web analytics
Posts Tagged "vrede"

Mijn beste wensen voor jou (2016)

Een tuin vol bloemen
wil ik je schenken
een tuin van hoop
waar Liefde bloeit
doornen en distels
ras verdwijnen
en het bloempje
vrede groeit.

Op zijn tijd een beetje regen
achter de wolken zonneschijn
waar rode rozen weelderig bloeien
en weinig bloemen van verdriet of pijn.

Voor ’t nieuwe jaar
mijn beste wensen
vertrouwen in God
en in elkaar
met dromen
die uit zullen komen
wens ik jou
een heel gelukkig nieuwjaar.

En gaat je weg niet over rozen
ben je soms een beetje stuk
schuil dan maar bij God de Vader
bij Hem vind je vrede en geluk!

www.myplaceofpeace.com/mijn-beste-wensen-voor-jou-2016

De woestijn zal bloeien

De woestijn zal bloeien

En altijd weer
is er schoonheid te vinden
zullen er bloemen bloeien
in de woestijn.

Het kwaad zal het nooit
van het goede winnen
er zal altijd Liefde
in en om ons zijn.

Misschien moeten we
soms lang zoeken
is ons zicht vertroebeld
een beetje verblind.

Maar wie zoekt
die mag zeker weten
dat hij uiteindelijk
vrede vindt.

Een vrede
die je niet kunt bevatten
diep van binnen
ondanks pijn

is er hoop
en mogen we zeker weten
God maakt alles nieuw
eens zal er echte vrede zijn.

NIEMAND WIL IK MISSEN

Wanneer zal het voorbij zijn
wanneer zullen de graven open gaan
wanneer zal al het leed geleden zijn
zullen we schouder aan schouder staan?

Wanneer zal er overal vrede heersen
een kind weer kind mogen zijn
de oude mens zijn kracht hervinden
alle zieken weer gezond mogen zijn?

Waar blijft U toch Here Jezus
wanneer voltooit U Uw plan
kom toch met ons tot Uw doel
het duurt nu al zo lang?

“Mijn lieve kind, het is enkel genade
ik wacht tot de allerlaatste mens
zich vrijwillig aan mij overgeeft
dat is Mijn wil en grootste wens.

Niemand wil ik missen
als Ik eenmaal op die grote dag
terug kom op de wolken
en jullie omarmen mag.

Dan zal ik alles nieuw maken
een nieuw lichaam, een nieuwe naam
elke knie zal voor mij buigen
alleen de Liefde zal nog bestaan.”

VREDE VOOR JOU

“Treurenden bied ik troostrijke woorden:
Vrede, vrede, voor iedereen, ver weg of dichtbij
-zegt de Heer-, Ik zal genezing brengen”.
Jesaja 57 : 19

Troostrijke woorden zijn er genoeg te vinden in de Bijbel, daar hoef je echt niet lang naar te zoeken.
Bekijk de teksten van deze blogs nog maar eens, stuk voor stuk troostrijk en bemoedigend.
God geeft ons heel veel steun, op de weg van ons leven, d.m.v. Zijn Woord.

Daarnaast belooft Hij ons vrede, Zijn vrede.
Eigenlijk is dit iets mysterieus, maar toch weggelegd voor iedereen, niemand uitgezonderd.
Het is de vrede die God ons geeft onder alle omstandigheden.
De omstandigheden kunnen heel moeilijk en pijnlijk zijn en toch kun je in dit alles de vrede van God ervaren. Je kunt je gedragen weten door God, ook al begrijp je Hem niet.

God belooft ons ook genezing, heel diep van binnen van alle verwondingen, die het leven ons heeft toegebracht.
Vaak gaat dat stapje voor stapje. Maar God heeft het beloofd, dus gaat Hij het doen in jou.
Hij helpt je te worden zoals Hij je heeft bedoeld.
Dat is echte vrede, dat is echte genezing.

Gebed van de mensen om je heen, die je steunen in een moeilijke tijd, draagt daar zeker toe bij.
We hebben God in de eerste plaats nodig, maar ook Zijn kinderen.
Onze diepste gedachten, onze vreugde en pijn mogen we met God delen, maar ook met elkaar. Daar zijn we tenslotte één lichaam voor èn het helpt.
Het geeft de rust en vrede, die God ons allemaal heeft beloofd.

Ik wens je een dag toe waarin je de vrede van God zal mogen ervaren.

Als een olievlek

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
24
feb

ALS EEN OLIEVLEK

“Luisterde je maar naar mijn geboden,
dan zou jouw vrede zijn als een rivier,
en je gerechtigheid als de golven van de zee”.
Jesaja 48 : 18

Sommigen van ons zijn opgegroeid met het idee van een strenge, wrekende God, die alles ziet en direct straft bij ieder vergrijp.
God is zeker geen doetje en Hij haat de zonde, maar Hij is er niet op uit om ons vast te pinnen op iedere fout die we begaan. Hij heeft de zondaar lief.
Hij wil wel graag dat we van onze fouten leren en Hij is altijd bereid tot vergeving, als wij spijt hebben en Hem daarom vragen.

God heeft gezorgd dat wij een houvast hebben in ons leven, Zijn wet, Zijn Woord, de Bijbel.
Niet om ons daarop te kunnen veroordelen, maar om ons en onze medemensen te helpen om gelukkig te kunnen leven.
Hij weet wat we nodig hebben en Hij weet waar we toe in staat zijn, hoeveel pijn we elkaar kunen doen.
Daarom heeft Hij ons Zijn leefregels gegeven ter bescherming van onszelf en voor al Zijn kinderen.

