web analytics
Posts Tagged "kerst"

Kerst

Posted by: Cobiin Jezus2, Kerst, Zo maar...
12
dec

Kerst

Een feest om naar uit te kijken, lichtjes, brandende kaarsen, glunderende kindergezichtjes, cadeaus.
Maar ook eenzaamheid, oorlog, geen huis en geen haard.

Voor sommige mensen is het Kerstkind een levende werkelijkheid, maar voor anderen meer een pop in een wiegje, of een kind dat versteend is op de schoorsteen en in onze gedachten. Meer kunnen we er soms niet van maken.
Wat hebben wij met dit Kerstkind, het is zo lang geleden dat het onder ons was.

Is dat wel zo, is het Kerstkind niet meer van deze tijd, of juist wel?
Dan bedoel ik niet alle toestanden er om heen, hoe gezellig ook, maar de rauwe werkelijkheid. Die is niet altijd even rooskleurig, maar soms heel pijnlijk, voor onszelf of voor de mensen om ons heen of ver weg.
Kwam Jezus juist daar voor op aarde, om Zijn Licht te laten schijnen in die diepe duisternis, om te helen, wonden te verbinden en de pijn te verzachten met Zijn Liefde?
Kwam Hij daarom in een arme stal ter wereld bij eenvoudige ouders, onder droevige omstandigheden? Kregen daarom die ruige herders het geweldige nieuws van de geboorte van Jezus het als eerste te horen?

Jezus was dakloos, Hij had geen thuis, dat begon al bij Zijn geboorte.
Hij was een vluchteling (vervolgd door Herodes), afgewezen, bespot en verguisd. Hij kende rouw, diepe pijn en eenzaamheid.
Hij was niet bijzonder knap, in Jesaja staat zelfs “Hij had gestalte noch luister dat wij Hem zouden hebben aangezien”. Wij zouden Hem waarschijnlijk zo voorbijlopen als we Hem nu tegen kwamen.
Jezus weet wat het is om dakloos te zijn, een vluchteling, honger te lijden, met de nek te worden aangekeken, eenzaam te zijn, van God en mensen verlaten. Hij is als het ware een ervaringsdeskundige. Hij kan als enige volkomen met ons meevoelen, waar wij ook door heen gaan.

Maar het bijzondere is, dat Hij er nooit onder zal bezwijken. Hij zegt: “Kom maar bij Mij, Ik zal al je lasten dragen, alle verkeerde dingen vergeven, je tranen drogen, met je meevoelen en meelijden.”
Hij is de Zoon van God en bij machte al deze dingen te doen.
Maar Hij was ook een mens zoals jij en ik en Hij weet als geen ander wat dit inhoudt.

Tja…eigenlijk krijg ik steeds meer respect voor het Kerstkind, ga ik heel anders naar Hem kijken. Niet door de glamour en glitter, die wij er van hebben gemaakt, maar door Zijn bewogen hart voor een mensheid in nood. Daar had Hij alles voor over, daar gaf Hij alles voor op, voor jou en voor mij, zelfs Zijn leven. En dat begon in die stal in Bethlehem.

Heerlijk die lichtjes en die warmte van Kerst. Voor mij wijst het naar Zijn Licht, het grote Licht dat zich verspreidt over heel de wereld, dwars door alles heen. Het Licht dat overwint en heel de mensheid tot zegen zal zijn, zodat wij weer tot zegen mogen zijn voor anderen.

Ik wens je toe dat dit Licht ook in jouw hart mag schijnen en Kerst tot een feest van Licht mag maken, zodat het Kerstkind niet alleen een mooi verhaal is uit een ver verleden, maar ook nu geboren mag worden in jouw eigen hart.

Dan kun je alles vinden wat je nodig hebt in Hem.

ALLES IN JEZUS

De vrede van dat Kind
de eenvoud van die stal
de eerbied van de herders
‘k bid dat God ’t jou geven zal.

De wijsheid van de wijzen
’t geloof dat Maria leidde
Jozef z’n geduld
dat God ook jou hiermee vervult.

