Hij is onze hoop

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2, Kerst
11
feb

HIJ IS ONZE HOOP

Met Kerst moet ik eigenlijk huilen
ik voel geen blijdschap in m’n hart
ik moet steeds maar denken
aan al die mensen overmand door smart.

Aan hen die ons ontvielen
die weten te moeten gaan
ik zie alleen maar duisternis
en vul m’n dagen met een traan.

Is Kerst niet meer dan duisternis
meer dan een lach of traan
meer dan ik kan bevroeden
is Jezus ons niet voorgegaan?

Op weg naar ’s Hemels luister
te beginnen in een stal
nederig als een kindje klein
die deze wereld redden zal?

Dan springt m’n hart weer op van vreugde
als ik denk aan Hem waar ik in geloof
omdat ik in Zijn Licht mag leven
Hij verandert duisternis weer in hoop.

Kerstfeest vieren

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
8
feb

KERSTFEEST VIEREN

Dit jaar ga ik kerstfeest vieren
misschien wel een kerstfeest zonder boom
zonder ballen, zonder slingers
maar stralend verlicht door Jezus, Gods Zoon.

Ik wil denken aan het offer
dat Hij voor ons heeft gebracht
om te worden als een kindje
en als een Lam te worden geslacht.

Om te redden heel de wereld
jou en mij, elk mensenkind
in die stal, dat kleine kribje
ligt onze Verlosser, onze Vriend.

ZULLEN WE GAAN?

Van een Koningszoon naar een mensenkind
van een Paleis naar een stal
van een Gouden Troon naar een voederbak
van Hemelhoog naar het aardse dal.

Zo gaf Jezus zichzelf aan ons
verliet alles wat Hij bezat
werd geboren in een arme stal
tot Hij zelfs Zijn leven gaf.

Een kribbe, een kruis, een open graf
Gods liefde eindigt nooit
Hij wacht tot ook jij bij die kribbe knielt
dan pas is Zijn werk voltooid.

Van een mensenkind naar een Koningskind
van een huis naar een Hemels Paleis
van de dood naar een leven in Eeuwigheid
van een tranendal naar een Paradijs.

Leven in vrijheid
een liefdevol bestaan
de weg is open
zullen we gaan….?

KERSTFEEST voor de kids

We gaan kerstfeest vieren
met slingers en een boom.
Maar waar het echt om gaat
is het Kindje in de kribbe
Gods eigen Zoon.

Hij kwam als mens op aarde
voor jou en ook voor mij.
Als je naar dat Kindje kijkt
word je o zo blij.

Hij wil ook in jouw hartje wonen
en altijd bij je zijn.
Hij houdt van alle mensen
en van alle kinderen
groot en klein.

Je hoeft niet bang te zijn
Hij laat je nooit alleen.
Hij helpt je leren en spelen
en Hij is altijd om je heen.

Jezus werd geboren in een arme stal.
Laat Hem maar in jouw hartje wonen,
zodat jouw lichtje
voor altijd branden zal.

HET BEGINT IN EEN STAL

De weg naar God begint in een stal
daar mag jij ook naar binnen gaan
niet alleen met kerst, maar iedere dag
blijft de deur voor jou open staan.

Nette kleren zijn niet nodig
geen masker of een strak gelaat
maar je mag komen zoals je bent
het is je hart waar het om gaat.

Niet stijf recht op of in de plooi
zo kun je de stal niet binnen gaan
maar bukkend door een kleine deur
mag je knielen bij Jezus gaan.

Daar lig je dan bij dat kleine kind
zo nederig en klein
Zijn Licht verlicht nu ook jouw pad
nu zal het nooit meer donker zijn.

Kerst???

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
6
feb

KERST???

Ik weet niet wat ik moet met Kerst
het maakt me droevig
het maakt me blij
wat doet Kerst nu toch met mij?

‘k Wil zingen van ’t Kindje in Bethlehem
van wijzen en herders
van vrede op aarde
maar is dat nu nog wel van waarde?

Of is ’t juist nu van levensbelang
om te weten dat dit Kindje op aarde kwam
om vrede te brengen in harten zo koud
om Liefde te geven
daar waar niemand meer vertrouwt?

Om te troosten verdriet
en onnoemlijk leed
zou het toch van waarde zijn
wat dit Kindje ons te bieden heeft?

Ik weet nu wat Kerst
dit jaar met me doet
het vertelt me van Gods Liefde
en zo is het goed.

HIJ GEEFT ONS HET LEVEN WEER

Hij kwam niet als een Koning
maar als een kindje klein
Hij had zelfs geen woning
toch wil Hij onze Redder zijn.

Hij had gestalte noch luister
een man van smarte, vervolgd, verguisd
legde alles af wat Hij bezat
verliet Zijn Vaderlijk Huis.

Geen kroon met parels en robijnen
maar een pijnlijke doornenkroon
Hij droeg de straf voor onze zonden
Jezus, Gods eigen Zoon.

Eens zal alle knie zich buigen
en belijden Hij is Heer
Zijn leven werd Hem eens ontnomen
Hij geeft ons het Leven weer.

Alles in Jezus

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
6
feb

ALLES IN JEZUS

De vrede van dat Kind
de eenvoud van die stal
de eerbied van die herders
‘k bid dat God ’t jou geven zal.

De wijsheid van de wijzen
’t geloof dat Maria leidde
Jozef z’n geduld
dat God ook jou hiermee vervult.

Kracht om te strijden
aanvaarden wat niet is te vermijden
hoop die je krijgt als je kijkt naar dat Kind
‘k Bid dat jij dit alles in Jezus vindt.

Vrede

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2, Kerst
24
dec

Vrede

Vrede is dat gevoel heel diep van binnen
dat niet in woorden is te vatten
ondanks pijn en droefenis
alles van de Heer verwachten.

Stil zijn in de drukte van het leven
brengt je dichter bij de Bron
waar die vrede is te vinden
en Gods Liefde overwon.

Kerstfeest doet ons even stil staan
bij de kribbe in een arme stal
waar Gods Liefde zichtbaar wordt
voor een wereld in nood, die Hij redden zal.

Een Godsgeschenk dat je aan mag nemen
al is je hart gebroken en doet het zeer
Jezus wil het helen met Zijn Liefde
leg de scherven maar bij Hem neer.

Zijn Licht zal overwinnen in je leven
de nacht is voorbij, een nieuwe dag breekt aan
Jezus heeft ons weer met God verweven
Hij is de vrede in ons bestaan.