web analytics
Archive for oktober, 2018

Als de tijd stil staat

Als Uw Liefde mij aanraakt
de tranen blijven stromen
als ik niets liever wil
dan heel dicht bij U komen…

dan wordt het stil
heel stil van binnen
en kan ik alleen nog maar
heel zachtjes zingen.

De wereld en Zijn zorgen
zijn allemaal verdwenen
het is alsof de zon
altijd heeft geschenen.

Vanuit die stilte in Zijn Licht
zie ik Zijn lieflijk aangezicht
Hij kijkt mij vol Liefde aan
de tijd is even stil blijven staan…

www.myplaceofpeace.com/als-de-tijd-stil-staat

U bent God

Posted by: Cobiin Dank/aanbidding, GEDICHTEN Cobi
22
okt

U bent God

De bomen klappen in hun handen
bruisend zingt de zee

de bergen juichen
prijs de Heer
en de dieren jubelen mee

de aarde buigt
de Heer is Koning
zie Zijn Majesteit en Macht

de hele wereld houdt Hij in Zijn Hand
gedenk Zijn daden dag en nacht

wees verheugd
breng alle hulde 
aan de Koning onze Heer

Hij is heilig en rechtvaardig
U bent God 
onze Redder en Heer!

www.myplaceofpeace.com/U-bent-God

Er is hoop

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
11
okt

Er is hoop

Zoveel onrecht
zo veel pijn
zo veel verdriet
dat er niet zou moeten zijn

zoveel tranen
die blijven stromen
levens die nooit
tot hun doel zijn gekomen

kinderen zonder ouders
zo maar op straat
doelloos alleen
is het te laat?

te laat voor de vrede?
te laat voor geluk?
te laat voor de liefde?
is alles nu stuk?

“Nee!” is het antwoord
want er is hoop
voor de verdrukten
de mensen in nood.

Dit is niet het einde
er komt een nieuw begin
Jezus is het antwoord
niets is zonder zin.

De Liefde zal winnen
dwars door alles heen
richt je oog op Jezus
op Hem alleen!

www.myplaceofpeace.com/er-is-hoop

Mijn Vader

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
5
okt

Mijn Vader

Mijn Burcht, mijn Redder, mijn Bevrijder
mijn Steun en Toeverlaat
mijn Trooster, Vreugde van mijn ziel
die trouw aan mijn zijde staat. 

Die in de moederschoot mij weefde
naar Zijn beeld volgens Zijn plan
die Zijn adem in mij blies
Zijn Liefde in mij heeft geplant.

Die nooit laat varen het werk van Zijn Handen
dat Hij ook in mij begon
niets kan mij van Hem scheiden
Hij kwam zag en overwon.

Kostbaar ben ik in Zijn ogen
door Hem gewild, geliefd, bemind
Hij is de oorsprong van mijn bestaan
Hij is mijn Vader, ik Zijn kind!

www.myplaceofpeace.com/mijn-vader