Kracht om te strijden
aanvaarden wat niet is te vermijden
hoop die je krijgt als je kijkt naar dit Kind
‘k Bid dat jij dit alles in Jezus vindt.

www.myplaceofpeace.com/kerst-2

Als het Kerstkind wordt geboren

Een Licht dat straalt over onze wereld
dat nooit zal doven en altijd schijnt
het diepste duister kan verlichten
het kleinste vlammetje
dat in eenzaamheid kwijnt. 

Dat verwarmt de koudste harten
gebroken of zo hard als steen
waar jij je ook in mag bevinden
Zijn Licht straalt er altijd door heen. 

Dat je leidt op al je wegen
de weg wijst als je bent verdwaald
houd je hoofd omhoog geheven
dan zie je hoe het straalt. 

Dat het ook jou mag verlichten
op die ene mooie dag
als het Kerstkind wordt geboren
in jouw eigen hart!

www.myplaceofpeace.com/als-het-kerstkind-wordt-geboren

Een Liefde zo groot

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
1
dec

EEN LIEFDE ZO GROOT

Hoe was het in de hemel
toen Jezus naar de aarde ging
toen hij van een Koningszoon
afdaalde als een heel arm kind?

Toen Zijn Vader Hem vertelde
wat Zijn taak op aarde was
hoe Hij zou moeten lijden
afdalen in een donker graf.

Zag Hij toen de pijn en het verdriet
van ieder mensenkind op aard
wist Hij toen al helemaal zeker
zij zijn Mij alles waard?

Zag Hij jou en zag Hij mij
in onze diepste eenzaamheid
het kwaad dat ons kwelde
wist Hij het is de hoogste tijd?

Was het Gods Liefde die Hem stuurde
zo oneindig groot
een Liefde onuitputtelijk
sterker dan de dood?

Ging God zelf door het diepste lijden
toen Hij Zijn Zoon moest laten gaan
om ons van het kwaad te bevrijden
zodat wij nooit alleen zouden staan?

In stille verwondering buig ik mij neder
en kniel bij het kindje Jezus neer
klein en onschuldig maar groot in daden
dank U Jezus, mijn Koning en Heer!

www.myplaceofpeace.com/een-liefde-zo-groot

 

Licht in de wereld

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
23
dec

Licht in de wereld

Het Licht kwam in de wereld
om het duister te verdrijven
in ieder mens wordt het ontstoken
het zal altijd bij je blijven.

Een Licht dat je uit mag dragen
en zal worden tot een vuur
louterend en reinigend
slechtend iedere muur.

Harten zullen weer gaan branden
als kaarsen in de nacht
Licht in het duister
Jezus wordt verwacht.

www.myplaceofpeace.com/licht-in-de-wereld

Voor ieder die dit leest veel Licht en Liefde

toegewenst nu en alle dagen van je leven.

 Eén groot stralend Licht

Zou God ook Kerstfeest vieren
met slingers en een boom
of zit Hij ongenaakbaar
boven op Zijn troon?

Heeft Hij het met ons gehad
en laat de wereld Hem koud
zou het een sprookje zijn
dat Hij zo veel van ons houdt?

Of huilt Hij bittere tranen
bij het zien van zo veel leed
en wacht Hij tot de laatste mens
zich aan Hem overgeeft?

Het kindje in de kribbe
is Zijn kostbaarste geschenk
uit Liefde aan ons gegeven
voor iedereen bestemd.

Een cadeau om uit te pakken
laag voor laag voor laag
om steeds weer door te geven
tot niemand meer alleen staat.

Zo worden vele lichtjes ontstoken
tot één groot, stralend Licht
als God Heer mag zijn in onze levens
dan verdwijnt het duister voor het Licht.

www.myplaceofpeace.com/een-groot-stralend-licht

Op weg naar Bethlehem

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
12
dec

Op weg naar Bethlehem

We zijn op weg
naar Bethlehem
hoorden de klank
van een engelenstem.

Een Kind geboren
een Koningszoon
geen paleis maar een stal
en een doornenkroon.

We volgen de weg
die de ster ons zal wijzen
ontmoeten de herders
en ook nog de wijzen.

