web analytics
Posts Tagged "Jezus"

Kerst

Posted by: Cobiin Jezus2, Kerst, Zo maar...
12
dec

Kerst

Een feest om naar uit te kijken, lichtjes, brandende kaarsen, glunderende kindergezichtjes, cadeaus.
Maar ook eenzaamheid, oorlog, geen huis en geen haard.

Voor sommige mensen is het Kerstkind een levende werkelijkheid, maar voor anderen meer een pop in een wiegje, of een kind dat versteend is op de schoorsteen en in onze gedachten. Meer kunnen we er soms niet van maken.
Wat hebben wij met dit Kerstkind, het is zo lang geleden dat het onder ons was.

Is dat wel zo, is het Kerstkind niet meer van deze tijd, of juist wel?
Dan bedoel ik niet alle toestanden er om heen, hoe gezellig ook, maar de rauwe werkelijkheid. Die is niet altijd even rooskleurig, maar soms heel pijnlijk, voor onszelf of voor de mensen om ons heen of ver weg.
Kwam Jezus juist daar voor op aarde, om Zijn Licht te laten schijnen in die diepe duisternis, om te helen, wonden te verbinden en de pijn te verzachten met Zijn Liefde?
Kwam Hij daarom in een arme stal ter wereld bij eenvoudige ouders, onder droevige omstandigheden? Kregen daarom die ruige herders het geweldige nieuws van de geboorte van Jezus het als eerste te horen?

Jezus was dakloos, Hij had geen thuis, dat begon al bij Zijn geboorte.
Hij was een vluchteling (vervolgd door Herodes), afgewezen, bespot en verguisd. Hij kende rouw, diepe pijn en eenzaamheid.
Hij was niet bijzonder knap, in Jesaja staat zelfs “Hij had gestalte noch luister dat wij Hem zouden hebben aangezien”. Wij zouden Hem waarschijnlijk zo voorbijlopen als we Hem nu tegen kwamen.
Jezus weet wat het is om dakloos te zijn, een vluchteling, honger te lijden, met de nek te worden aangekeken, eenzaam te zijn, van God en mensen verlaten. Hij is als het ware een ervaringsdeskundige. Hij kan als enige volkomen met ons meevoelen, waar wij ook door heen gaan.

Maar het bijzondere is, dat Hij er nooit onder zal bezwijken. Hij zegt: “Kom maar bij Mij, Ik zal al je lasten dragen, alle verkeerde dingen vergeven, je tranen drogen, met je meevoelen en meelijden.”
Hij is de Zoon van God en bij machte al deze dingen te doen.
Maar Hij was ook een mens zoals jij en ik en Hij weet als geen ander wat dit inhoudt.

Tja…eigenlijk krijg ik steeds meer respect voor het Kerstkind, ga ik heel anders naar Hem kijken. Niet door de glamour en glitter, die wij er van hebben gemaakt, maar door Zijn bewogen hart voor een mensheid in nood. Daar had Hij alles voor over, daar gaf Hij alles voor op, voor jou en voor mij, zelfs Zijn leven. En dat begon in die stal in Bethlehem.

Heerlijk die lichtjes en die warmte van Kerst. Voor mij wijst het naar Zijn Licht, het grote Licht dat zich verspreidt over heel de wereld, dwars door alles heen. Het Licht dat overwint en heel de mensheid tot zegen zal zijn, zodat wij weer tot zegen mogen zijn voor anderen.

Ik wens je toe dat dit Licht ook in jouw hart mag schijnen en Kerst tot een feest van Licht mag maken, zodat het Kerstkind niet alleen een mooi verhaal is uit een ver verleden, maar ook nu geboren mag worden in jouw eigen hart.

Dan kun je alles vinden wat je nodig hebt in Hem.

ALLES IN JEZUS

De vrede van dat Kind
de eenvoud van die stal
de eerbied van de herders
‘k bid dat God ’t jou geven zal.

De wijsheid van de wijzen
’t geloof dat Maria leidde
Jozef z’n geduld
dat God ook jou hiermee vervult.

Kracht om te strijden
aanvaarden wat niet is te vermijden
hoop die je krijgt als je kijkt naar dit Kind
‘k Bid dat jij dit alles in Jezus vindt.

www.myplaceofpeace.com/kerst-2

Als het Kerstkind wordt geboren

Een Licht dat straalt over onze wereld
dat nooit zal doven en altijd schijnt
het diepste duister kan verlichten
het kleinste vlammetje
dat in eenzaamheid kwijnt. 

Dat verwarmt de koudste harten
gebroken of zo hard als steen
waar jij je ook in mag bevinden
Zijn Licht straalt er altijd door heen. 

Dat je leidt op al je wegen
de weg wijst als je bent verdwaald
houd je hoofd omhoog geheven
dan zie je hoe het straalt. 

Dat het ook jou mag verlichten
op die ene mooie dag
als het Kerstkind wordt geboren
in jouw eigen hart!

www.myplaceofpeace.com/als-het-kerstkind-wordt-geboren

God in mij

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
5
nov

God in mij
 
God in mij
Jezus Christus in mij
in mijn hart
in mijn huis
heel dicht bij.
 
Die mij zag
nog voor ik werd geboren
die van mij houdt
en mij leidt
waar ik bij mag horen.
 
Die mij kent
zoals niemand doet
mij overstelpt met Zijn Liefde
want God is Liefde
God is goed.

Alles wil ik aan Hem geven
alles wil ik voor Hem zijn
mijn diepste pijn
mijn grootste vreugde
alleen van Hem wil ik zijn.
 
