web analytics
Posts Tagged "Licht"

Kerst

Posted by: Cobiin Jezus2, Kerst, Zo maar...
12
dec

Kerst

Een feest om naar uit te kijken, lichtjes, brandende kaarsen, glunderende kindergezichtjes, cadeaus.
Maar ook eenzaamheid, oorlog, geen huis en geen haard.

Voor sommige mensen is het Kerstkind een levende werkelijkheid, maar voor anderen meer een pop in een wiegje, of een kind dat versteend is op de schoorsteen en in onze gedachten. Meer kunnen we er soms niet van maken.
Wat hebben wij met dit Kerstkind, het is zo lang geleden dat het onder ons was.

Is dat wel zo, is het Kerstkind niet meer van deze tijd, of juist wel?
Dan bedoel ik niet alle toestanden er om heen, hoe gezellig ook, maar de rauwe werkelijkheid. Die is niet altijd even rooskleurig, maar soms heel pijnlijk, voor onszelf of voor de mensen om ons heen of ver weg.
Kwam Jezus juist daar voor op aarde, om Zijn Licht te laten schijnen in die diepe duisternis, om te helen, wonden te verbinden en de pijn te verzachten met Zijn Liefde?
Kwam Hij daarom in een arme stal ter wereld bij eenvoudige ouders, onder droevige omstandigheden? Kregen daarom die ruige herders het geweldige nieuws van de geboorte van Jezus het als eerste te horen?

Jezus was dakloos, Hij had geen thuis, dat begon al bij Zijn geboorte.
Hij was een vluchteling (vervolgd door Herodes), afgewezen, bespot en verguisd. Hij kende rouw, diepe pijn en eenzaamheid.
Hij was niet bijzonder knap, in Jesaja staat zelfs “Hij had gestalte noch luister dat wij Hem zouden hebben aangezien”. Wij zouden Hem waarschijnlijk zo voorbijlopen als we Hem nu tegen kwamen.
Jezus weet wat het is om dakloos te zijn, een vluchteling, honger te lijden, met de nek te worden aangekeken, eenzaam te zijn, van God en mensen verlaten. Hij is als het ware een ervaringsdeskundige. Hij kan als enige volkomen met ons meevoelen, waar wij ook door heen gaan.

Maar het bijzondere is, dat Hij er nooit onder zal bezwijken. Hij zegt: “Kom maar bij Mij, Ik zal al je lasten dragen, alle verkeerde dingen vergeven, je tranen drogen, met je meevoelen en meelijden.”
Hij is de Zoon van God en bij machte al deze dingen te doen.
Maar Hij was ook een mens zoals jij en ik en Hij weet als geen ander wat dit inhoudt.

Tja…eigenlijk krijg ik steeds meer respect voor het Kerstkind, ga ik heel anders naar Hem kijken. Niet door de glamour en glitter, die wij er van hebben gemaakt, maar door Zijn bewogen hart voor een mensheid in nood. Daar had Hij alles voor over, daar gaf Hij alles voor op, voor jou en voor mij, zelfs Zijn leven. En dat begon in die stal in Bethlehem.

Heerlijk die lichtjes en die warmte van Kerst. Voor mij wijst het naar Zijn Licht, het grote Licht dat zich verspreidt over heel de wereld, dwars door alles heen. Het Licht dat overwint en heel de mensheid tot zegen zal zijn, zodat wij weer tot zegen mogen zijn voor anderen.

Ik wens je toe dat dit Licht ook in jouw hart mag schijnen en Kerst tot een feest van Licht mag maken, zodat het Kerstkind niet alleen een mooi verhaal is uit een ver verleden, maar ook nu geboren mag worden in jouw eigen hart.

Dan kun je alles vinden wat je nodig hebt in Hem.

ALLES IN JEZUS

De vrede van dat Kind
de eenvoud van die stal
de eerbied van de herders
‘k bid dat God ’t jou geven zal.

De wijsheid van de wijzen
’t geloof dat Maria leidde
Jozef z’n geduld
dat God ook jou hiermee vervult.