De weg is zwaar
en gaat niet over rozen
een kind is ons geboren
dàt willen we geloven.

De een neemt de weg
die de wijzen zijn gegaan
de ander blijft bij de herders
even weifelend staan.

Soms zijn we de weg kwijt
het Licht is verdwenen
we dolen in het donker
heeft er ooit een ster geschenen?

Maar als je moedig voorwaarts gaat
vol verwachting en vertrouwen
dan zullen de wolken weer verdwijnen
en mag je het wonder gaan aanschouwen.

Zo klein zo teer
zo onnoemelijk groot
de Redder van de wereld
bij Maria op schoot.

En als je vol aanbidding
neerknielt bij deze Koningszoon
weet je dat je eens mag knielen
in de hemel voor Zijn troon.

www.myplaceofpeace.com/op-weg-naar-Bethlehem

Hij ontsteekt het Licht

Het is stil
geen geluid is er te horen
alleen het schreien
van een heel klein kind.

Het is Jezus
die zojuist werd geboren
maar niet welkom is
en geen plek op aarde vindt.

Weer is het stil
het voorhangsel begint te scheuren
en weer klinkt daar Jezus stem
door de donkere nacht.

“Mijn God, mijn God
waarom hebt U Mij verlaten?”
en dan de woorden:
“Het is volbracht.”

Nog steeds hoor je Zijn stem
in stille, donkere nachten
nog altijd fluistert Hij
heel zacht je naam.

Op zoek naar een plek
in je hart, in je huis
dan steekt Hij het Licht
voor altijd aan.

JIJ BENT HEM ALLES WAARD

Ik wil je iets vertellen
nu het Kerstfeest naderen gaat
want er is een God
die altijd naast je staat.

Jij bent door Hem gewild
jouw leven heeft een doel
je bent kostbaar en van waarde
ook als je het zo niet altijd voelt.

Hij wil jou gelukkig zien
dat hoort bij Zijn plan
het doet Hem ook veel verdriet
als dit niet altijd kan.

Juist dan wil Hij je dragen
dwars door alles heen
Hij zal er altijd voor je zijn
en laat je geen moment alleen.

Zijn Zoon gaf Hij voor deze wereld
geen mens mag verloren gaan
iedereen moet het weten
dat Jezus voor ons borg wil staan.

Een kostbaar cadeau in die arme stal
een Kind zonder huis of haard
neem het maar aan, het is voor jou
jij bent Hem alles waard!

*************************

Ik wens jou al het goede toe
voor elke nieuwe dag
in die zekerheid
ik ben door God geliefd
en een kostbaar cadeau in je hart.

IEDERE DAG FEEST

Vind je het ook zo fijn om Kerst te vieren
zo gezellig bij elkaar
zingen van het kindje Jezus
en luisteren naar het Kerstverhaal.

Weet je dat Kerst eigenlijk een feest is
voor alle dagen van het jaar
lente, zomer, herfst of winter
vrede hoort bij het hele jaar.

Van elkaar houden en voor elkaar zorgen
dat hoort ook bij iedere dag
delen met andere mensen en kinderen
is iets dat je altijd doen mag.

Kerst vertelt ons van vrede en liefde
voor ieder mens en ieder kind
een feest dat nooit voorbij gaat
maar iedere dag opnieuw begint.

HIJ WIL DICHT BIJ JE ZIJN

Ik ken een koning zonder paleis
zonder troon en ook geen kroon
zonder deftige, dure dingen
en toch is Hij de grootste, Jezus, Gods Zoon.

Hij houdt van kleine lieve kinderen
ook al zijn ze wel eens stout
en van grote stoere mensen
ook al doen ze soms iets fout.

Geld en goud vindt Hij niet belangrijk
want Hij bezit de grootste schat
die Hij ook aan jou wil geven
als Hij mag wonen in jouw hart.

Hij wil alles voor je zijn
Hij droogt je tranen als je moet huilen
bij Hem ben je veilig
bij Hem mag je schuilen.

Een Koning zo groot
kwam als een Kindje zo klein
omdat hij zo graag
dicht bij jou wil zijn.