web analytics
Posts Tagged "kerst"

HIJ WIL DICHT BIJ JE ZIJN

Ik ken een koning zonder paleis
zonder troon en ook geen kroon
zonder deftige, dure dingen
en toch is Hij de grootste, Jezus, Gods Zoon.

Hij houdt van kleine lieve kinderen
ook al zijn ze wel eens stout
en van grote stoere mensen
ook al doen ze soms iets fout.

Geld en goud vindt Hij niet belangrijk
want Hij bezit de grootste schat
die Hij ook aan jou wil geven
als Hij mag wonen in jouw hart.

Hij wil alles voor je zijn
Hij droogt je tranen als je moet huilen
bij Hem ben je veilig
bij Hem mag je schuilen.

Een Koning zo groot
kwam als een Kindje zo klein
omdat hij zo graag
dicht bij jou wil zijn.

ZET JE HART MAAR OPEN

Zet je hart maar open
de Koning komt er aan
trek je beste kleren aan
kom, laten we gaan….!

Een Koning geboren in een arme stal
geen hemelbed of een gouden kroon
maar een voederbak
voor Jezus, Gods eigen Zoon.

Hij wil geen geld, zilver of goud
het enige dat Hij van je vraagt
is een plaatsje in jouw hart
dat wil Jezus ontzettend graag.

Open de deur van je hart maar voor Hem
en geef Jezus de plaats, die Hij verdient
daar word je blij van en ben je nooit meer alleen
want dan heb je altijd een Vriend.

DE HERDERS VAN BETHLEHEM

Het was een stille donkere nacht, maar ook een hele blijde nacht. Want in deze nacht was de Here Jezus geboren in een stal in Bethlehem.

Buiten op de velden waren herders, die op hun schapen pasten. Zij moesten er voor zorgen dat er geen wilde dieren kwamen om de schapen kwaad te doen. Ze hadden een groot vuur gemaakt en daar zaten ze omheen. Ze dommelden een beetje en vielen bijna in slaap.

Maar opeens waren ze klaarwakker, want er was een heel groot fel licht. Ze schrokken en sloegen hun handen voor de ogen. Daar stond een engel bij hen en de engel sprak: “Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik ben een engel en God heeft mij gezonden om jullie een hele blijde boodschap te brengen. Vannacht is de Here Jezus geboren, de Zoon van God. Hij is de Redder en Zaligmaker, waar jullie al zo lang op hebben gewacht. Hij is geboren in een stal in Bethlehem en het kindje is in doeken gewonden en ligt in een kribbe in een bedje van stro.”

En toen kwamen er opeens nog veel meer engelen en die begonnen allemaal te zingen, zó mooi, als de herders nog nooit hadden gehoord. Het was een prachtig groot koor en ze zongen allemaal ter ere van God. Ere zij God in de hemel en vrede op aarde voor alle mensen.
De herders luisterden stil en ontroerd.
Toen gingen de engelen weer terug naar de hemel.

Het was weer stil en donker geworden op de velden. Maar in de harten van de herders was het helmaal niet donker, maar licht van blijdschap. Ze spraken opgewonden met elkaar: “Kom, laten wij het kindje Jezus gaan zoeken en het aanbidden.”
Ze gingen snel op weg naar Bethlehem en vonden de stal waar Het kindje Jezus geboren was. Daar lag het kindje, in doeken gewonden in een kribbe, precies zoals de engel het gezegd had. Ze knielden neer bij het kindje in de kribbe en baden zacht. “Lieve Here Jezus, dank u wel dat U naar deze aarde bent gekomen. Wij hebben geen kostbare geschenken, maar ons hart is voor U, wij houden van U.”

De herders vertelden aan Maria en Jozef wat er allemaal was gebeurd op de velden van Efrata.
Maria luisterde stil en bewaarde al de woorden, die de herders vertelden in haar hart. Daar zou ze nog vaak aan denken. Oh, het was zo mooi en ze was zo gelukkig met het kindje Jezus.

Zo is de Here Jezus op aarde gekomen. Niet als een koning in een paleis, maar als een klein eenvoudig kindje in een arme stal. Zo wilde Hij ook komen, arm en nederig en klein, om mensen rijk en gelukkig te maken. De eerste mensen die kwamen om Hem te aanbidden waren eenvoudige herders, ook zij waren arm. Maar toen ze Jezus gezien hadden voelden zij zich heel rijk en gelukkig. Ze gingen weer terug naar de schapen op het veld, en ze vertelden aan iedereen die het horen wilden, dat Jezus, de Redder en Zaligmaker geboren was in een stal in het stadje Bethlehem.

Jezus was niet gekomen om geld of goud te brengen aan de mensen. Maar om hen weer dicht bij God te brengen, omdat alle boze dingen hen hadden gescheiden van God.

Daarvoor was Jezus op aarde gekomen en nu mogen wij allemaal bij het kindje Jezus knielen en ons hart aan Hem geven.

Dan is de weg naar God open voor ons allemaal.

Dat is pas ècht feest, kerstfeest!