Wat een rust en vrede zou het geven als wij ons allemaal aan deze regels zouden houden, te beginnen met het eerste gebod, God en onze naaste lief te hebben als onszelf.
Wij mogen daar zelf mee beginnen, ook deze dag, in ons eigen kleine wereldje.
Gods Liefde breidt zich dan vanzelf uit als een olievlek en Zijn vrede zal zich verspreiden over de hele wereld.

SAMEN VRIENDEN ZIJN

Kijk jij ook wel eens in de ogen
van dat vreemde stille kind
die er anders uit ziet
en die niemand aardig vindt?

Zie jij ook het stil verdriet
en de tranen die nog net niet komen
of juist die hele grote mond
om maar niet z’n verdriet te tonen?

Weet je dat hij alles heeft moeten verlaten
z’n eigen land op zoek naar vrede
wil jij hem daar bij helpen
en hem jouw vriendschap geven?

Want alle kinderen willen hetzelfde
in vrede leven, met elkaar spelen
welke huidskleur je ook hebt
samen vrienden zijn voor het leven.

IEDERE DAG FEEST

Vind je het ook zo fijn om Kerst te vieren
zo gezellig bij elkaar
zingen van het kindje Jezus
en luisteren naar het Kerstverhaal.

Weet je dat Kerst eigenlijk een feest is
voor alle dagen van het jaar
lente, zomer, herfst of winter
vrede hoort bij het hele jaar.

Van elkaar houden en voor elkaar zorgen
dat hoort ook bij iedere dag
delen met andere mensen en kinderen
is iets dat je altijd doen mag.

Kerst vertelt ons van vrede en liefde
voor ieder mens en ieder kind
een feest dat nooit voorbij gaat
maar iedere dag opnieuw begint.

EEN MACHTIG WAPEN

Je hebt een machtig wapen
waarmee je kunt slaan of strelen
iemand heel veel pijn kan doen
óf veel liefde geven.

Je kan er ook mee fluisteren
woorden strelend zacht
of heel hard mee schreeuwen
woorden bikkelhard.

Jouw tong is dat wapen
ook al lijkt het nog zo klein
het kan een instrument van vrede
of van haat en woede zijn.

Probeer je tong maar in toom te houden
thuis, op school en in de straat
tel eerst tot tien als je heel erg boos bent
dan weet je weer waar het werkelijk om gaat.

Gebruik je tong als een instrument van vrede
speel een mooie zuivere wijs
zo breng je geluk onder de mensen
en wordt de wereld weer een Paradijs.

WIE BENT U HEER?

Wie bent U Heer?
Ik wil U kennen, echt zoals U werkelijk bent
niet alleen van horen zeggen
maar zoals U wilt worden gekend.

Wie bent U toch….een vrouw
een opa met een hele lange baard
wijzend met een veroordelend vingertje
die ons overal gadeslaat?

Bent U licht zonder duister
bent U liefde zonder kwaad
bent U een mens bekleed met luister
bent U de God waar het om gaat?

Woont U boven in de hemel
of dwaalt U op aarde rond
bent U dat oogverblindende licht
de oerknal die ooit eens ontstond?

Bent U dat gevoel heel diep van binnen
de Liefde waaruit ik ben ontstaan
bent U de schoonheid die ik wil bezingen
kom ik echt bij U vandaan?

Bent U in muziek die mijn oren strelen
bent U in mijn blijdschap en mijn verdriet
bent U dat ene zekere weten
God verlaat mij niet?

Bent U het goede in vele mensen
als het kwaad zich manifesteert
bent U die glimlach, die arm om een schouder
hebben we dat van U geleerd?

Bent U de vrede in moeilijke tijden
die geen mens bevatten kan
kunt U dat vacuüm in ons vullen
waar ieder mens zo naar verlangt?

Ach Heer ik kan U niet begrijpen
maar ’t is Uw Liefde die ik steeds ontmoet
in mens en dier, in dood en leven
want U hebt deze wereld zo oneindig lief…

Heer ik bid U

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
16
feb

HEER IK BID U

Heer ik bid U voor onze wereld
voor ieder mens en ieder kind
sla Uw armen om hen heen
wees hun Vader en hun Vriend.

Heer ik bid U voor al die kinderen
die geen kind meer kunnen zijn
bruut beroofd van hun onschuld
genees oh Heer hun diepe pijn.

Heer ik bid U voor hen die rouwen
om wat zij eens hebben gehad
vult U Heer met al Uw Liefde
dat grote lege donkere gat.

Heer ik bid U voor alle zieken
in ziekenhuis of thuis op bed
geneest U hen van alle kwalen
en maak kromme wegen weer recht.

Heer ik bid U voor alle soldaten
aan het front zo ver van huis
bescherm hen voor geweld en granaten
en breng hen weer veilig thuis.

Heer ik bid U voor alle mensen
die eenzaam zijn en zo alleen
doorbreek oh Heer die grote stilte
en geef mensen om hen heen.

Heer ik bid U voor alle mensen
kinderen jong en oud
dat zij U echt mogen leren kennen
en weten dat U heel veel van hen houdt.

Help ons Heer om bruggen te bouwen
naar de mensen om ons heen
zodat we elkaar weer kunnen bereiken
leid ons Heer U weet waar heen!

Help ons Heer om los te laten
wat niet van ons is en ook nooit zal zijn
ons leven in Uw Hand te leggen
dan pas zal er vrede zijn.