Kracht om te strijden
aanvaarden wat niet is te vermijden
hoop die je krijgt als je kijkt naar dit Kind
‘k Bid dat jij dit alles in Jezus vindt.

www.myplaceofpeace.com/kerst-2

Ik ben jouw Licht

Ik wil alles met je delen
Mijn Hart, Mijn Leven en mijn Huis
Ik wil dat jij je veilig voelt
bij Mij ben je Thuis.

Je hoeft niet als een zwerver
eenzaam rond te dolen
er is een kamer voor je vrij
je mag altijd bij Mij komen.

Ik ben jouw Beschermer
jouw Toevluchtsoord
Ik ben de God
die jou altijd hoort

Als een schild ben Ik
om je heen
Ik wandel naast je
laat je nooit alleen.

Overvloed geef Ik je
vanuit het diepst van Mijn Hart
vrede en blijdschap
nieuwe moed en Mijn kracht.

In Mij heb je alles
wat je nodig hebt
geef maar je hand
we gaan samen op weg.

Alles is wel
ook als het donker is
Ik schijn in het duister
Ik ben jouw Licht!

www.myplaceofpeace.com/ik-ben-jouw-licht

De Morgenster

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
28
sep

De Morgenster 

Het zal niet altijd donker blijven
het Licht dat daagt reeds aan de kim
het duister zal dan ras verdwijnen
het Licht dat overwint.

Steeds sterker zal het Licht gaan stralen
in de wereld en in je hart
tot de nacht voorgoed verdwijnt
een nieuwe morgen op je wacht.

De Morgenster zal dan gaan schitteren
mooier en schoner dan het grootste licht
al het kwaad zal voorgoed verdwijnen
als de Morgenster deze wereld verlicht. 

Dan zal het leed voorgoed zijn geleden
geen hart meer van steen
maar gevuld met Zijn kracht
als alle knie zich voor Hem zal buigen
de Morgenster zal opgaan in ieders hart!

www.myplaceofpeace.com/de-morgenster

Een kind van God

Jij bent een kind van God
dat mag je zeker weten
ook al kun je het niet voelen
en was je het gewoon vergeten.

Jij bent het zout der aarde
wat jij aanraakt krijgt weer smaak en kleur
je verspreidt zonder het te beseffen
Christus Liefde en Zijn geur.

Jij bent een licht in de wereld
dat in het duister straalt
al ben je een heel klein vlammetje
en denk je dat je faalt.

Jij bent het geknakte riet
dat God niet zal verbreken
Hij koestert je in Zijn Liefde
die jij weer door mag geven.

Jij bent een brief van Christus
door God zelf geschreven
een Liefdesbrief van Hem
die iedereen kan lezen.

Jezus heeft je ketens verbroken
je mag zijn als Hij
niets houdt jou gevangen
door Hem ben je werkelijk vrij.

Nog onvolmaakt toch kind van God
geliefd en ook bemind
je bent van Gods geslacht
je bent een Koningskind.

www.myplaceofpeace.com/een-kind-van-God

 

Zachte kleuren

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
8
dec

Zachte kleuren

Als de zon is ondergegaan
het licht verdwenen
je alleen komt te staan…

houd je ogen dan niet dicht
maar kijk om je heen
zoek naar het licht
dat ooit zo helder scheen

er altijd is geweest
en ergens nog zal schijnen
open je ogen
het zal nooit voorgoed verdwijnen.

Zachte kleuren die troosten
en je hart weer verblijden
kunnen toch weer ontstaan
in moeilijke tijden.

Ze strelen zacht je ogen
en je moegestreden hart
zodat je toch weer het goede
van God en mensen verwacht.

www.myplaceofpeace.com/zachte-kleuren

Het antwoord

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
25
okt

Het antwoord

Hij zet je hoog op een rots
klein en toch zo groot
Hij bergt je in Zijn tent
veilig bij Hem op schoot.

Zijn schild is om jou heen
krachtig en zo sterk
geen pijl kan daar door heen
jij bent Gods kind, Zijn werk.

Hij omgeeft je met Zijn Licht
in het diepste duister
Hij hoort je voor je roept
of je schreeuwt of fluistert.

