web analytics
Archive for september, 2018

De Morgenster

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
28
sep

De Morgenster 

Het zal niet altijd donker blijven
het Licht dat daagt reeds aan de kim
het duister zal dan ras verdwijnen
het Licht dat overwint.

Steeds sterker zal het Licht gaan stralen
in de wereld en in je hart
tot de nacht voorgoed verdwijnt
een nieuwe morgen op je wacht.

De Morgenster zal dan gaan schitteren
mooier en schoner dan het grootste licht
al het kwaad zal voorgoed verdwijnen
als de Morgenster deze wereld verlicht. 

Dan zal het leed voorgoed zijn geleden
geen hart meer van steen
maar gevuld met Zijn kracht
als alle knie zich voor Hem zal buigen
de Morgenster zal opgaan in ieders hart!

www.myplaceofpeace.com/de-morgenster

Een schreeuw om een kind
(20-09-2018)

Dan gaat het licht uit
geen zon die meer schijnt
geen vogel die zingt
geen vrolijke lach

een grote leegte
onpeilbare diepte
alleen maar de stilte
die vergeefs wacht

in diepe rouw
tranen die stromen
troostende armen
een zwarte dag

waar nooit meer een einde
aan zal komen
een schreeuw om een kind
in een donkere nacht

die doorklinkt tot in
het Hart van Jezus
en in ieder
gebroken hart

Zijn tranen vermengen zich
met de onze
Zijn doorboorde Handen
strelen zacht…..

www.myplaceofpeace.com/een-schreeuw-om-een-kind

Een parel

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
19
sep

Een parel

Er ligt een schat verborgen
heel diep in je hart
alleen jij kunt hem vinden
er wordt op je gewacht. 

Hij is heel kostbaar
schitterend en wonderschoon
de prijs is al betaald
door Jezus Gods Zoon. 

Het is een waardevol geschenk
van God aan jou gegeven
als jij het aan wil nemen
ontvang je eeuwig leven. 

Dwars door pijn en moeite heen
kan de mooiste parel ontstaan
zo mag ook jij gaan groeien
en als Gods kind verder gaan. 

Een parel veilig en geborgen
in Gods Vaderhand
weet dat Hij naar je uitkijkt
en iedere dag naar jou verlangt. 

www.myplaceofpeace.com/een-parel

Staak de strijd

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
16
sep

Staak de strijd

Je kunt de strijd wel staken
vertrouw nu maar op Mij
je onrust mag je achter laten
Ik ben er bij.

Strek je uit naar Jezus
naar stilte om je heen
naar rust en naar vrede
Ik ben in en om je heen.

Probeer maar los te laten
al doet het nog zo’n pijn
geef alles aan Mij over
Ik zal er voor je zijn.

Blijf me maar vertrouwen
heb lief, wees stil en wacht
wat in tranen wordt gezaaid
verandert in blijdschap
op die Dag!

www.myplaceofpeace.com/staak-de-strijd

Lichte lasten

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overgave
13
sep

Lichte lasten

Mijn hoop is op U
mijn vertrouwen is op U
mijn gedachten en mijn daden
ik geef ze aan U

mijn leven en mijn wil
mijn strijd en mijn pijn
alles wil ik aan U geven
en heel dicht bij U zijn

en als ik terug neem
wat ik U reeds gaf
leer mij en leid mij
zodat ik U weer verwacht

als Heer van mijn leven
mijn God en mijn Licht
U draagt mij als ik val
maakt zware lasten licht.

www.myplaceofpeace.com/lichte-lasten

Liedje van verlangen

Zou God mij ook zo missen
zoals ik Hem soms mis
als ik Hem niet kan vinden
en alles vlak of duister is?

Zou Hij ook zo verlangen
naar het Paradijs
samen wandelen in de Hof
geen gehaast en alle tijd?

Ken jij ook dat gevoel
zo onbestemd toch zo bekend
dat je hier slechts ten dele
en nooit ten volle wordt gekend?

Verlang jij ook zo naar je Vader
die je Abba pappa noemen mag
die jou altijd heeft gekend
en je in den beginne al zag?

Een verlangen dat geen mens
ooit vervullen kan
toch blijf ik er naar verlangen
mijn hele leven lang!

www.myplaceofpeace.com/liedje-van-verlangen

Onze Toevlucht

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi
10
sep

Onze Toevlucht

Een plek om te schuilen
zo veilig en vertrouwd
waar je kunt lachen en huilen
omdat God van je houdt.

Waar zorgen verdwijnen
vrede je hart vervult
waar je alles los kan laten
je met Liefde bent omhuld.

Waar je mag rusten in Gods armen
die altijd onder je zijn
waar angsten verdwijnen
en vreugde je deel zal zijn.

Jouw Toevlucht, jouw Schuilplaats
waar je altijd heen kunt gaan
je mag laten vullen met Zijn kracht
en dan gesterkt weer verder gaan.

www.myplaceofpeace.com/onze-toevlucht

Ik heb jou zo lief!

Spelen op de golven
van de grote levenszee
kopje onder dan weer boven
en God gaat overal met je mee.

In het water op het droge
op de berg en in het dal
waar wij ook door heen gaan
Vader God was er al.

Hij plaveit de wegen
stilt de golven
beveelt zee en wind
niets ontgaat Hem
alles ziet Hij
en Hij draagt je als Zijn kind

De golven kunnen keihard beuken
het water onpeilbaar diep
dwars door alles heen fluister Hij
“Mijn kind Ik heb jou zo lief!”

www.myplaceofpeace.com/ik-heb-jou-zo-lief

Boven alle namen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2
5
sep

Boven alle namen

In de morgen wakker worden
met Zijn naam op je lippen
zachtjes fluisteren Jezus
in de stilte tot Hem bidden.

Zo maar even fluisteren
midden op de dag
Jezus Jezus
Zijn naam geeft nieuwe kracht.

Zo maar spontaan zingen
een lied vanuit je hart
geeft de dag een gouden randje
‘t is alsof Jezus naar je lacht.

In het heftigst van de strijd
als de Liefde verdwenen lijkt
noem dan maar Zijn naam
zodat het kwaad bezwijkt.

Jezus naam heelt alle wonden
Jezus naam verdrijft het kwaad
in Jezus naam mogen we leven
Zijn naam die boven alle namen staat!

www.myplaceofpeace.com/boven-alle-namen