Help mij Heer dit waar te maken
werk met Uw kracht en Liefde door mij heen
help mij alles los te laten
mij vast te houden aan Jezus alleen!
 
Amen

Er is hoop

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
11
okt

Er is hoop

Zoveel onrecht
zo veel pijn
zo veel verdriet
dat er niet zou moeten zijn

zoveel tranen
die blijven stromen
levens die nooit
tot hun doel zijn gekomen

kinderen zonder ouders
zo maar op straat
doelloos alleen
is het te laat?

te laat voor de vrede?
te laat voor geluk?
te laat voor de liefde?
is alles nu stuk?

“Nee!” is het antwoord
want er is hoop
voor de verdrukten
de mensen in nood.

Dit is niet het einde
er komt een nieuw begin
Jezus is het antwoord
niets is zonder zin.

De Liefde zal winnen
dwars door alles heen
richt je oog op Jezus
op Hem alleen!

www.myplaceofpeace.com/er-is-hoop

Nooit alleen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus
31
aug

Nooit alleen

We hoeven alleen maar te komen
en naderen tot Hem
Jezus was er al en wacht op jou
Hij zal er altijd zijn.

We hoeven alleen maar om te draaien
Hem volgen in Zijn spoor
onze voeten in Zijn voetstap
samen het leven door.

We hoeven alleen maar te kiezen
welke weg we vandaag zullen gaan
Zijn weg is de beste
omdat Jezus je is voor gegaan.

En als je soms verdwaalt
het donker is om je heen
kijk dan maar eens naast je
ook nu ben je niet alleen!

www.myplaceofpeace.com/nooit-alleen

In Jezus naam

In Uw naam wil ik bidden
heel dicht bij U zijn
Uw warmte voelen
in U geborgen zijn. 

U wil ik kennen
leren wie U bent
veel van U houden
door U worden gekend. 

Leidt mij Heer Jezus
wat ik ook voel
U bent Overwinnaar
breng mij tot Uw doel!

Amen

www.myplaceofpeace.com/in-jezus-naam

Een Liefde zo groot

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
1
dec

EEN LIEFDE ZO GROOT

Hoe was het in de hemel
toen Jezus naar de aarde ging
toen hij van een Koningszoon
afdaalde als een heel arm kind?

Toen Zijn Vader Hem vertelde
wat Zijn taak op aarde was
hoe Hij zou moeten lijden
afdalen in een donker graf.

Zag Hij toen de pijn en het verdriet
van ieder mensenkind op aard
wist Hij toen al helemaal zeker
zij zijn Mij alles waard?

Zag Hij jou en zag Hij mij
in onze diepste eenzaamheid
het kwaad dat ons kwelde
wist Hij het is de hoogste tijd?

Was het Gods Liefde die Hem stuurde
zo oneindig groot
een Liefde onuitputtelijk
sterker dan de dood?

Ging God zelf door het diepste lijden
toen Hij Zijn Zoon moest laten gaan
om ons van het kwaad te bevrijden
zodat wij nooit alleen zouden staan?

In stille verwondering buig ik mij neder
en kniel bij het kindje Jezus neer
klein en onschuldig maar groot in daden
dank U Jezus, mijn Koning en Heer!

www.myplaceofpeace.com/een-liefde-zo-groot

 

Het offer van Gods Zoon

Niemand kan dit leed doorgronden
niemand kan het echt verstaan
de pijn die Jezus heeft geleden
de weg die Hij moest gaan.

Niemand kan het echt begrijpen
geen Liefde op aard’ zo groot
Zijn leven vrijwillig gegeven
en toch overwinnaar van de dood.

God zo groot en ook een mens
kwetsbaar zoals wij
is Hij als een lam gegaan
Hij deed het ook voor jou en mij.

De beker die Hij leegdronk
tot op de laatste slok
Hij liet Hem niet voorbij gaan
maar bracht ons terug bij God.

Niets kan ons van Hem scheiden
geen ziekte, zonde of dood
de weg naar God is open
Zijn Liefde is oneindig groot!

www.myplaceofpeace.com/het-offer-van-Gods-Zoon

In mijn cocon

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
3
dec

In mijn cocon

Ik voel me ingesponnen
in een web van eenzaamheid
ver weg en verlaten
alleen in de tijd…

Als een rups in een cocon
gevangen in de nacht
duizenden draden verwijderd
van de schoonheid die op haar wacht.

De draden zijn als een pantser
van al maar bezig zijn
in woorden en in daden
in gedachten en in pijn.

Maar zelf de stappen moet nemen
gedreven door een instinct
op weg naar mijn verlossing
en zo de weg weer vindt

naar Jezus die mij wil bevrijden
uit mijn zelf gesponnen cocon
samen breken we draad voor draad
ik kom Heer Jezus, ja ik kom!

www.myplaceofpeace.com/in-mijn-cocon

 

Het antwoord

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
25
okt

Het antwoord

Hij zet je hoog op een rots
klein en toch zo groot
Hij bergt je in Zijn tent
veilig bij Hem op schoot.

Zijn schild is om jou heen
krachtig en zo sterk
geen pijl kan daar door heen
jij bent Gods kind, Zijn werk.

Hij omgeeft je met Zijn Licht
in het diepste duister
Hij hoort je voor je roept
of je schreeuwt of fluistert.

Hij wijkt niet van je zijde
houdt jou in Liefde omvat
Hij ziet elke traan
bewaart ze als een schat.

Geef maar alles aan Hem over
alleen Hij kan het dragen
wees maar stil Hij voert jouw strijd
Jezus is het antwoord op jouw vragen.

www.myplaceofpeace.com/het-antwoord