Hij wijkt niet van je zijde
houdt jou in Liefde omvat
Hij ziet elke traan
bewaart ze als een schat.

Geef maar alles aan Hem over
alleen Hij kan het dragen
wees maar stil Hij voert jouw strijd
Jezus is het antwoord op jouw vragen.

www.myplaceofpeace.com/het-antwoord

 

Licht in de wereld

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
23
dec

Licht in de wereld

Het Licht kwam in de wereld
om het duister te verdrijven
in ieder mens wordt het ontstoken
het zal altijd bij je blijven.

Een Licht dat je uit mag dragen
en zal worden tot een vuur
louterend en reinigend
slechtend iedere muur.

Harten zullen weer gaan branden
als kaarsen in de nacht
Licht in het duister
Jezus wordt verwacht.

www.myplaceofpeace.com/licht-in-de-wereld

Voor ieder die dit leest veel Licht en Liefde

toegewenst nu en alle dagen van je leven.

 Eén groot stralend Licht

Zou God ook Kerstfeest vieren
met slingers en een boom
of zit Hij ongenaakbaar
boven op Zijn troon?

Heeft Hij het met ons gehad
en laat de wereld Hem koud
zou het een sprookje zijn
dat Hij zo veel van ons houdt?

Of huilt Hij bittere tranen
bij het zien van zo veel leed
en wacht Hij tot de laatste mens
zich aan Hem overgeeft?

Het kindje in de kribbe
is Zijn kostbaarste geschenk
uit Liefde aan ons gegeven
voor iedereen bestemd.

Een cadeau om uit te pakken
laag voor laag voor laag
om steeds weer door te geven
tot niemand meer alleen staat.

Zo worden vele lichtjes ontstoken
tot één groot, stralend Licht
als God Heer mag zijn in onze levens
dan verdwijnt het duister voor het Licht.

www.myplaceofpeace.com/een-groot-stralend-licht

Licht in de nacht

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
14
aug

Licht in de nacht

Als je niet kunt slapen
en het donker je omsluit
als al je tranen zijn vergoten
en je hart nog huilt.

Als de wereld met Zijn leed
als een molensteen op je drukt
als je weg wil dromen
in een eindeloze vlucht.

Als angst en wanhoop
niet willen verdwijnen
als de zon in je leven
nooit meer lijkt te schijnen

Als door een kier van de gordijnen
het licht niet wil gloren
als je het gezang van de vogels
nog steeds niet kunt horen.

Dan nog kan er een Licht opgaan
dat gaat schijnen in je hart
zo maar op een moment
dat je het niet meer verwacht.

Richt je oog maar op Jezus
en niet op dat donkere dal
dan kan Hij in jou een Licht ontsteken
dat voor eeuwig branden zal.

www.myplaceofpeace.com/licht-in-de-nacht

Jezus is ons Licht

Maar ik blijf vertrouwen op de Heer. Ik blijf wachten op de God die mij zal redden. Hij zal mij helpen want Hij is mijn God.
Micha 7 : 7, 8 BGT

Al is het donker om mij heen, de Heer is mijn Licht.
Micha 7 : 7b NBG

Gisteren dachten we na over de trouw van God tegenover ons.
Nu komt ons vertrouwen ter sprake
naar God toe.
Eigenlijk denk ik dat we daar gauw over uitgepraat zijn.
Als je eenmaal doordrongen bent van Gods grote trouw aan ons, dan kun je bijna niet anders meer dan jouw vertrouwen op Hem stellen.
Wie zou je anders zo onvoorwaardelijk kunnen vertrouwen?
Wie kan je redden?
Wie kan je helpen?
Wie verspreidt Zijn Licht in jouw leven als alles zo donker lijkt?

We hoeven alleen onze ogen maar te openen om Zijn Licht te kunnen zien, zelfs in het diepste duister.

Stel je vertrouwen maar op Hem, dan zul je nooit bedrogen uitkomen.
Jezus is ons Licht!

www.myplaceofpeace.com/jezus-is-ons-licht