web analytics
Archive for the "Dicht bij God2" Category

God in mij

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
5
nov

God in mij
 
God in mij
Jezus Christus in mij
in mijn hart
in mijn huis
heel dicht bij.
 
Die mij zag
nog voor ik werd geboren
die van mij houdt
en mij leidt
waar ik bij mag horen.
 
Die mij kent
zoals niemand doet
mij overstelpt met Zijn Liefde
want God is Liefde
God is goed.

Alles wil ik aan Hem geven
alles wil ik voor Hem zijn
mijn diepste pijn
mijn grootste vreugde
alleen van Hem wil ik zijn.
 
Help mij Heer dit waar te maken
werk met Uw kracht en Liefde door mij heen
help mij alles los te laten
mij vast te houden aan Jezus alleen!
 
Amen

Als de tijd stil staat

Als Uw Liefde mij aanraakt
de tranen blijven stromen
als ik niets liever wil
dan heel dicht bij U komen…

dan wordt het stil
heel stil van binnen
en kan ik alleen nog maar
heel zachtjes zingen.

De wereld en Zijn zorgen
zijn allemaal verdwenen
het is alsof de zon
altijd heeft geschenen.

Vanuit die stilte in Zijn Licht
zie ik Zijn lieflijk aangezicht
Hij kijkt mij vol Liefde aan
de tijd is even stil blijven staan…

www.myplaceofpeace.com/als-de-tijd-stil-staat

Mijn Vader

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
5
okt

Mijn Vader

Mijn Burcht, mijn Redder, mijn Bevrijder
mijn Steun en Toeverlaat
mijn Trooster, Vreugde van mijn ziel
die trouw aan mijn zijde staat. 

Die in de moederschoot mij weefde
naar Zijn beeld volgens Zijn plan
die Zijn adem in mij blies
Zijn Liefde in mij heeft geplant.

Die nooit laat varen het werk van Zijn Handen
dat Hij ook in mij begon
niets kan mij van Hem scheiden
Hij kwam zag en overwon.

Kostbaar ben ik in Zijn ogen
door Hem gewild, geliefd, bemind
Hij is de oorsprong van mijn bestaan
Hij is mijn Vader, ik Zijn kind!

www.myplaceofpeace.com/mijn-vader

God blijft dezelfde

Soms fluister ik Uw naam
midden in de nacht
ik weet zeker dat U luistert
en in stilte op mij wacht.

Soms schreeuw ik naar de hemel
die van koper lijkt te zijn
dan kan ik U niet vinden
alleen maar doffe pijn.

Soms roep ik het van de daken
ik jubel en ik dans
niets kan mij van Hem scheiden
iedere dag een nieuwe kans.

Maar hoe ik het ook mag ervaren
hemelhoog juichen of diep bedroefd
God is en blijft dezelfde
Hij is Liefde
God is goed!

www.myplaceofpeace.com/god-blijft-dezelfde

God

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
9
feb

God

Gods plannen
niet te vatten
Gods wegen
diep en hoog
Gods macht
niet te peilen
Gods Liefde
oneindig groot.

Zijn vrede
in pijn en lijden
Zijn Woord
een tweesnijdend zwaard
vreugde
om je in te verblijden
een God
die altijd met je gaat.

Een nieuwe naam
zal Hij je geven
voedsel dat nooit meer vergaat
water om je dorst te lessen
Hij laat zich vinden
als je Hem zoeken gaat.

Hij die zo dicht nabij is
in vreugde en in tegenspoed
die zal voleindigen
wat Hij in jou begon
God is Liefde
God is goed!

www.myplaceofpeace.com/god-2

U heb ik nodig

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
20
jul

U heb ik nodig

Ik heb U nodig
zo heel hard nodig
ieder uur
iedere dag
elk moment

ook als ik u niet zoek
en U toch bij mij bent
ben ik door U geliefd
en gekend

niets kan mij scheiden Heer
U neemt mij telkens weer
bij de hand
als ik mij uitstrek naar U

niet mijn wil geschiede
maar Uw wil in mijn hart
zodat ik alles
alleen van U verwacht.

www.myplaceofpeace.com/u-heb-ik-nodig

 

In de ogen van een kind

Wat kunnen we nog veel leren
van die kleinen in Gods Koninkrijk
een voorbeeld voor ons allen
aan Jezus gelijk.

Hun geloof zo vanzelfsprekend
klein en toch zo groot
het goede verwachtend van God de Vader
dat heeft Hij immers zelf beloofd.

Waarom is dat bij ons verdwenen
waar is het toch misgegaan
onderweg zo veel verloren
met lege handen blijven staan.

Daarom gaf God hen als voorbeeld
in die kleinen, onze kinderen
zodat wij de weg naar God
en elkaar weer kunnen vinden.

Terug naar onze eerste Liefde
de basis, dat prille begin
ik zie Jezus in heel veel dingen
maar vooral in de ogen van een kind.

www.myplaceofpeace.com/in-de-ogen-van-een-kind

U in mij

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
30
sep

U in mij

Heer ik wil graag bij U schuilen
huilen in Uw aanwezigheid
m’n tranen vrij laten stromen
van verdriet of diepe spijt.

Uw armen wil ik zo graag voelen
Uw warmte om mij heen
zeker weten U bent bij mij
U laat mij nooit alleen.

U wil ik kennen als mijn Vader
zo dicht bij en zo vertrouwd
verdriet en vreugde met U delen
omdat U zo veel van mij houdt.

Dank U vader in de hemel
grote God toch zo dicht bij
niets kan mij van U scheiden
ik in U en U in mij!

www.myplaceofpeace.com/u-in-mij

Alleen maar Liefde

U bent Liefde
alleen maar Liefde
dat is waar U uit bestaat
U kan alleen maar Liefde geven
in U is geen enkele haat.

U kan alleen maar liefhebben
ieder mens, alles wat leeft
vindt zijn oorsprong in Uw Liefde
die U overvloedig geeft.

U kunt Uzelf niet verloochenen
Liefde kan zich niet vergissen
Gods Liefde kent geen grenzen
Zijn Liefde hoef je nooit te missen.

www.myplaceofpeace.com/alleen-maar-liefde

Boven alle dingen

God staat boven alle dingen
Hij staat boven de tijd
Hij is in het verleden
in de toekomst en de eeuwigheid.

Hij kan het geheel overzien
heeft alles in de Hand
niet afhankelijk van plaats of tijd
of van een bepaald land.

Wij kunnen Hem niet begrijpen
en doorgronden evenmin
wel in Hem geloven en vertrouwen
God zit overal midden in.

Hij trekt ons naar zich toe
waar wij ons ook bevinden
verleden, heden en toekomst
kan Hij met elkaar verbinden.

En samen smelten
met de eeuwigheid
als de bazuinen klinken
dan is het Zijn tijd!

www.myplaceofpeace.com/boven-alle-dingen