Vrede

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
11
feb

VREDE

Echte vrede ontstaat van binnen
echte vrede begint in je hart
alle onrecht die wordt geboren
wordt in het brein van een mens bedacht.

De vrijheid die we hebben gekregen
te kiezen tussen goed en kwaad
wordt misbruikt op grove wijze
liefde wordt omgezet in haat.

Wat is er mooier dan een baby
onschuldig, klein,van geen kwaad bewust
als wij weer worden als de kinderen
komt vrede in ons hart terug.

Dan kunnen wij toch Kerstfeest vieren
ondanks leed en pijn elkaar aangedaan
als wij ons buigen voor Kindje Jezus
daalt vrede neer in ons bestaan.

Hij is onze hoop

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2, Kerst
11
feb

HIJ IS ONZE HOOP

Met Kerst moet ik eigenlijk huilen
ik voel geen blijdschap in m’n hart
ik moet steeds maar denken
aan al die mensen overmand door smart.

Aan hen die ons ontvielen
die weten te moeten gaan
ik zie alleen maar duisternis
en vul m’n dagen met een traan.

Is Kerst niet meer dan duisternis
meer dan een lach of traan
meer dan ik kan bevroeden
is Jezus ons niet voorgegaan?

Op weg naar ’s Hemels luister
te beginnen in een stal
nederig als een kindje klein
die deze wereld redden zal?

Dan springt m’n hart weer op van vreugde
als ik denk aan Hem waar ik in geloof
omdat ik in Zijn Licht mag leven
Hij verandert duisternis weer in hoop.

Kerstfeest vieren

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
8
feb

KERSTFEEST VIEREN

Dit jaar ga ik kerstfeest vieren
misschien wel een kerstfeest zonder boom
zonder ballen, zonder slingers
maar stralend verlicht door Jezus, Gods Zoon.

Ik wil denken aan het offer
dat Hij voor ons heeft gebracht
om te worden als een kindje
en als een Lam te worden geslacht.

Om te redden heel de wereld
jou en mij, elk mensenkind
in die stal, dat kleine kribje
ligt onze Verlosser, onze Vriend.

ZULLEN WE GAAN?

Van een Koningszoon naar een mensenkind
van een Paleis naar een stal
van een Gouden Troon naar een voederbak
van Hemelhoog naar het aardse dal.

Zo gaf Jezus zichzelf aan ons
verliet alles wat Hij bezat
werd geboren in een arme stal
tot Hij zelfs Zijn leven gaf.

Een kribbe, een kruis, een open graf
Gods liefde eindigt nooit
Hij wacht tot ook jij bij die kribbe knielt
dan pas is Zijn werk voltooid.

Van een mensenkind naar een Koningskind
van een huis naar een Hemels Paleis
van de dood naar een leven in Eeuwigheid
van een tranendal naar een Paradijs.

Leven in vrijheid
een liefdevol bestaan
de weg is open
zullen we gaan….?

KERSTFEEST voor de kids

We gaan kerstfeest vieren
met slingers en een boom.
Maar waar het echt om gaat
is het Kindje in de kribbe
Gods eigen Zoon.

Hij kwam als mens op aarde
voor jou en ook voor mij.
Als je naar dat Kindje kijkt
word je o zo blij.

Hij wil ook in jouw hartje wonen
en altijd bij je zijn.
Hij houdt van alle mensen
en van alle kinderen
groot en klein.

Je hoeft niet bang te zijn
Hij laat je nooit alleen.
Hij helpt je leren en spelen
en Hij is altijd om je heen.

Jezus werd geboren in een arme stal.
Laat Hem maar in jouw hartje wonen,
zodat jouw lichtje
voor altijd branden zal.

HET BEGINT IN EEN STAL

De weg naar God begint in een stal
daar mag jij ook naar binnen gaan
niet alleen met kerst, maar iedere dag
blijft de deur voor jou open staan.

Nette kleren zijn niet nodig
geen masker of een strak gelaat
maar je mag komen zoals je bent
het is je hart waar het om gaat.

Niet stijf recht op of in de plooi
zo kun je de stal niet binnen gaan
maar bukkend door een kleine deur
mag je knielen bij Jezus gaan.

Daar lig je dan bij dat kleine kind
zo nederig en klein
Zijn Licht verlicht nu ook jouw pad
nu zal het nooit meer donker zijn.

Kerst???

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
6
feb

KERST???

Ik weet niet wat ik moet met Kerst
het maakt me droevig
het maakt me blij
wat doet Kerst nu toch met mij?

‘k Wil zingen van ’t Kindje in Bethlehem
van wijzen en herders
van vrede op aarde
maar is dat nu nog wel van waarde?

Of is ’t juist nu van levensbelang
om te weten dat dit Kindje op aarde kwam
om vrede te brengen in harten zo koud
om Liefde te geven
daar waar niemand meer vertrouwt?

Om te troosten verdriet
en onnoemlijk leed
zou het toch van waarde zijn
wat dit Kindje ons te bieden heeft?

Ik weet nu wat Kerst
dit jaar met me doet
het vertelt me van Gods Liefde
en zo is het goed.